Solpaneler till ditt villatak

Vi kan solpaneler med 2000 färdiga installationer - testa ditt tak nedan och se din återbetalningstid

solar panels on roof

Vad är en solpanel?

En solpanel är kort och gott en samling seriekopplade solceller, och ofta en del i en större solcellsanläggning som används för att producera elektricitet. Under 2018 installerades hela 10188 solcellsanläggningar i Sverige, och 85% av dessa placerades på småhus och hade en effekt mindre än 20 kW.

Olika typer av solpaneler

Det finns flera olika typer av solpaneler. Syftet är dock alltid detsamma - att producera elektricitet. Solpaneler kan delas in i 3 huvudkategorier; amorfa, monokristallina och polykristallina. Otovo arbetar enbart med monokristallina och polykristallina solpaneler, och vi kallar dessa i dagligt språk för premium- respektive standardpaneler. När man monterar solpaneler så kan man även koppla på så kallade optimerare, som hjälper till att öka produktionen och att övervaka varje panels prestation.

Monokristallina solpaneler

Denna variant kallar vi som sagt för premiumpaneler, av den anledningen att de har en högre verkningsgrad och effekt. De är också något mer komplicerade att tillverka än polykristallina solpaneler och kostar därmed mer att köpa in. De tillverkas av tunna kiselblock. Då färgen är mer åt det svarta hållet och därmed mer diskret föredrar många kunder denna solpanel även av estetiska skäl. Den är både bättre och snyggare helt enkelt. Otovos premiumpaneler har en effekt på 300 Watt per panel.

Polykristallina solpaneler

Dessa solpaneler har traditionellt sett varit den vanligaste och känns igen genom sin blåa färg. Dessa paneler har en något lägre effekt och verkningsgrad än monokristallina solpaneler, och är också billigare att tillverka. De polykristallina solpaneler som Otovo arbetar med har en effekt på 275 kW, och vi kallar dem för standardpaneler. Trots att kostnaden är lägre för dessa solpaneler, så väljer de allra flesta av våra kunder istället premiumpaneler då de har en högre effekt och lämpar sig bättre i vårt klimat.

Testa hur många solpaneler som får plats på ditt tak

I Otovos unika verktyg får du direkt en kalkyl på hur mycket el du kan producera genom att installera solpaneler på taket. Börja med att lägga in din adress i fältet här nedanför.

Användningsområden för solpaneler

Det finns flera olika användningsområden för solpaneler, exempelvis för villor bostadsrättsföreningar, gårdar och industri. Det vanligaste användningsområdet i Sverige är idag att installera solpaneler på villatak.

Så här fungerar det

 • Hus med platsnål
  Utforska ditt taks förutsättningar för solceller

  Lägg in adressen och välj takyta så räknar vi ut solpotential, vad installationen kostar och vad du kan spara.

 • Beställ och anpassa online
  Anpassning och erbjudande

  Tillsammans anpassar vart och hur många solpaneler du behöver för bästa utseende och effekt samt finner ett passande installationsdatum.

 • Solpaneler är installerade på ditt hus
  Leverans och inkoppling

  Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Du kan följa processen på Min sida.

 • Få den bästa garantin med Otovo
  Billig och ren ström till 2046!

  Du producerar ren och billig ström i minst 25 år. Du får betalt för den elen du inte använder själv. Välkommen till framtiden!

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2021