Solceller på taket

Andreas Bentzen

Andreas Bentzen - PhD i fysik från Universitetet i Oslo. CTO (technology director) och grundare i Otovo med bakgrund som chefsforskare och ledare för utveckling av solcellsteknik.

Load more
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.