Solceller utan att lägga ut en krona!

Med leasing av solceller är det lättare än någonsin att producera egen el

solar panels on roof

Vi på Otovo ger dig möjligheten till att utnyttja solens energi utan att lägga ut en krona. Genom att välja leasing får du en splitterny solcellsanläggning på ditt tak, som vi både övervakar och fixar om det skulle uppstå ett fel, helt kostnadsfritt. Detta är ett fantastiskt alternativ för dig som önskar att testa hur livet med grön ström är före ett eventuellt köp, och för dig som önskar kostnadsfri service och underhåll genom hela leasingperioden.

Du har möjligheten till att leasa solceller

Många är redan bekanta med leasing, exempelvis av bilar, som man kan vara rädd ska falla i värde eller innebära underhåll. Till skillnad från vanlig leasing av bil, sker själva leasing av solcellerna utan någon form av kontantinsats eller delbetalning.

I tillägg så har du grönt ROT-avdrag på cirka 15% på månadskostnaden!


Se hur mycket du kan spara med solceller

All installation och service är inkluderat i månadskostnaden

All installation och service av solcellerna hanteras av våra certifierade installatörer och är inkluderat i månadskostnaden , som startar från 249 kr i månaden. Det enda du behöver äga är ett hustak som det går att montera paneler på.

Vi övervakar din solcellsanläggning och skickar dig information om vi skulle upptäcka fel. Genom Otovo-appen hittar du också information om anläggningens prestanda, påverkan på miljön och annan intressant information om din anläggning.


Stor flexibilitet med leasing - ändra eller köp ut anläggningen när som helst

Leasing av en solcellsanläggning leder leder till stor flexibilitet, som är positivt för dig som vill testa konceptet före ett eventuellt köp, och dig som önskar kostnadsfri service och underhåll.

Anläggningen du leasar kan du välja att köpa ut när som helst, utan några dyra avgifter. Varje månad av din leasingperiod arbetar du också in en bonus. Din lojalitet blir belönad, och bonusen blir högre med tiden. Bonusen gör att anläggningen blir billigare och billigare att köpa ut.

Ändring av storleken på anläggningen är också en möjlighet för dig som leasar. Skulle du önska att lägga till fler paneler under leasingperioden är det inga problem. Allt takägaren behöver göra är att betala för installationskostnaderna, resten löser vi.

Låter leasing som ett bra alternativ för dig? Kolla upp ditt tak nu för ett prisförslag.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Vanliga frågor

Vilken sorts solpaneler använder Otovo?

Våra solcellspaneler är tillverkade av kisel. Vi har tre typer av paneler: Standard, Premium och Performance. Skillnaden mellan dessa är i effekt, estetik och pris.

Standardpanelerna med en effekt på 360Wp, har svart look och ger det lägsta priset för energin producerat av solcellsangläggningen.

Premiumpanelerna har en effekt på 390Wp och en attraktiv svart look. Premium ger den bästa balansen mellan prestanda, estetik och pris.

Performancepaneler har hela 400Wp och är de bästa panelerna som finns tillgängliga på marknaden. Performance har en övergripande svart look och passar de som helt enkelt vill ha det bästa. Performance ger dig 15% mer effekt jämfört med Standard.

Hur snabbt kan solcellerna vara på plats?

Solcellerna brukar vara på plats inom 4–8 veckor. Så här går det till:

  1. Vi bestämmer tid för monteringen med dig.

  2. Våra tekniker monterar panelerna under 1–2 dagar. Hur lång tid det tar beror på hur stort taket är, vilka säkerhetsanordningar som behövs och vilken sorts taktäckning du har.

  3. En elektriker kopplar in anläggningen till husets elcentral och startar anläggningen.

  4. Ditt nätföretag monterar en ny elmätare och registrerar elen som du ska ha betalt för.

Hur gör jag med snön?

Vi är inte så bekymrade för snö på solcellspanelerna. Panelerna är tillverkade av glas och halare än vanligt taktegel. Den snö som lägger sig på taket under vintern, kommer därför glida av när det blir lite varmare väder. Den allra första snön som faller tidigt på vintern kommer att smälta och rinna av, eftersom panelerna är varmare än omgivningen .

I januari och februari kan det hända att snön lägger sig på panelerna. Då är det lite sol i Sverige, så du förlorar inte så mycket solel i alla fall. Om det blir mycket snö på taket, kan du borsta bort den med en specialkvast. Men det är egentligen inte nödvändigt, eftersom solen snabbt smälter snön och ordnar med det själv. Vi uppmanar dig framför allt att undvika att gå på taket, för att förhindra skador. Låt i stället snön ligga kvar så länge det går. Snön kommer i vilket fall inte göra någon skillnad på din årsproduktion (möjligen 1-2 procent vid enorma snömängder).

Det är bra att snön inte kommer under den tid på året när solen har störst värde för oss med solcellsanläggningar. Vi förlorar inte mycket produktivitet på grund av snön, tack vare att panelerna har svarta eller blå glasskivor som är vända mot söder.

Lönar det sig att vänta några år med solceller?

Solcellstekniken förbättras hela tiden, samtidigt som den är både stabil och hållbar. En tumregel är att den blir en procent bättre per år. Därför lönar det sig att köpa nu och planera för att ha solcellerna länge.

En av de stora fördelarna med solcellspaneler är att det är en stabil och varaktig teknik. Effektgarantin från fabriken är på 25 år eller mer. En anläggning kan ofta producera el efter 30–40 år. Det betyder att när det är dags att byta ut anläggningen, kan du se fram emot en ännu högre elproduktion.

Är det lönsamt med solpaneler?

Solelen har ett fast, lågt pris som inte varierar under årets gång. När solcellerna producerar mycket el på sommaren sparar du pengar. Sparslantarna får du ut på vintern när solcellerna inte producerar lika mycket.

Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa från det vanliga elnätet.

Hur fungerar sollånet?

Vi kommer överens om hur din solcellsanläggning ska vara. Du bestämmer om du vill betala allt vid installationen eller om du vill ha ett sollån genom vår samarbetspartner Zaver. Du betaler av lånet under 10 år med en ränta på 4,95%.

Så funkar solcellerna

En solcell omvandlar solenergi direkt till elektrisk energi, med hjälp av en fotovoltaisk effekt.

Fotovoltaisk effekt är en egenskap hos vissa ämnen (till exempel kisel) som gör att de skapar elektrisk energi när de träffas av solljus. Energin i solljuset (fotonerna) "slår loss" elektronerna, så att de kan flöda genom en kabel. På så sätt blir det el.

Det kallas fotovoltaisk effekt eftersom det skapas en spänning (som mäts i volt) mellan två lager av kisel som tillförs varsitt ämne: fosfor i det ena lagret och bor i det andra.

Den elektriska energin kan användas direkt i en elektrisk apparat, lagras i batterier eller transporteras till konsumenterna via elnätet.

För att få en praktiskt användbar effekt från solcellerna, är det vanligt att seriekoppla dem i en solcellspanel så att spänningen anpassas till en likströmsanläggning på 12 volt.

Läs mer om olika typer av solceller, växelriktare och optimerare här

Vad gör jag om jag måste byta tak?

Om du behöver byta tak inom ett eller två år, är det bra att få det gjort innan du installerar solceller på taket. Om det dröjer längre, kan du lika gärna vänta. För även om du har solceller på taket, går det bra att byta tak. Takläggarna tar ner dina paneler innan de börjar och sätter tillbaka dem efteråt. Det tar inte lång tid.

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2022