Solceller på taket

Som ett resultat av en stor efterfrågan på solceller för privata hushåll ökade regeringen anslaget den 12 september för andra gånger under 2019.

Ökat anslag med 500 miljoner kronor

Den 12 september 2019 kom nyheten att regeringen ökar anslaget ytterligare med 500 miljoner kronor. Det innebär att det totala stödet för 2019 till solcellsanläggningar hamnar på 1,2 miljarder kronor, och att chansen för villaägare i Sverige att få stödet utbetalt ökat markant från hur det såg ut i början av året. År 2020 minskar det totala anslaget ner till 835 miljoner kronor som det ser ut nu.

20% av anläggningens kostnad

Investeringsstödet för solceller ligger just nu på 20% av anläggningens totala kostnad, och den högsta summan som kan betalas ut i stöd är 1,2 miljoner kronor. Det totala anslaget från regeringen till stödet ligger för närvarande på 1,2 miljarder kronor. Du kan själv testa hur ditt stöd skulle se ut genom att testa taket i vår kalkylator.

Hur får man stödet?

I samband med att du installerar solceller på ditt hus ansöker du till Länsstyrelsen om att få stödet, och hamnar då i en kö. Blanketter finns att ladda ned på Länsstyrelsens hemsida, och som kund till Otovo har du även tillgång till en guide som visar hur du gör. Desto tidigare du ansöker desto längre fram i kön för att få stödet godkänt och utbetalt hamnar du.

Solceller
Snyggt, miljövänligt och ekonomiskt

ROT-avdrag

Innan du fått stödet godkänt och utbetalt kan du istället få ROT-avdrag för installationens arbetskostnad, som du senare betalar tillbaka när du fått investeringsstödet utbetalt. Skatteverket räknar schablonmässigt med att arbetskostnaden är 30% av installationens totalkostnad, vilket gör att ROT-avdraget för en solcellsinstallation blir 9%.

En solcellsanläggning installerad av Otovo
En solcellsanläggning installerad av Otovo

Testa ditt tak för en kostnadsbild

Innan du beställer en solcellsanläggning kan du testa ditt tak på Otovo.se för att se hur många solceller som får plats och hur investeringskalkylen ser ut. Vi beräknar priserna baserat på bästa installatörerna nära dig.

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.