Leasa solceller med Otovo, snabbt och billigt!

20 Års Garanti Med leasing av solceller är det lättare än någonsin att producera egen el

Utmärkt

solar panels on roof

Tusentals kunder har redan valt leasing

Med dagens elpriser lönar det sig att hyra solceller.

Otovo ger ännu fler människor möjlighet att få solceller på taket genom att kunna välja mellan att köpa eller hyra solceller.

Genom vårt erbjudande att leasa solceller gör vi det möjligt för alla som äger ett tak att "hyra en del av solen" till en låg och fördelaktig månadskostnad istället för att behöva köpa solcellsanläggningen.

Hela installation och service av solcellsanläggningen hanteras av lokala Otovo-certifierade installatörer och ingår i själva månadshyran.

Du bestämmer hur du byter till solenergi

Med Otovo får du paneler av högsta kvalitet för ditt tak inklusive montering. Hur du vill dra nytta av solen är upp till dig.

Lås in låga priser
När åren går och elpriserna stiger kommer dina kostnader att vara desamma!
Enkelt att köpa ut
Varje månad tjänar du en bonus vilken gör att det blir billigare och billigare att köpa ut din anläggning.
20 års garanti
Otovo övervakar och underhåller din solcellsanläggning så du slipper tänka på det.

Från349 kr/mnd

En månadsprenumeration utan initial investering. Otovo ansvarar för att underhålla ditt solcellssystem i 20 år. Du har möjlighet att köpa ut det när som helst under tiden.

Grönt skatteavdrag för solceller - vad gäller?

Solcellsstödet uppgår till 50 000 kronor per person/år. Avdraget kallas för skattereduktion för investeringar i grön teknik eller "Grönt Avdrag". För leasing av solceller gäller dock ett grönt ROT-avdrag på 15 procent.

Detta avdrag kommer bli jämnt fördelat över 20 år och vi kommer dra av reduktionen direkt från din månadsfaktura - du behöver inte göra någonting.

Hyra solceller istället för att äga solcellsanläggning

När du hyr solceller behöver du inte investera en enda krona.

- Ingen klumpsumma
- Det är lönsamt från dag 1
- Köp ut anläggningen när du vill
- Marknadens bästa garanti på 20 år!

Att köpa och äga en solcellsanläggning är ett stort beslut att ta med tanke på investering av kapital och underhåll. Därför har vi på Otovo gjort det enkelt för dig att hyra solceller och ta del av solenergi.

Alltid Otovo-certifierade installatörer

Otovo använder lokala installatörer som går igenom en väldigt krävande urvalsprocess.

Vi fokuserar på professionell kompetens, HSE och god kundservice, och endast ett fåtal installatörer blir godkända och certifierade av oss.

Med Otovo får du de bästa solcellerna och solcellsanläggning till marknadens bästa pris.

Alltid Otovo-certifierad utrustning

Solcellsmarknaden har idag tusentals utrustningsleverantörer.

Vi använder vår expertis inom solbranschen (vi har bland annat en specialist med doktorsexamen inom solenergi) och arbetar ständigt för att du ska få de bästa priserna på den bästa utrustningen till din solcellsanläggning. En Otovo-certifiering är din och vår viktigaste garanti för hög kvalitet under hela anläggningens livstid.

Vi installerar sollcellsanläggningar i ditt område

Otovo är en av Skandinaviens ledande leverantörer av solceller till den privata marknaden. En innovativ digital plattform hämtar digital byggnadsdata och beräknar potentialen för din egen produktion av grön el.

Otovo använder lokala installatörer och följer upp och hjälper till i hela processen från planering till produktion, så att våra kunder alltid får den bästa kvaliteten till det lägst priset.

Finansieringsmöjligheter som direktköp, "sollån" och hyra solceller innebär att hållbar elproduktion nu är en möjlighet för alla som äger sitt eget tak.

Otovo har mer än 100 anställda i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Polen och har installerat över 10 000 solcellsanläggningar!


Leif sparar pengar med två solcellsanläggningar

Detta säger våra kunder

"Ett föredömligt kundbemötande och genomförande. Är mycket nöjd med anläggningen. Den ger också mer i energi än vad som var kalkylerat."

Thorsten

"Det är jätteenkelt! Det fungerar och är billigare än att köpa från vanliga elbolag. Att skaffa solcellspaneler var otroligt enkelt. Jag har lagt ner väldigt lite arbete."

Robert

"Jag vill absolut rekommendera det här till andra. Jag är väldigt positiv till Otovos sätt att arbeta, och tycker att de varit mycket effektiva. God information och uppföljning hela vägen."

Ingmar

Vanliga frågor

Vilken sorts solpaneler använder Otovo?

Våra solcellspaneler är tillverkade av kisel. Vi har tre typer av paneler: Standard, Premium och Performance. Skillnaden mellan dessa är i effekt, estetik och pris.

