solar panels on roof

Bygglov för solceller

Vad gäller?

Du behöver inte bygglov för solceller

Sedan den 1 augusti 2018 behöver du inte ansöka om bygglov för att montera solceller. Det finns dock undantag - om du planerar att byta färg, taktäckningsmaterial eller fasad i samband med att du monterar solceller. Eller om du bor i ett kulturskyddat hus.

Testa ditt tak för solceller genom att lägga in din adress här nedanför.

Se hur mycket du kan spara med solceller