Solcellspaket - Tryggt val genom Otovo

Se vad som ingår i en solcellsanläggning och testa ditt tak idag
villa med monterade solpaneler

I våra solcellspaket ingår allt du behöver

   Solceller

   Växelriktare

   Optimerare (ifall du behöver det)

   Allt installations- och elektrikerarbete

Solceller

Solceller, eller solpaneler som det också kallas är den grundläggande delen i ett solcellspaket. Solceller är de som alstrar elektriciteten och tillsammans bildar de en solpanel. Det går att säga att ju fler solpaneler du väljer att installera, desto billigare blir kostnaden per kilowatt.

Växelriktare

Växelriktare som på engelska kallas inverter är den komponent som gör att elektriciteten från solpanelen går att använda i elnätet och huset. Växelriktaren förvandlar likströmmen till växelström. Kostnaden är den näst högsta efter solcellerna. Det är även den del som kräver mest underhåll och då ofta i form av utbyte. Otovo erbjuder enbart växelriktare från erkända märken såsom Fronius och Solaredge. Det är även vanligt att underdimensionera växelriktaren i förhållande till kw-antalet på solcellsanläggningen, anledningen är att det alltid finns förluster för en anläggning i form av temperatur, solläge och vinkel.

Optimerare

Optimerare är den del som kan göra att skuggiga delar, olika lutningar och väderstreck producerar bättre jämfört med en anläggning som ej har optimerare. Det är alltså inte nödvändigt att ha optimerare för alla solcellsanläggningar. Kostnaden för att lägga till optimerare till systemet blir i storleksordningen 5-10 procent. Är du nyfiken kan du läsa vår utförliga guide om optimerare.

Batteri - är ingen nödvändighet idag

Batterier tänker många på när man nämner ordet solcellspaket och det är något som vi tror kommer att komma inom närtid. I dagsläget är batterier lite väl dyra och det kan vara svårt att koppla upp sig för att spara sin egen elektricitet.