Solceller - pris och kostnad i Sveriges län

Läs vår pris och kostnadsguide baserat på data från tusen installationer
utsikt över villor

Prisgenomgång för solceller och solpaneler i hela Sverige

Vi får dagligen frågor kring kostnader på solceller och tänkte med denna sida försöka svara på ett antal frågor såsom:

      Genomsnittspriser på installationer i Sveriges län

      Hur kostnaden varierar beroende på hur mycket som installeras

      Exempelpriser för de vanligaste storlekarna fyra, åtta och tolv kilowattsanläggningar

Alla priser som vi nämner är innan ROT-avdrag på nio procent eller investeringsstöd på 20 procent.

Pris på installation i Sveriges län, sorterat på lägst först för anläggningar mellan 0-15kW

Detta är då en illustration över kostnaden på installerad kW för alla anläggningar och län som Otovo har installerat. Vi kommer läsa längre ner hur pris följer storlek på installationen men den här bilden säger oss ungefär hur priserna skiljer sig mellan länen.
Det som vi kan se är att priserna är lägst i Halland, Stockholm och Skåne. Då det finns en hög efterfrågan i dessa regioner gör det också att priset går neråt. På samma sätt ser vi till exempel att Örebro och Dalarna är något dyrare att installera i vilket förklaras bland annat av att efterfrågan är lägre, befolkningstätheten är lägre, avstånden längre vilket gör att priserna då också blir högre.

priser på installationer i sveriges län
genomsnittskonstad per watt och antal installerade watt

Hur kostnaden varierar beroende på hur stor anläggning som blir installerad

Ifall det är hög prioritet att få så lågt pris som möjligt är det till en början smart att anlita Otovo. Vi matchar din adress mot professionella installatörer och kopplar ihop dig med den installatör som är billigast och har högst kundbetyg i ditt område.
Det andra som tål att tänkas på är att inte installera för lite som vi kan se i nedan graf. De allra flesta anläggningar som installeras är över 5 kW vilket innebär en SEK/Watt på knappt 20 SEK vilket är bra. Kommer vi sedan upp mot 10 kW så blir det närmare 16 SEK/Watt vilket är ännu bättre.
När vi kommer upp mot installerad effekt som är runt 10-15 kW så börjar SEK/Watt plana ut och landar kring 14 -15 SEK/Watt.


Exempelpriser för de vanligaste storlekarna fyra, åtta och tolv kilowattsanläggningar

Här har vi gjort några generella exempel för att du ska kunna veta vad en genomsnittlig anläggning kan kosta utifrån datan som vi har samlat in under vår verksamhetsperiod.
Alla dessa priser och kostnader vi har tagit upp är innan eventuella stöd. I dagsläget så kan ett hushåll få 20 procent tillbaka genom investeringsstödet, alternativt nio procent genom ROT-avdrag. Du kan söka ROT-avdrag till en början och få ett lägre pris och samtidigt göra anmälan om investeringsstöd. När investeringsstödet har bifallits så kan du då få en uppdaterad faktura.

För att få en uppskattning på vad ditt tak kan kosta så kan du testa ditt eget genom att fylla i adressen nedan.
exempelpriser på olika anläggningar