Verkningsgrad på solceller i Sverige

solar panels on roof

Solceller i Sverige – går det? Svaret är ett tydligt JA! Sverige har många soltimmar även om vi ligger långt norrut. Solcellspaneler fungerar dessutom allra bäst i kallt klimat.

Solkraft är den snabbast växande teknologin inom elproduktion i världen. Solceller i Sverige utgör fortfarande bara en liten del av elproduktionen, men de senaste åren har vi sett en explosiv tillväxt. Fortfarande undrar en del om solcellspaneler i Sverige är tillräckligt effektiva. Svaret på det är ett tydligt JA!

Vill du veta hur mycket el du kan producera med solceller på ditt tak? Du får svaret genom att kontrollera ditt tak hos oss. Med solcellspaneler från Otovo kan du både spara och tjäna pengar. Det är din försäkring när elpriserna stiger.


Se hur mycket du kan spara med solceller

Vilken verkningsgrad har solceller i Sverige?

Många tänker kanske att det är lite sol i Sverige. Faktiskt har dock många svenska orter mer sol än orter längre söderut i Europa. Det är flera faktorer som påverkar en solcellsanläggnings effektivitet. Högre effektivitet betyder mer el.

Faktorer som påverkar hur mycket el solceller producerar:

  • Teknologin

  • Solinstrålning

  • Temperatur

  • Nederbörd


Teknologin

Förr i tiden var solel både dyrt och inte särskilt effektivt. Sedan 1970-talet har teknologin tagit stora kliv. Särskilt under de sista 30 åren har vi sett stora framsteg, och därför även ett stort intresse. Nu är solel den snabbast växande teknologin inom elproduktion.

Idag har solcellspaneler blivit mycket bättre och mycket billigare. Varje panel kan producera mer el. Otovos allra bästa panel, Performance, producerar hela 375 watt per panel. Dessutom är teknologin mycket billigare. Nu är solceller i Sverige tillgängliga för alla som vill producera sin egen elektricitet.

Solinstrålning

Solinstrålning är kanske den viktigaste faktorn. Här handlar det om hur mycket sol ett geografiskt område får. Ofta pratar man exempelvis om antalet soltimmar på ett år.

Om man reser långt söderut på sommaren kan det snabbt bli obehagligt i solen. Ju närmare ekvatorn man kommer, desto varmare blir det. Det beror på att solinstrålningen är starkast längs ekvatorn.

Om man vill jämföra verkningsgraden på solceller i Sverige med andra länder, kan man se på hur mycket el de producerar på ett år. Detta mäter man i kilowattimmar (kWh). Solceller i Sverige producerar från 650 till 1000 kWh per år.

Temperatur och väder

Det finns alltså tillräckligt med sol i Sverige. Temperaturen då? Spelar det någon roll att det är så kallt här? Ja, det har det, och det är faktiskt bara bra att det är så kallt.

Solceller trivs nämligen bäst i kyla. Spänningen som solcellerna producerar, ökar när det är kallt. Faktiskt fungerar teknologin allra bäst i minus 5 grader.

Extremt höga temperaturer leder till energiförlust. Det är därför en solcellsanläggning i Sahara fungerar sämre än solceller i Sverige, även om det givetvis är mer solinstrålning i Sahara. Här är det viktigt att hitta en balans mellan solinstrålning och temperatur. Den balansen har vi i Sverige.

Nederbörd

Forskning visar även att det inte är något problem med regn. Solstrålarna skiner igenom regndropparna. Det samma gäller lager med is.

Ett tjockt lager med snö kommer emellertid att kunna blockera solstrålarna. Det är en av få nackdelar med solceller i Sverige. Ofta kommer dock solen att smälta snön på panelerna under dagens lopp.

Dessutom spelar inte snön så stor roll när man ser på årlig produktion, då räknar vi med att snön bara kommer att leda till 1-2 % lägre produktion än man annars skulle haft. Snön är en nackdel, men det är inte en jättestor sådan.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Vanliga frågor

Vilken sorts solpaneler använder Otovo?

Våra solcellspaneler är tillverkade av kisel. Vi har tre typer av paneler: Standard, Premium och Performance. Skillnaden mellan dessa är i effekt, estetik och pris.

Standardpanelerna med en effekt på 360Wp, har svart look och ger det lägsta priset för energin producerat av solcellsangläggningen.

Premiumpanelerna har en effekt på 390Wp och en attraktiv svart look. Premium ger den bästa balansen mellan prestanda, estetik och pris.

