Är det lönsamt med batterier?

Det är många som frågar varför Otovo inte levererar batterier. Svaret är enkelt: I nuläget är batterier för dyra för att det ska löna sig för kunden. Ett hemmabatteri kostar lite över 60 000 - 80 000 kr färdiginstallerat, och det är idag svårt att tjäna in. Men anläggningarna som vi levererar kan i de flesta fall kombineras med batteri i framtiden. Även från andra leverantörer är det möjligt, så länge dessa har den nödvändiga utrustningen inbyggd.

När batterier blir mer kostnadseffektivt och attraktivt för förbrukaren, så kommer vi också titta på att erbjuda detta. Vi jobbar redan med olika möjliga leverantörer.