Öka värdet på din bostad och spara miljön

Solceller blir en allt vanligare syn på svenska hustak och de senaste åren har vi sett en stor utveckling i solcellsanläggningar. Fyra av fem svenskar vill installera solceller hemma. Solceller är inte bara investering både för dig och för miljön – det höjer dessutom värdet på huset.

solar panels on roof

Fördelarna med solceller är många och hus med solceller säljs snabbare på bostadsmarknaden.

En husägare kan sänka sin driftskostnad på elen med omkring 5 000 kronor per år för en villa. I Sverige är återbetalningstiden i snitt på en solcellsanläggning mellan 13-14 år, och livslängden på en panel är hela 30 år. Solpaneler är därför en riskfri investering som både ökar ditt värde på huset och är sparsamt för plånboken.

Förutom att den förnybara energin är bättre för miljön sparar man pengar genom att köpa mindre el samt sälja tillbaka överskottselen till elnätet. Det finns också en annan aspekt, det är att solceller höjer värdet på ditt hus. Hus med en solcellsanläggning på taket ökar i värde, i snitt med hela 14 procent.

Solceller ökar värdet på huset med 14% mer än kostnaden

En färsk studie från Sveriges Lantbruksuniversitet och Vattenfall har undersökt hur solceller påverkar värdet på ett hus. Studien undersökte 8000 hem med solceller och 50000 bostäder utan solceller som alla såldes mellan 2012 och 2018, och tog även hänsyn till tomtstorlek, boyta, antal rum, byggnadsår och flera andra miljö- och socioekonomiska faktorer. Syftet var att jämföra priser på hus med och utan solceller. Slutsatsen är att solceller ökar värdet på huset med 14% mer än vad kostnaden för solcellerna.

Alltså; för varje hundralapp man investerar i solceller på sitt hustak ökar värdet på huset med 114 kronor. Att investera i solceller framstår mer och mer som en no-brainer.

Det finns ingen anledning att vänta med solceller

Det finns många som tror att solpaneler enbart är säsongsbetonade. Nu träder vi in i de mörkare månaderna och då går tankarna mot att vänta med en solcellsinstallation till nästa år, antingen på grund av vädret eller en förhoppning om prisfall.

Många tänker att de vill installera paneler i mars månad för att kunna absorbera den kommande sommarens solstrålar. Men i loppet av 25 år kommer den sommaren inte spela så stor roll. Sommaren du missade första året får du tillbaka sista året till exempel.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Solenergi kan stå för en tredjedel av vår elproduktion

Idag är elproduktion från solenergi mindre än 1 procent av Sveriges sammanlagda elanvändning, vilket är på tok för lite. Det är så lite att den inte ens syns i den officiella statistiken från Energimyndigheten.

Vi jämför priser från hundratals solcellsinstallatörer

Det finns många vägar att gå om man önskar installation av solceller. Vi är en global spelare i solcellsbranschen som använder sig av lokala installatörer och sköter allt från början till slut, så att man som privatperson enkelt kan bli en mikroproducent. Arbetet utförs av Otovo-certifierade installatörer och när allt är på plats så sköter sig panelerna själva, inget underhåll krävs. Det har med andra ord aldrig varit lättare att producera sin egen el.

Otovo-kunden Mikael Landberg har sedan januari i år sparat 180 träd och 7,01 ton koldioxid utsläpp. Detta säger han själv om sin investering i solceller;

“Det är en skön känsla att tänka att vårt hus inte förbrukar mer energi än det genererar. Framförallt så är det en skön känsla att man tillvaratar solenergin, och det klart att vår förbrukning gått ned sen vi satte in solceller.”

Nordens ledande leverantör av solceller

Vi är en global spelare i solcellsmarknaden och är idag verksamma i Sverige, Norge, Spanien, Frankrike, Polen, Italien och Brasilien. Vi har levererat över 4000 solcellsanläggningar till privatpersoner i Sverige och Norge vilket gör Otovo till en av Nordens ledande leverantörer av solceller för villor och radhus. Självklart håller alla solpaneler och material högsta kvalité och kommer från ledande producenter.

Med dagens elpriser lönar det sig att hyra solceller.

Vi erbjuder alla soldyrkare leasing av solceller och gör det möjligt för alla som äger ett tak att "hyra en del av solen" till en låg och fördelaktig månadskostnad istället för att behöva köpa solcellsanläggningen.

På Otovo tror vi på möjligheten att bygga ett 100 procent förnybart, och långsiktigt hållbart energisystem där solenergin spelar en viktig roll. Solceller är ett av de mest skonsamma sätten att producera el för miljön.

Bli en del av den globala solrevolutionen du också!

Bli en del av den globala solrevolutionen du också!

Väljer du att installera solpaneler via oss på Otovo så sköter vi allt från början till slut så att man som kund enkelt kan bli en mikroproducent. Installationen utförs av Otovo-certifierade installatörer och när allt är på plats så sköter sig panelerna själva, inget underhåll krävs. Det har med andra ord aldrig varit lättare att producera sin egen el.

Solen är en av de bästa energikällorna vi har på vår jord, det är en oändlig resurs som vi alla kan ta del av.

Så här fungerar det

 • Hus med platsnål
  Utforska ditt taks förutsättningar för solceller

  Lägg in adressen och välj takyta så räknar vi ut solpotential, vad installationen kostar och vad du kan spara.

 • Beställ och anpassa online
  Anpassning och erbjudande

  Tillsammans anpassar vart och hur många solpaneler du behöver för bästa utseende och effekt samt finner ett passande installationsdatum.