Performancepaneler har hela 400Wp och är de bästa panelerna som finns tillgängliga på marknaden. Performance har en övergripande svart look och passar de som helt enkelt vill ha det bästa. Performance ger dig 15% mer effekt jämfört med Standard.

Hur snabbt kan solcellerna vara på plats?

Solcellerna brukar vara på plats inom 4–8 veckor. Så här går det till:

  1. Vi bestämmer tid för monteringen med dig.

  2. Våra tekniker monterar panelerna under 1–2 dagar. Hur lång tid det tar beror på hur stort taket är, vilka säkerhetsanordningar som behövs och vilken sorts taktäckning du har.

  3. En elektriker kopplar in anläggningen till husets elcentral och startar anläggningen.

  4. Ditt nätföretag monterar en ny elmätare och registrerar elen som du ska ha betalt för.

Hur gör jag med snön?

Vi är inte så bekymrade för snö på solcellspanelerna. Panelerna är tillverkade av glas och halare än vanligt taktegel. Den snö som lägger sig på taket under vintern, kommer därför glida av när det blir lite varmare väder. Den allra första snön som faller tidigt på vintern kommer att smälta och rinna av, eftersom panelerna är varmare än omgivningen .

I januari och februari kan det hända att snön lägger sig på panelerna. Då är det lite sol i Sverige, så du förlorar inte så mycket solel i alla fall. Om det blir mycket snö på taket, kan du borsta bort den med en specialkvast. Men det är egentligen inte nödvändigt, eftersom solen snabbt smälter snön och ordnar med det själv. Vi uppmanar dig framför allt att undvika att gå på taket, för att förhindra skador. Låt i stället snön ligga kvar så länge det går. Snön kommer i vilket fall inte göra någon skillnad på din årsproduktion (möjligen 1-2 procent vid enorma snömängder).

Det är bra att snön inte kommer under den tid på året när solen har störst värde för oss med solcellsanläggningar. Vi förlorar inte mycket produktivitet på grund av snön, tack vare att panelerna har svarta eller blå glasskivor som är vända mot söder.

Lönar det sig att vänta några år med solceller?

Solcellstekniken förbättras hela tiden, samtidigt som den är både stabil och hållbar. En tumregel är att den blir en procent bättre per år. Därför lönar det sig att köpa nu och planera för att ha solcellerna länge.

En av de stora fördelarna med solcellspaneler är att det är en stabil och varaktig teknik. Effektgarantin från fabriken är på 25 år eller mer. En anläggning kan ofta producera el efter 30–40 år. Det betyder att när det är dags att byta ut anläggningen, kan du se fram emot en ännu högre elproduktion.

Är det lönsamt med solpaneler?

Solelen har ett fast, lågt pris som inte varierar under årets gång. När solcellerna producerar mycket el på sommaren sparar du pengar. Sparslantarna får du ut på vintern när solcellerna inte producerar lika mycket.

Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa från det vanliga elnätet.

Hur fungerar sollånet?

Vi kommer överens om hur din solcellsanläggning ska vara. Du bestämmer om du vill betala allt vid installationen eller om du vill ha ett sollån genom vår samarbetspartner Zaver. Du betaler av lånet under 10 år med en ränta på 4,95%.

Så funkar solcellerna

En solcell omvandlar solenergi direkt till elektrisk energi, med hjälp av en fotovoltaisk effekt.

Fotovoltaisk effekt är en egenskap hos vissa ämnen (till exempel kisel) som gör att de skapar elektrisk energi när de träffas av solljus. Energin i solljuset (fotonerna) "slår loss" elektronerna, så att de kan flöda genom en kabel. På så sätt blir det el.

Det kallas fotovoltaisk effekt eftersom det skapas en spänning (som mäts i volt) mellan två lager av kisel som tillförs varsitt ämne: fosfor i det ena lagret och bor i det andra.

Den elektriska energin kan användas direkt i en elektrisk apparat, lagras i batterier eller transporteras till konsumenterna via elnätet.

För att få en praktiskt användbar effekt från solcellerna, är det vanligt att seriekoppla dem i en solcellspanel så att spänningen anpassas till en likströmsanläggning på 12 volt.

Läs mer om olika typer av solceller, växelriktare och optimerare här

Vad gör jag om jag måste byta tak?

Om du behöver byta tak inom ett eller två år, är det bra att få det gjort innan du installerar solceller på taket. Om det dröjer längre, kan du lika gärna vänta. För även om du har solceller på taket, går det bra att byta tak. Takläggarna tar ner dina paneler innan de börjar och sätter tillbaka dem efteråt. Det tar inte lång tid.

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2021