Standardpanelerna med en effekt på 360Wp, har svart look och ger det lägsta priset för energin producerat av solcellsangläggningen.

Premiumpanelerna har en effekt på 390Wp och en attraktiv svart look. Premium ger den bästa balansen mellan prestanda, estetik och pris.

Performancepaneler har hela 400Wp och är de bästa panelerna som finns tillgängliga på marknaden. Performance har en övergripande svart look och passar de som helt enkelt vill ha det bästa. Performance ger dig 15% mer effekt jämfört med Standard.

Hur snabbt kan solcellerna vara på plats?

Solcellerna brukar vara på plats inom 4–8 veckor. Så här går det till:

  1. Vi bestämmer tid för monteringen med dig.

  2. Våra tekniker monterar panelerna under 1–2 dagar. Hur lång tid det tar beror på hur stort taket är, vilka säkerhetsanordningar som behövs och vilken sorts taktäckning du har.

  3. En elektriker kopplar in anläggningen till husets elcentral och startar anläggningen.

  4. Ditt nätföretag monterar en ny elmätare och registrerar elen som du ska ha betalt för.

Hur gör jag med snön?

Vi är inte så bekymrade för snö på solcellspanelerna. Panelerna är tillverkade av glas och halare än vanligt taktegel. Den snö som lägger sig på taket under vintern, kommer därför glida av när det blir lite varmare väder. Den allra första snön som faller tidigt på vintern kommer att smälta och rinna av, eftersom panelerna är varmare än omgivningen .

I januari och februari kan det hända att snön lägger sig på panelerna. Då är det lite sol i Sverige, så du förlorar inte så mycket solel i alla fall. Om det blir mycket snö på taket, kan du borsta bort den med en specialkvast. Men det är egentligen inte nödvändigt, eftersom solen snabbt smälter snön och ordnar med det själv. Vi uppmanar dig framför allt att undvika att gå på taket, för att förhindra skador. Låt i stället snön ligga kvar så länge det går. Snön kommer i vilket fall inte göra någon skillnad på din årsproduktion (möjligen 1-2 procent vid enorma snömängder).

Det är bra att snön inte kommer under den tid på året när solen har störst värde för oss med solcellsanläggningar. Vi förlorar inte mycket produktivitet på grund av snön, tack vare att panelerna har svarta eller blå glasskivor som är vända mot söder.

Lönar det sig att vänta några år med solceller?

Solcellstekniken förbättras hela tiden, samtidigt som den är både stabil och hållbar. En tumregel är att den blir en procent bättre per år. Därför lönar det sig att köpa nu och planera för att ha solcellerna länge.

En av de stora fördelarna med solcellspaneler är att det är en stabil och varaktig teknik. Effektgarantin från fabriken är på 25 år eller mer. En anläggning kan ofta producera el efter 30–40 år. Det betyder att när det är dags att byta ut anläggningen, kan du se fram emot en ännu högre elproduktion.

Är det lönsamt med solpaneler?

Solelen har ett fast, lågt pris som inte varierar under årets gång. När solcellerna producerar mycket el på sommaren sparar du pengar. Sparslantarna får du ut på vintern när solcellerna inte producerar lika mycket.

Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa från det vanliga elnätet.

Hur fungerar sollånet?

Vi kommer överens om hur din solcellsanläggning ska vara. Du bestämmer om du vill betala allt vid installationen eller om du vill ha ett sollån genom vår samarbetspartner Zaver. Du betaler av lånet under 10 år med en ränta på 4,95%.

Så funkar solcellerna

En solcell omvandlar solenergi direkt till elektrisk energi, med hjälp av en fotovoltaisk effekt.

Fotovoltaisk effekt är en egenskap hos vissa ämnen (till exempel kisel) som gör att de skapar elektrisk energi när de träffas av solljus. Energin i solljuset (fotonerna) "slår loss" elektronerna, så att de kan flöda genom en kabel. På så sätt blir det el.

Det kallas fotovoltaisk effekt eftersom det skapas en spänning (som mäts i volt) mellan två lager av kisel som tillförs varsitt ämne: fosfor i det ena lagret och bor i det andra.

Den elektriska energin kan användas direkt i en elektrisk apparat, lagras i batterier eller transporteras till konsumenterna via elnätet.

För att få en praktiskt användbar effekt från solcellerna, är det vanligt att seriekoppla dem i en solcellspanel så att spänningen anpassas till en likströmsanläggning på 12 volt.

Läs mer om olika typer av solceller, växelriktare och optimerare här

Vad gör jag om jag måste byta tak?

Om du behöver byta tak inom ett eller två år, är det bra att få det gjort innan du installerar solceller på taket. Om det dröjer längre, kan du lika gärna vänta. För även om du har solceller på taket, går det bra att byta tak. Takläggarna tar ner dina paneler innan de börjar och sätter tillbaka dem efteråt. Det tar inte lång tid.

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2022