Solceller på taket

Något som många funderar över är hur mycket värdet ökar på huset om man installerar solceller, och nu finns svaret!

Solceller ökar värdet på huset med 14% mer än kostnaden

En färsk studie från Sveriges Lantbruksuniversitet och Vattenfall har undersökt hur solceller påverkar värdet på ett hus. Studien undersökte 8000 hem med solceller och 50000 bostäder utan solceller som alla såldes mellan 2012 och 2018, och tog även hänsyn till tomtstorlek, boyta, antal rum, byggnadsår och flera andra miljö- och socioekonomiska faktorer. Syftet var att jämföra priser på hus med och utan solceller. Slutsatsen är att solceller ökar värdet på huset med 14% mer än vad kostnaden för solcellerna.

Alltså; för varje hundralapp man investerar i solceller på sitt hustak ökar värdet på huset med 114 kronor. Att investera i solceller framstår mer och mer som en no-brainer.

Solceller minskar elräkningen

Solcellerna ger lägre boendekostnader genom att minska elräkningen i 25 år eller längre, så det är egentligen ganska logiskt att det ökar värdet på huset.

En undersökning från bostadssajten Zillow i USA kom fram till att husvärdet ökade mellan 2,7% och 5,4% efter att man installerat solceller. Motsvarande data för Tyskland talar om en ökning på 7% av fastighetens värde. Allt detta har varit känt bland fastighetsmäklare ganska läge, men det är först nu man bevisat det vetenskapligt.

På www.otovo.se kan du helt kostnadsfritt testa om ditt tak lämpar sig för solceller, se vad det skulle kosta och hur snabbt investeringen skulle återbetala sig (värdeökningen är ej medräknad i den kalkylen).

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.