Det kan finnas flera skäl till att vilja installera solceller på marken! Takmaterialet kanske inte lämpar sig. Beskuggning av taket på grund av närliggande träd kan vara en annan anledning. Taket kan dessutom ha för många hinder, såsom fönster och skorstenar eller att takarean inte är stor nog för att du ska kunna få plats med tillräckligt antal solpaneler för att tillfredsställa dina energibehov.

OBS! Otovo erbjuder i dagsläget inte solpaneler på marken. Om du vill kolla en takyta kan du göra det nedanför:

När man bör välja markinstallation av solpaneler

 • Bygglovskrav i området
 • Solpanelerna anses påverka utseendet på fasaden
 • Närliggande byggnader och träd som skuggar
  Närliggande höghus eller träd kan skugga så pass mycket att lönsamheten på din solcellsanläggning minskar rejält.
 • Takmaterialet lämpar sig inte
  Vissa takmaterial går det inte att installera på. Exempel på detta är eternittak.
 • Takarean räcker inte
  För en anläggning på cirka 10 kWp kan du behöva 25 solpaneler på 400 Watt.
  En solpanel tar ungefär upp en area på 2 kvm. Det innebär att du behöver en area på 50 kvadratmeter på taket.
 • Takets riktning (väderstreck) är inte optimal
  Om ditt tak lutar enbart norrut t.ex.
 • Takets lutning är inte optimal
  Lutningen behöver anpassas efter solen, ju mer norrut man befinner sig, desto större lutning krävs.


Hur placeras solpanelerna på marken?

Vid en installation av solpaneler på marken blir det enkelt att välja den optimala lutningen, väderstrecket och ett område som inte är beskuggat.

Själva placeringen av solpanelerna beror på storleken, höjden till marken samt lutningen. Med en formel kan man beräkna den optimala placeringen:

d = h / tan ø

Där d är distansen (avstådet) mellan panelerna, h är höjden och symbolen ø (Fi), anger vinkeln. Detta behöver du självklart inte tänka på eftersom våra installatörer och projektledare kommer se till att du får den bästa lösningen!


Hur montering sker av solpaneler på marken

Det finns olika alternativ vid markinstallioner, installatören/projektledaren väljer det bästa alternativet baserat på snö- och vindlast, läge och fler faktorer.

De olika tillvägagångssätten har sina för- och nackdelar:

Installationstyper
Skruv Gjutning Pålning Ballast
Fördelar Enkelt Bra för små system Maskin för stora system Underlagsoberoende
Nackdelar Behöver maskin Krävs cement Stora maskiner krävs Tunga att frakta

Källa: Senergias Montagehandbok.

Sök din adress här


Gäller grönt avdrag för solceller på marken?

Ja, det gröna avdraget för solceller gäller även för solpaneler på marken. Om du uppfyller vissa krav, kan du göra avdrag på 20% av totalkostnaden på solcellsanläggningen. Det dras direkt på fakturan. Max 50 000 per år och hushåll.


Behövs bygglov?

Behövs bygglov för att montera solpaneler på marken? Svaret är nja, eller rättare sagt, i vissa sällsynta fall enligt boverket som hänvisar till ett fall där en anläggning ansågs vara en byggnad och därför krävdes det bygglov.

Några punkter som man bör tänka på är:

 • Påverkas brandrisken?
 • Strider anläggningen mot existerande detaljplan i området?
 • Kan anläggningen ses som en byggnad?


Vad kostar det att installera solceller på marken?

Priset på solceller på marken är generellt dyrare än installation på taket. Det kan bero på hur solpanelerna monteras men har också att göra med om du behöver gräva i marken och hur långt kablarna ska dras.

I dagsläget erbjuder inte Otovo solpaneler på marken, men du kan alltid kolla ditt tak och se vilka förutsättningar det har:

Prisförslag på solceller
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.