Solenergi med Otovo - Enkelt, tryggt och smart

Läs hur solenergi fungerar och om det kan vara något för ditt villatak

solar panels on roof

Kort om solenergi

Forskare nämner att det under två timmars solstrålning på jorden så kommer det lika mycket energi som hela världen använder på ett år. Det är otroliga siffror och vi har på senare år sett en explosion av solkraft och solenergi i form av stora solparker i Indien och Kina, såväl som att priserna har sjunkit såpass mycket att enskilda konsumenter nu kan installera solceller med en återbetalningstid runt tio år.

Hur fungerar solenergi

De två vanligaste sätten som solen kan omvandlas till energi är dels tekniken som kallas solfångare där utkomsten är uppvärmt vatten, dels tekniken där solens strålar omvandlas till el vilket sker genom solceller.

Det finns även större projekt där speglar monteras och riktas mot ett högt torn med salt som ett form av batteri, där det tillsätts vatten som förångas och som driver en gigantisk turbin. Det största projektet hittills är beläget i Marocko och där kan kraftverket producera energi till två städer i Marrakeshs storlek.

Fördelar med solenergi i Sverige

Solenergi i Sverige har många fördelar och ur en potental-synvinkel så är vi inte långt ifrån södra Frankrike eller Italien och i princip lika med Berlin och Hamburg. Anledningen till detta är att vi på sommaren har väldigt långa kvällar samt att en solcells verkningsgrad varierar med temperaturen på solpanelen. Desto varmare det är på solpanelen desto sämre verkningsgrad vilket gör att våra solpaneler oftast har 100 procentig verkningsgrad när solen väl är uppe och vi lider inte av effektivitetsförluster likt andra varmare länder.

En nackdel som finns i Sverige är att vi inte riktigt producerar så mycket solenergi på vintern, men det kompenseras då av vår höga produktion på sommaren. Solenergi tillsammans med exempelvis fjärrvärme för uppvärmning på vintern är en väldigt bra kombination.

Testa solceller på ditt tak idag för att se om det passar dig.

Otovo logo

Se hur mycket du kan spara med solceller

Solenergi pris

Sedan 2010 så har priset på solceller sjunkit med över 80 procent vilket har skapat en produkt och energislag som i dagsläget konkurrerar ut alla andra energislag, det som är närmast är vindkraft som också har sjunkit drastiskt. För tio år sedan så var kolenergi nummer ett i till exempel Indien men hundratals planerade kolkraftverk har blivit avblåsta på grund av den otroliga utvecklingen inom solenergi.

Lagra solenergi

Den vanligaste formen av energilagring är genom batterier. På samma sätt som att solpaneler har blivit billigare så har även batterier blivit billigare och då framförallt lithium jon-batterier. Tyvärr så har det inte blivit fullt lika billigt som solpaneler ännu, men förhoppningen är att det ska bli det. I Sverige är det inte lönsamt att installera ett batteri då vi på ett enkelt sätt kan sälja vår överskottsel samt sällan eller nästan aldrig får strömavbrott.

I andra länder än Sverige såsom Australien där det ofta blir strömavbrott samt ö-länder där tillgång på energi är svår så fungerar batterier väldigt bra och är en lönsam investering.

Skulle ditt hus vara på en plats där det inte finns el indraget redan så kan en kombinerad solpanel och batteri vara en möjlig lösning då det blir helt off-grid och kan tänkas användas på sommaren och täcka dina vanligaste behov.

Ett annat spännande sätt att lagra energi är så som sker på El Hierro, en av Kanarieöarna där de har otroligt mycket vind och ibland för mycket och de då vill lagra överskottet. Lösningen har då blivit att de har byggt en damm uppe i bergen som bildar ett vattenkraftverk där vattnet pumpas upp vid överskott, samt forsar ner när det är underskott. Då det är ett av de första i sitt slag så blir det effektivare och effektivare desto mer data som kommer in i systemet. Självklart så blir det en effektivitetsförlust vid pumpningen, men sammantaget så kan detta göra att de blir oberoende av dieselimport från fastlandet.

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2022