Hamid MN

Stockholm

Hamid har bakgrund i kemi och har tidigare jobbat med produktion av halvledare. Nuvarande position: Digital Marketing Manager på Otovo.

Ladda fler
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.