Lönar det sig att vänta några år?

Det kan hända att solcellstekniken i sig kommer att bli billigare, men samtidigt kommer installatörernas löner att gå upp - så totalt sett lönar det inte att vänta. Om du väntar några år, går du ju också miste om några års gratis el.

Kostnaderna för solceller minskade när Otovo kom in på marknaden i slutet av 2015.