 • Solpaneler är installerade på ditt hus
  Leverans och inkoppling

  Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Du kan följa processen på Min sida.

 • Få den bästa garantin med Otovo
  Billig och ren ström till 2046!

  Du producerar ren och billig ström i minst 25 år. Du får betalt för den elen du inte använder själv. Välkommen till framtiden!

Vanliga frågor

Vilken sorts solpaneler använder Otovo?

Våra solcellspaneler är tillverkade av kisel. Vi har tre typer av paneler: Standard, Premium och Performance. Skillnaden mellan dessa är i effekt, estetik och pris.

Standardpanelerna med en effekt på 360Wp, har svart look och ger det lägsta priset för energin producerat av solcellsangläggningen.

Premiumpanelerna har en effekt på 390Wp och en attraktiv svart look. Premium ger den bästa balansen mellan prestanda, estetik och pris.

Performancepaneler har hela 400Wp och är de bästa panelerna som finns tillgängliga på marknaden. Performance har en övergripande svart look och passar de som helt enkelt vill ha det bästa. Performance ger dig 15% mer effekt jämfört med Standard.

Hur snabbt kan solcellerna vara på plats?

Solcellerna brukar vara på plats inom 4–8 veckor. Så här går det till:

 1. Vi bestämmer tid för monteringen med dig.

 2. Våra tekniker monterar panelerna under 1–2 dagar. Hur lång tid det tar beror på hur stort taket är, vilka säkerhetsanordningar som behövs och vilken sorts taktäckning du har.

 3. En elektriker kopplar in anläggningen till husets elcentral och startar anläggningen.

 4. Ditt nätföretag monterar en ny elmätare och registrerar elen som du ska ha betalt för.

Hur gör jag med snön?

Vi är inte så bekymrade för snö på solcellspanelerna. Panelerna är tillverkade av glas och halare än vanligt taktegel. Den snö som lägger sig på taket under vintern, kommer därför glida av när det blir lite varmare väder. Den allra första snön som faller tidigt på vintern kommer att smälta och rinna av, eftersom panelerna är varmare än omgivningen .

I januari och februari kan det hända att snön lägger sig på panelerna. Då är det lite sol i Sverige, så du förlorar inte så mycket solel i alla fall. Om det blir mycket snö på taket, kan du borsta bort den med en specialkvast. Men det är egentligen inte nödvändigt, eftersom solen snabbt smälter snön och ordnar med det själv. Vi uppmanar dig framför allt att undvika att gå på taket, för att förhindra skador. Låt i stället snön ligga kvar så länge det går. Snön kommer i vilket fall inte göra någon skillnad på din årsproduktion (möjligen 1-2 procent vid enorma snömängder).

Det är bra att snön inte kommer under den tid på året när solen har störst värde för oss med solcellsanläggningar. Vi förlorar inte mycket produktivitet på grund av snön, tack vare att panelerna har svarta eller blå glasskivor som är vända mot söder.

Lönar det sig att vänta några år med solceller?

Solcellstekniken förbättras hela tiden, samtidigt som den är både stabil och hållbar. En tumregel är att den blir en procent bättre per år. Därför lönar det sig att köpa nu och planera för att ha solcellerna länge.

En av de stora fördelarna med solcellspaneler är att det är en stabil och varaktig teknik. Effektgarantin från fabriken är på 25 år eller mer. En anläggning kan ofta producera el efter 30–40 år. Det betyder att när det är dags att byta ut anläggningen, kan du se fram emot en ännu högre elproduktion.

Är det lönsamt med solpaneler?

Solelen har ett fast, lågt pris som inte varierar under årets gång. När solcellerna producerar mycket el på sommaren sparar du pengar. Sparslantarna får du ut på vintern när solcellerna inte producerar lika mycket.

Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa från det vanliga elnätet.

Hur fungerar sollånet?

Vi kommer överens om hur din solcellsanläggning ska vara. Du bestämmer om du vill betala allt vid installationen eller om du vill ha ett sollån genom vår samarbetspartner Zaver. Du betaler av lånet under 10 år med en ränta på 4,95%.

Så funkar solcellerna

En solcell omvandlar solenergi direkt till elektrisk energi, med hjälp av en fotovoltaisk effekt.

Fotovoltaisk effekt är en egenskap hos vissa ämnen (till exempel kisel) som gör att de skapar elektrisk energi när de träffas av solljus. Energin i solljuset (fotonerna) "slår loss" elektronerna, så att de kan flöda genom en kabel. På så sätt blir det el.

Det kallas fotovoltaisk effekt eftersom det skapas en spänning (som mäts i volt) mellan två lager av kisel som tillförs varsitt ämne: fosfor i det ena lagret och bor i det andra.

Den elektriska energin kan användas direkt i en elektrisk apparat, lagras i batterier eller transporteras till konsumenterna via elnätet.

För att få en praktiskt användbar effekt från solcellerna, är det vanligt att seriekoppla dem i en solcellspanel så att spänningen anpassas till en likströmsanläggning på 12 volt.

Läs mer om olika typer av solceller, växelriktare och optimerare här

Vad gör jag om jag måste byta tak?

Om du behöver byta tak inom ett eller två år, är det bra att få det gjort innan du installerar solceller på taket. Om det dröjer längre, kan du lika gärna vänta. För även om du har solceller på taket, går det bra att byta tak. Takläggarna tar ner dina paneler innan de börjar och sätter tillbaka dem efteråt. Det tar inte lång tid.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2022