Solceller på taket

Hamid MN

Stockholm

Hamid har bakgrund i kemi och har tidigare jobbat med produktion av halvledare. Nuvarande position: Digital Marketing Manager på Otovo.

Load more
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.