Tillbaka

Vad står förkortningarna kW, kWh, kWp för?

I energibranschen kommer du att stöta på många tekniska förkortningar. Tre av de absolut vanligaste är:

      kW: Står för kilowatt och är en enhet för att mäta effekt. Ett kilowatt är lika med 1000 watt.

      kWh: Står för kilowattimme och används för att mäta energi. Det representerar den totala mängden energi som förbrukas eller produceras under en timme med en effekt på en kilowatt.

      kWp: Står för kilowatt peak och är ett standardmått som används för att beskriva den maximala effekten som en solpanelsinstallation kan producera under ideala förhållanden - till exempel mitt på dagen när solen lyser som starkast. Många tillverkare av solpaneler och företag använder denna enhet för att ange kapaciteten hos sina solenergianläggningar.

PersonuppgifterVåra villkorVillkor för solabonnemang

© Otovo AB 2023