Hur snabbt kan solcellerna vara på plats?

Solcellerna brukar vara på plats inom 4–8 veckor. Så här går det till:

  1. Vi bestämmer tid för monteringen med dig.

  2. Våra tekniker monterar panelerna under 1–2 dagar. Hur lång tid det tar beror på hur stort taket är, vilka säkerhetsanordningar som behövs och vilken sorts taktäckning du har.

  3. En elektriker kopplar in anläggningen till husets elcentral och startar anläggningen.

  4. Ditt nätföretag monterar en ny elmätare och registrerar elen som du ska ha betalt för.