Som med allt annat har även solenergi och solceller fördelar och nackdelar. Som tur är finns det fler fördelar än nackdelar med solenergi. Låt oss ta en närmare titt!

Vill du utnyttja solenergi och producera egen el? Sök på din adress:

Snabbfakta om solenergi och solceller:


Fördelar och nackdelar med solenergi i Sverige

Många frågor oss om fördelar och nackdelar med solenergi. Till exempel funderar några på om det finns tillräckligt med sol i Sverige till solceller. Det finns det! Det finns fler fördelar än nackdelar med att använda energi från solen i Sverige.

Det är kanske lite sol här på vintern men solceller producerar ström även på vintern. Produktionen är givetvis lägre än under sommarhalvåret. Solen vi får från mars till oktober väger upp för detta. I själva verket har flera städer i Sverige fler soltimmar än städer längre söderut, som till exempel Berlin, Amsterdam och Prag.

Dessutom fungerar solceller bättre i kallt klimat. Det vill säga att solcellspaneler kan producera mer ström här än i andra länder med mycket sol året om. Vid höga temperaturer är ”energitappet” större. Solpaneler i Stockholm kommer faktiskt att producera mer ström än de hade gjort i Sahara.

Dessvärre finns det fortfarande många myter kring solceller. Det betyder inte att tekniken är helt perfekt. Som med allt annat har även solenergi fördelar och nackdelar. Vi börjar med att lista fördelarna!

Kolla ditt tak här!


Fördelar med solenergi och solceller

Som tur är finns det fler fördelar än nackdelar med solenergi. Nedan tar vi upp de fyra största fördelarna.

Fördelar med solenergi:

 1. Din elektricitet kan bli billigare
 2. Förnybar elproduktion
 3. Sälj elen du inte använder
 4. Skattereduktion för installation av solceller1. Din el kan bli billigare genom att använda solens strålar

Solkraften kan göra din el billigare eftersom du ersätter den el du annars hade köpt med egenproducerad el.

Historiska elsnittpriser för villor i Sverige

Enligt energimarknadsbyrån var snittpriset under året 2020 ca 1,41 kronor för villor där förbrukningen översteg 15 000 kWh per år. Det motsvarar drygt 21 000 kronor i elutgifter för ett år för ett hushåll som förbrukar 15 000 kWh.

En solcellsanläggning kommer att producera el i flera decennier. Samtidigt har elpriserna stigit sedan 2006 som du kan se i bilden ovan. Det finns flera orsaker till det: inflation, ökade avgifter, investeringar i elnätet och ökad handel av el med utlandet.


2. Förnybar elproduktion

Solen är som sagt en förnybar energikälla, som du kan utnyttja genom att installera solpaneler på taket, en yta som ofta inte används. Solpaneler på marken är ett annat alternativ.

Med Otovo-appen kan du därefter enkelt se hur många kilowattimmar (kWh) anläggningen producerar per dag, samtidigt som du bevakar din solcellsanläggning.


3. Sälj överskottselen

Du kan få ersättning genom att sälja elen du inte använder - då kallas du för en mikroproducent. Detta sker automatiskt, du behöver inte göra något (efter lite förarbete)! Du får till och med skattereduktion när du säljer el tillbaka till elnätet. I 2023 så är avdraget begränsat till 60 öre per kilowattimmar och max 18 000 kronor per kalenderår.

När du ska sälja din överskottsel, är det bra att ha ett bra avtal med ditt elbolag. Fråga oss gärna om du behöver hjälp med att välja elbolag.


4. Skattereduktion för installation av solceller

Regeringen i Sverige arbetar för att fler ska börja ta solenergi i drift. Därför ger de nu skatteavdrag till dig som producerar din egen el från exempelvis solceller. Skatteavdraget är på upp till 50 000 kr.

Skatteavdraget gäller för privatpersoner och ligger på 19,40% när du installerar solceller. Om du lägger till ett batteri till solcellerna kan du även få 48,50% på det samt växelriktaren och elarbetet. Det är skatteverket som ansvarar för att hantera detta. För att kunna använda sig av avdraget måste du uppfylla vissa villkor. Hur mycket du får i avdrag påverkas av din inkomst och hur många andra avdrag du har.

Offert på solceller


Nackdelar med solenergi och solceller

Delvis snötäckta solpaneler
När solen skiner töar snön på solpanelerna.

Nedan går vi igenom de tre största nackdelarna med att använda solens energi. Nackdelarna är som tur är färre än fördelarna med solenergi, och de är egentligen inte särskilt problematiska. På Otovo jobbar vi dessutom med att hitta lösningar på potentiella nackdelar.


