Ansökan om solcellsstöd

solar panels on roof

Solcellsstödet ger 20 % av den totala kostnaden för material och installation.

I Sverige har man kunnat få bidrag för solceller ända sedan 2005. Storleken på bidraget har varierat och den 20 maj 2019 sänktes det från 30 % till 20 % av den totala kostnaden för material och installation av ett solcellssystem. Du som blivit beviljad ett stöd som ännu inte betalats ut påverkas ej av denna sänkning.

Att solcellsstödet sänks innebär inte att det är mindre lönsamt än tidigare att investera i solceller, snarare tvärtom!
Utvecklingen inom branschen går framåt i snabb takt och det innebär att priserna på solpaneler minskar samtidigt som verkningsgraden höjs. Då minskar statens incitament att stödja investeringar i återvinningsbar energi genom solcellsstöd.

Vi har helt enkelt nått en punkt då solcellsstöd inte längre behövs eftersom solceller kan sägas vara lönsamma även utan detta stöd. Mot den bakgrunden är det mycket positivt för alla som funderar på att skaffa solceller att det fortfarande finns ett solcellsstöd på 20 %. Det är inte säkert att det kommer att vara på den nivån i framtiden utan mycket tyder på att solcellsstöd kan komma att fasas ut helt och hållet.

Så går du tillväga för att ansöka om solcellsstöd

Det är länsstyrelsen som handlägger ansökningar om solcellsstöd. Handläggningstiden kan vara relativt lång eftersom många ärenden inkommit 2019. Både företag och privatpersoner har möjlighet att få solcellsstöd. För att du ska ha chans att bli beviljad ersättning för din investering behöver den som genomför installationen av ditt system inneha F-skatt. Du kan inte kombinera ROT-avdrag med solcellsstöd.

Ansökan kan skickas in med hjälp av Boverkets tjänst online. Du kan också skriva ut blanketten och posta den till din länsstyrelse. Vid behov kan du få hjälp med din ansökan om solcellsbidrag genom att helt enkelt kontakta länsstyrelsen.

När ska ansökan om solcellsstöd skickas in?

Du måste inte ansöka om solcellsstöd i förväg utan du kan bli beviljad ersättning upp till 6 månader efter det att du ingått ett köpeavtal och påbörjat projektet. Du behöver inte vänta på besked för att kunna få bidraget utan det kan beviljas efter byggstart. De datum som anges på dina fakturor avgör om din ansökan anses ha kommit in i tid eller inte.

Vilka kostnader täcker solcellsstödet?

Solcellsstöd betalas ut för material och dina kostnader för installation av anläggningen. Du kan även vara berättigad till stöd för konsult- och projekteringskostnader du haft i inledningsskedet. När projektet är genomfört redogör du för vilka utgifter du haft för Länsstyrelsen.

Ansök om solcellsstöd innan projektet påbörjats

Det brukar vara smidigast att ansöka om solcellsstöd direkt efter att du bildat dig en uppfattning om hur mycket ditt projekt kommer att kosta. Det gör du lättast genom att jämföra offerter från installatörer i ditt närområde. Du kan även göra en uppskattning genom att använda schablonbelopp. Om du inte har exakta uppgifter om arbetets alla delar kan följande schablonbelopp användas:

  • Kostnader för solcellsmoduler brukar uppgå till 45 % av det totala beloppet

  • Installationskostnader brukar hamna på omkring 30 %

  • Resterande 20-25 % är kostnaden för övrigt material

Kontakta din handläggare för kompletteringar eller ändringar

Du har möjlighet att göra kompletteringar av din ansökan i efterhand. Det gäller inte bara beräknade kostnader för material och installation utan även typ av anläggning och dess effekt. Det är bättre att ansöka om solcellsstöd för en större anläggning än den du i slutändan investerar i, än att göra tvärtom. Det är svårt att bli beviljad ett större solcellsstöd än det du ansökt om men det kan alltid korrigeras åt andra hållet.

När du väl fyllt i din ansökan kommer du att tilldelas ett ärendenummer och en handläggare på länsstyrelsen som du kan ha löpande kontakt med. Om du till exempel kommer fram till att du klarar dig med en anläggning på 5 kW istället för en på 10 kW som du ansökt om, meddelar du alltså detta till handläggaren så att din ansökan om solcellsstöd kan korrigeras.

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2021