Solceller på taket

Sverige har fler soltimmar än stora delar av Tyskland. Goda förutsättningar för solceller med andra ord. Du gör en insats för miljön samtidigt som du kan spara tusenlappar.

Solceller behöver bara solljus för att fungera. Vi monterar solcellerna på taket och kopplar dem direkt till husets elcentral. Sedan producerar du din egen el varje gång solen skiner.

Kapa elräkningen med en fjärdedel

Ett hustak i Stockholm producerar ungefär 5000 kwh per år. Det betyder att ett vanligt hushåll kan kapa elräkningen med en fjärdedel.

Elen från solcellerna går in i elcentralen på en egen krets och blandar sig inte med den el du annars får in från elnätet. Själv märker du ingen skillnad när du har två elkällor, förutom när elräkningen kommer. Då ser du att förbrukningen gått ner. På sommaren kan du till och med få tillbaka pengar om du säljer elöverskottet.

Välj ett solbelyst tak

Ju mer sol du får på ditt tak, desto mer el kan solcellerna producera. Bäst utdelning ger klart väder och ett tak i söderläge. Även takets lutning påverkar. Undvik skugga från andra hus, träd eller berg.

Du kan själv ta reda på hur mycket el du kan få ut av ditt tak. Lägg in din adress på otovo.se, så ger vi dig en uppskattning om vad solceller kan ge dig. Vi monterar solceller på de flesta tak, utom på torv och skiffer.

Solcellerna påverkar inte takets täthet.

Gör världen lite grönare

Solceller är den enda energikällan till ditt hem med noll utsläpp. Om du har elbil kan du köra på egenproducerad el. En vanlig solcellsanläggning kan ge tillräckligt med el för att köra 20000 kilometer per år.

Energin från solcellerna gör att Sverige kan exportera mer miljövänlig energi. På så sätt gör vi världen lite grönare

Tjäna tusenlappar

En vanlig anläggning kostar 50000–150000 kronor inklusive montering och elektriker. Genom Energimyndighetens statliga solcellsbidrag kan du få tillbaka 30 procent av kostnaden. Ta reda på exakt hur mycket stöd du kan få på otovo.se.

Med solceller på taket sparar du pengar på elräkningen varje år under 30 år eller mer. När du producerar din egen el blir höjda elpriser, torra vintrar eller mer näthyra mindre viktigt. Dessutom ökar värdet på ditt hem, enligt många mäklare.

Hur övertalar jag familjen?

Det räcker inte med en entusiastisk solfarmare i familjen. Här är våra bästa argument när du ska få med dig resten:

  • Vår elbil kommer köra på miljövänlig solel – inte importerad kolkraft från Tyskland.
  • Vi gör vår egen el – vi blir kraftverkschefer.
  • När solen skiner tjänar vi pengar.
  • Vi påverkas inte av ökande elpriser.
  • Det tar bara 1–2 dagar att montera – och det är andra som gör jobbet åt oss.
  • Sverige har mer sol än stora delar av Tyskland. Och där har de redan 160 miljoner solcellsanläggningar.
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.