Sälja tillbaka el till elnätet

Hur går det egentligen till att sälja tillbaka el till elnätet? Går det överhuvudtaget? Läs nedan för att ta reda på det!

solar panels on roof

Solenergi är billig energi!

Att sälja tillbaka el till elnätet är ett bra sätt att göra solceller ännu mer lönsamma. Så fort dina solceller producerar mer el än vad du själv förbrukar matas den in på allmänna elnätet och det är något som du får betalt för.

Proceduren för att sälja tillbaka el till elnätet är automatisk och det är mycket lite du behöver göra när du väl har kommit igång. För att kunna få lönsamma solceller genom att sälja el kontaktar du ditt elnätsbolag och meddelar att du är en producent av el. Då får du en speciell typ av abonnemang, ett så kallat inmatningsabonnemang, som alltså innebär att du kan sälja tillbaka el till elnätet när du producerar ett överskott. I och med att du blir beviljad abonnemanget får du en bekräftelse på att du har en anläggning som uppfyller de nödvändiga kraven för elproduktion.

Vad krävs för att få sälja tillbaka el till elnätet?

Du behöver uppfylla en del krav för att kunna sälja tillbaka el till elnätet och få ett inmatningsabonnemang. Kraven kan variera något beroende på vilket elbolag du väljer men du ska du vara beredd på att:

  • Elen du framställer ska vara förnybar
    I regel handlar det om solel. Det är svårare att få lönsamhet i anläggningen om du installerar en vindsnurra med ambitionen att sälja tillbaka el till elnätet

  • Din elanläggning får inte ha en huvudsäkring på mer än 63 A
    Du får heller inte ha en inmatningseffekt som överstiger 43,5 kW om du vill sälja tillbaka el till elnätet

  • Fastigheten från vilken du säljer el måste vara fast ansluten
    Du kan inte sälja tillbaka el till elnätet med en tillfällig anslutning

  • Uttag och inmatning av el ska gå via samma huvudsäkring och elmätare

Att tänka på för dig som vill sälja tillbaka el till elnätet

Olika elbolag betalar olika mycket för överskottsel. Vanligtvis kräver bolaget som köper el av dig att du också köper din el av dem, när dina solceller inte producerar tillräckligt mycket. Räkna inte med att kunna köpa el där det är billigast och sedan sälja till det elbolag som betalar mest. Att välja rätt bolag när du vill sälja tillbaka el till elnätet handlar alltså om att väga in både vad du får betalt och vad elen kosta när du måste köpa den.

Elbolag kan även ställa andra krav som är värda att beakta men som inte har att göra med själva anläggningen. För att få sälja tillbaka el till Vattenfall måste du till exempel köpa mer el än du säljer. Kolla upp vad som gäller hos de elbolag som är störst i den region där du bor. Fortum, Eon och Göteborgs Energi är exempel på elbolag som är vana vid mikroproducenter av el som vill sälja tillbaka el till elnätet.

Förväntad lönsamhet som mikroproducent

Skattereglerna är gynnsamma för dig som väljer att sälja tillbaka el till elnätet. Du får skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Du är dessutom befriad från moms på elen du säljer så länge beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor.

Ett annat bra sätt att få lönsamhet i en solcellsanläggning är att utnyttja det faktum att du kan få bidrag för att installera solceller. Då behöver du inte sälja tillbaka el till elnätet i samma omfattning för att gå med plus. Sen gäller det förstås att solcellerna installerats på ett bra sätt med maximal exponering mot solen.

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2021