Solcellers livslängd

Hur länge håller solceller?

solar panels on roof

Solcellers livslängd - hur länge håller solceller?


Att skaffa solceller är en långsiktig investering där en viktig faktor självklart är solcellernas livslängd - hur länge kommer anläggningen att producera ström? I branschen brukar man generellt prata om en livslängd på 25-30 år - men om man ska vara petig finns det egentligen inga korta eller enkla svar, och det är först nu man börjar se resultaten i stor skala från de solpaneler som installerades under 1980-talet då solceller blev vanligare. Det kan mycket väl vara så att solceller kan hålla betydligt mycket längre än 25-30 år, men man bör ändå basera sin ekonomiska kalkyl på denna siffra då garantitiden brukar ligga där.


Effektminskning på 0,4% per år


För solceller som tillverkats före år 2000 har man tidigare räknat med att en solcells faktiska effekt minskar med 1% per år från det att man börjat använda den. Det skulle innebära att efter 20 år så har solcellen fortfarande 80% av sin kapacitet intakt. En studie gjord av amerikanska och statliga National Renewable Energy Laboratory (NREL) visar dock att dessa siffror varit alltför pessimistiska. Istället konstaterar man att solceller producerade före år 2000 minskar i effekt med 0,5% per år, och solceller producerade efter år 2000 med endast 0,4% per år. Som vi alla vet utvecklas tekniken snabbt, och förmodligen är siffrorna för solceller producerade i skrivande stund (2019) bättre. Men om vi ändå skulle räkna med 0,4% som är snittet för de solceller som producerats efter år 2000, så skulle det innebära att en solcellsanläggning efter 20 år skulle ha 92% av sin ursprungliga kapacitet kvar.


25 års effektgaranti


När du köper en solcellsinstallation av Otovo så har du flera olika garantier för de olika delarna av din solcellsanläggning - solcellerna, växelriktaren och själva arbetet. När det gäller effekten på solcellerna så garanteras den direkt av solcellstillverkaren, och Otovo tillhandahåller endast solceller med en effektgaranti på minst 25 år. Man garanterar att solcellerna kommer att ha minst 80% av sin effekt vid garantins utgång.


Vad kan påverka solcellernas livslängd?

NREL konstaterar i sin studie att väderförhållandena för panelerna spelar roll. I extrema förhållanden, såsom väldigt snöiga och stormiga väderförhållanden eller i ökenklimat, ser effektminskningen ut att vara 1% per år. I vad som anses vara “normala förhållanden” i norra USA såg man en minskning på låga 0,2%. Dessa förhållanden kan nog anses vara jämförbara med stora delar av Sverige.

Bortsett från effektminskningen så är det ovanligt att solceller går sönder inifrån, utan det är snarare externa faktorer som får solceller att gå sönder såsom fallande träd, att tunga saker landar på panelerna


Olika typer av solceller


Det finns som du kanske vet flera olika typer av solceller, och livslängden mellan dessa varierar också. De allra flesta anläggningar som Otovo säljer består av monokristallina solceller - som vi benämner ‘Premiumpaneler’. Dessa har en effektminskning på 0.36 - 0.47 % per år, vilket är den lägsta och därmed bästa effektminskningen bland alla typer av solpaneler.


Hur får man sina solceller att hålla längre?


Om du bor i ett mycket utsatt klimat med exempelvis hård vind, kan det löna sig att planera placeringen av solpanelerna så att de inte utsätts för hårt.

En anna viktig åtgärd är att förebygga mot scenarion där solcellerna kan skadas fysiskt. Om du har många lösa föremål på din tomt som skulle kunna blåsa runt vid en storm så riskerar solcellerna att repas, och desto fler repor - desto snabbare minskar effekten.

Detta gäller även när du eller någon annan måste upp på taket - exempelvis vid sotning eller rengöring av taket och panelerna - var försiktig och se till att inte trampa på eller repa panelerna.


Sammanfattning


I solcellsbranschen räknar man generellt med 25-30 års livslängd för en solcellsanläggning och däromkring ligger även ofta garantierna, men sannolikheten är dock hög att anläggningen håller längre än så. Det som däremot kan behöva bytas ut innan dess är växelriktaren, som ofta har en garanti på cirka 10-15 år.


Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2021