Växelriktare - Vilken ska man välja?

Vi går igenom hur en växelriktare fungerar och vad man som konsument bör tänka på

solar panels on roof

Kortfattat om växelriktare

Att välja rätt växelriktare till din solcellsanläggning är mycket viktigt. Växelriktaren gör om den likström som dina solceller producerar till växelström som driver elektroniken i våra hem. Dess andra uppgift är att se till så att dina solceller belastas rätt och ger så hög effekt som möjligt oavsett hur mycket solen skiner. En växelriktare kostar en hel del pengar men det brukar löna sig att välja en av hög kvalitet om du vill undvika höga underhållskostnader. Växelriktaren är en av de största komponenterna i ett solcellspaket tillsammans med solpanelerna.

Spara pengar genom att underdimensionera växelriktaren

Räkna med att en trefasansluten växelriktare kan komma att kosta mellan 15- och 30 000 kronor beroende på bland annat hur mång kW din anläggning levererar. Grundregeln är att underdimensionera växelriktaren med ca 15 % i relation till den toppeffekt ditt system har. Om systemet ger 5 kW är det alltså rimligt med en växelriktare på 4-4,5 kW. Att man gör så beror på att de flesta anläggningar sällan når upp till sin angivna maxeffekt, det sker för det mesta förluster.

Du får betala mer för en större växelriktare men det finns ingen poäng med att ha en växelriktare som kan hantera mer ström än vad du får ut av anläggningen. Om din anläggning skulle producera mer så händer inget annat än att du inte får ut mer än vad din växelriktare klarar att leverera. Du skadar alltså inte systemet genom att välja en mindre växelriktare.

Satsa på extra kapacitet om du tänker uppgradera

Planerar du att uppgradera din solcellsanläggning? Det kan du göra så länge du har plats för fler paneler. I det läget finns det en anledning att tänka tvärtom och alltså välja att överdimensionera växelriktaren istället för att underdimensionera den. Annars måste du byta ut växelriktaren för att kunna få mer effekt ur anläggningen. Om du går på denna linje och har en överdimensionerad växelriktare lämnar du någon av växelriktarens MPPT:er (Maximum Power Point Tracking) oanvänd fram till uppgraderingen.

Det finns dock nackdelar med att bygga ut sin solcellsanläggning i etapper. Du kan till exempel bara söka solcellsstöd en gång per anläggning och du får högre installationskostnader. Det är vanligtvis mer effektivt att ta i lite redan från början.

Växelriktare håller inte lika länge som panelerna

Du ska alltid satsa på kvalitet när det gäller växelriktare. Inte bara för att de kan sägas vara själva hjärtat i din anläggning utan också för att de har en kortare livslängd än dina solpaneler. En dyrare växelriktare som håller några år längre än en enklare modell blir mycket billigare att äga. Vi rekommenderar att du väljer en växelriktare från ett väl beprövat märke. Man brukar säga att en växelriktare håller i 10-20 år. Det är alltså ett stort spann det handlar om och det är också viktigt att välja en växelriktare med så lång garantitid som möjligt. Se gärna till att förlänga garantin om du har möjlighet.

Hög verkningsgrad är inte allt

Växelriktare har olika verkningsgrad och ju högre den är desto bättre är det naturligtvis. Verkningsgraden visar hur stor del av den el som dina solpaneler producerar som du faktiskt kan använda. I regel är verkningsgraden för en växelriktare över 95 % och en skillnad på någon eller några procentenheter är inte så avgörande. Det är viktigt att välja en växelriktare från en producent som är känd för att leverera hög kvalitet.

Du ska alltid välja en växelriktare som är CE-märkt. Det är en EU-standard som säkerställer att produkten lever upp till grundläggande krav gällande bland annat säkerhet. En annan viktig komponent är optimeraren, det är ett val som påverkas av vad du har för växelriktare.

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2021