Sälja egen el

Sälja tillbaka el till elnätet är ett bra sätt att göra solceller ännu mer lönsamma. Så fort dina solceller producerar mer el än vad du själv förbrukar matas den in på allmänna elnätet och det är något som du får betalt för. Att tänka på för dig som vill sälja tillbaka el till elnätet