Nackdelar med solenergi:

 1. Solceller producerar mindre el under vintern
 2. Kostnaden vid köp kan vara hög
 3. Batterier fortfarande dyra


1. Fungerar sämre på vintern

Solceller fungerar sämre på vintern. Då är det färre antal soltimmar, och anläggningen kommer därför producera mindre el. Samtidigt kommer det att jämnas ut av soltimmarna vi har resten av året - dvs elen som solcellerna producerar från mars till oktober kommer fortfarande göra att du kan få billigare el.

Solceller i Sverige är definitivt mest effektiva från mars till oktober. Solen i Sverige är kanske svagare än längre söderut, men vi har ofta bra väder, i synnerhet under sommaren. Totalt sett ger det många svenska städer fler soltimmar än till exempel Berlin.

Läs mer om solceller vintertid.


2. Priset på köp kan vara högt

Priset på solceller varierar från tak till tak. Därutöver kommer typ och antal paneler att påverka kostnaden. Kolla gärna ditt tak hos oss för att se vilka priser som gäller för dig.

För en del kunder kan det vara en stor investering. Observera ordet investering. Du kommer att tjäna in pengarna på billigare el och försäljning av överskottselen.

Abonnera på solceller - enkelt hos Otovo
Om kostnaden för köp känns för högt så erbjuder vi på Otovo två lösningar: Solabonnemang och sollån. När du tecknar vårt solabonnemang, är både installation och service inkluderat i månadshyran. Abonnemanget börjar på så lite som 1500 kronor i månaden för de minsta anläggningarna.

Du kan även ta ett sollån för att täcka kostnaderna vid köp. Det kan du göra via vår samarbetspartner. Hör av dig till oss för mer information.


3. Batterier för förvaring är fortfarande dyra

En del ser batteripriser som en nackdel. För det första är batterierna dyra. För det andra kan du inte sälja överskottsel vidare.

Därför rekommenderar vi inte våra kunder att köpa batteri till sin solcellsanläggning förrän tekniken har kommit lite längre. När tekniken blir bättre blir batterierna billigare.

Som tur är behöver du inte batterier för att lagra elektrisk energi. Det kan du göra på andra sätt, till exempel genom att ladda elbilen full.

Kolla din adress


Hur fungerar solenergi?

Som du har läst ovan finns det både fördelar och nackdelar med att använda solens energi till att producera egen elektricitet, men hur fungerar solenergi?


Solens strålar träffar solcellerna och skapar spänning

Solpanelerna är tillverkade med ämnen, gärna kisel, som har den egenskapen att när solens strålar träffar dem så skapas det en spänning – detta kalles för en fotovoltaisk effekt.


Rörelse skapar elektricitet

Solstrålar består av fotoner. Når solens strålar träffar solcellerna kommer fotonerna i solljuset att frigöra elektroner i solpanelen så att de kan röra sig. Det är denna rörelse i elektronerna som bidrar till att skapa el.


Vi kan använda solenergi med hjälp av solceller

När solens strålar har träffat solcellerna och gjort om solenergi till elektrisk energi kan denna energi användas av oss människor. Med hjälp av solceller kan du bland annat ladda din elbil eller använda den till att använda andra elektriska apparater som kaffekokaren. Du kan även lagra elen på batteri till senare eller sälja den vidare till elnätet.


Otovo hjälper dig med solceller

Vi får många frågor om fördelar och nackdelar med solenergi. En del tror att det finns fler nackdelar än fördelar med solenergi i Sverige. Som vi har visat ovan, är det faktiskt helt tvärtom. Det kan finnas många fördelar med solenergi från solceller på taket.


Otovo gör det enkelt att kolla ditt taks potential.

Det enda du behöver göra är att fylla i din adress genom att klicka nedan. Vår plattform vet hur många soltimmar ditt tak får under ett år. Därutöver kan du justera antal och typ av solcellspanel för att se hur det påverkar priset. Inom ett par sekunder ger vi dig en preliminär uträkning på hur mycket el du kan producera. Vi matchar även din adress med priserna till lokala installatörer i vår plattform. På det sättet får du ett konkurrenskraftigt pris med Otovo.


Vill du också producera egen solel?

Om du vill producera egen el från solen kan vi på Otovo hjälpa dig. Det är enkelt att få solpaneler från oss installerade och lång garanti ingår: 10 år vid köp och 20 år med vårt solabonnemang.

Så här fungerar det:

 • Skriv in din adress
 • Du får se ditt taks potential till produktion av solel
 • Du får ett erbjudande på solceller
 • Vi installerar anläggningen av solpaneler hos dig
 • Du börjar producera egen solel
Skriv in din adress
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.