Är det lönsamt med solceller? För att räkna ut lönsamheten i en solcellsanläggning måste vi beakta flera olika faktorer. Verkningsgraden, den installerade effekten och elpriset är några av dessa påverkande faktorer.

Sök på din adress och se vad du kan spara och producera med solceller på taket. Att kolla sin adress på detta vis är kostnadsfritt:

Beräkna återbetalningstiden för en solcellsanläggning

De ovannämnda faktorerna kan göra att det känns komplicerat att räkna ut återbetalningstiden på en solcellsanläggning. En exakt beräkning är svår att göra när många faktorer och förhållanden påverkar kalkylen, men nedan har vi försökt att hitta ett ungefärligt sätt att beräkna återbetalningstiden.

Solcellskalkyl: Återbetalningstid för solceller
bild på plånbok med sparade pengar

Välj takyta eller antal solpaneler:

10 paneler
Årsproduktion: ? Varje panel (Premium-typ) producerar 430 Watt med en beräknad 90% effektivitet.
3870 kWh
Potentiell årsbesparing: ? Grov beräkning av besparning per år baserad på elpris och antal solpaneler.
6,192 kr
60 öre

Solcellsfakta

Enligt en undersökning som gjordes av SBAB och Booli så höjer en installation av solceller husvärdet med lika mycket som investeringskostnaden. Det innebär att allt du tjänar på lägre elräkningar och försäljning av elektricitet är genast en vinst från första månaden!

Se ditt pris här!

Solceller återbetalningstid - en snabbkalkyl:
Med en installerad effekt på 10 kWp och elpris på 2,0 kronor sparar du 20 000:- årligen - återbetalningstiden blir då 5 år.

Så räknar vi: en solcellsanläggning på 10 kWp kostar cirka 165 000:- efter det gröna avdraget från staten. Det innebär att det tar cirka 8 år, (8 x 20 000:-) att tjäna tillbaka dina 165 000:-. Om elpriset är lägre eller högre så ändras naturligtvist tiden det tar att tjäna tillbaka din investering i solenergi.

Du hittar andra räkneexempel nedan där vi gör noggrannare beräkningar där vi även tar hänsyn till solinstrålning och effektförluster.


Vad betyder kWp?

kWp anger toppeffekten som en solcell kan uppnå under optimala förhållanden. När man anger kWp i samband med solcellsanläggningar så menar man alltså den maximala effekten som anläggningen kan producera.


Vad står kWp för?

Vad "k" innebär kilo (tusen) och Wp innebär Wattpeak (toppeffekt).


Solceller - pris per kW

Vad kostar solceller per kW, alltså per kilowattimme? Om vi utgår ifrån att en anläggning på 10 kWp kostar 150 000 kronor efter avdrag, så innebär det att solceller kostar 15 000 kr per kW.


Antalet solpaneler påverkar återbetalningstiden

Först behöver du mäta din takyta - det är steg 1. Det enklaste sättet är att söka på din adress hos oss. Med vår tjänst kommer du enkelt hitta ditt hus och se hur många solpaneler som får plats på taket. Skriv ner antalet solpaneler som får plats och byt ut mot siffrorna som vi använder i vårt exempel nedan!

Det är enkelt, klicka på knappen "Sök på din adress" här nedan och du får dessutom se hur mycket pengar du sparar genom att installera solpaneler på taket.

Sök på din adress

Visste du? 🔍 Återbetalningstiden påverkas bland annat av antalet solpaneler du behöver, deras effekt och andra faktorer.

Solceller storlek

En solpanel har en area på knappt 2,0 kvadratmeter. Dimensionerna är ungefär: 1,8 meter i längd och 1,10 meter i bredd och en tjocklek på cirka 3 centimeter. Storleken kan skilja sig från märke till märke och man får oftast räkna med att kablar och monteringssystem också upptar plats. Därför är det säkrast att räkna med just 2,0 kvadratmeter!

Om vi utgår från att ditt tak är ca 50 kvadratmeter stort får vi plats med ca 25 paneler (2.0 kvm x 25). Våra premiumpaneler på 390-400 W skulle då ge en total installerad effekt på: 25 x 400 = 10,0 kWp.

På följande sida kan du se några av de solpaneler som du kan köpa hos Otovo.


Beräkna effekten på solcellerna

Det enklaste sättet är att ta antal paneler och multiplicera med effekten för varje enskild panel, som vi såg ovan blev installerade effekten 10,0 kWp. Men i verkligheten försvinner en del av effekten. I Sverige kan vi generellt utgå ifrån en effektförlust på ca 1-2 kWp per 10 kWp - eller ca 10-20%.

Därför måste vi även ta med i beräkningen faktorer som påverkar hur mycket din anläggning egentligen kommer att producera.

Till exempel måste vi veta vilka förutsättningar ditt tak har, lutning och skuggning, och räkna med några andra effektförluster - det är steg 2. Verkningsgrad på solceller, det vill säga effekten, räknar vi ut med hjälp av faktorerna nedan.

  • "Solinstrålning" för området där ditt hus är beläget (se figur 1)
  • "Lutning och riktning" på ditt tak (se figur 2)
  • "Effektförluster" från exempelvis växelriktare och kablar är ca 10%-12%
  • Årlig “minskad effekt” från solcellerna, under en 30 årsperiod kan man räkna med att få ut 90% av den installerade effekten.


Solkarta från SMHI - Sverige

Bild: Solkarta - SMHI.se


Med hjälp denna information och dina solcellers installerade effekt som vi räknade ut i steg 1, kan vi räkna ut hur mycket elektricitet som ditt tak kan producera per år. Denna "effektformel" är förenklad, men kan ändå hjälpa dig uppskatta din årliga elproduktion för din solcellsanläggning.


Formel för att beräkna effekt på solceller:

Årlig elproduktion = (installerad effekt) x (taklutning och takriktning) x (solinstrålning) x (effektförluster) x (minskad effekt)

Om vi använder exemplet ovan med 25 premiumpaneler, antar att taket har ca 30° lutning mot söder och är i Stockholmsområdet, blir den årliga produktionen:

10 000 x 1,00 x 1 000 x 0,9 x 0,9= 8 100 000, alltså 8 100 kWh per år.


Hur mycket producerar solceller per månad?

En solcellsanläggning på cirka 10 kWp kan producera omkring 1500-2000 kWh per månad under maj till och med juli (i optimala förhållanden). I april och augusti kan produktionen vara cirka 30% lägre och cirka 50% lägre i mars och september. Se ett exempel på produktionen månad för månad här.Återbetalningstid solceller - så räknar du

Steg 3, själva uträkningen. För att räkna ut återbetalningstiden för din solcellsanläggning så har vi antagit att priset på köpt el (snittpriset i 2021: ca 1,50* kr/kWh) och såld el (1 kr/kWh samt 60 öre i skattereduktion för mikroproducenter per kWh, totalt 1,60 kr/kWh) är ungefär detsamma, ca 1,50 kr/kWh.

*Snittpriset på el: Spotpriset på 1,50 Kr/kWh erhålls från snittet i elområdet E3 för Stockholm. Snittpriset 2021, exklusive energiskatt och nätavgift, ligger på ungefär 53 Öre/kWh i elområdet E3:

Tänk på att det även tillkommer en energiskatt som under 2021 är 35,6 öre/kWh exkl. moms. Det totala elpriset för 1 kWh uppgår därmed till cirka 1,5 – 2,5 kr/kWh för de flesta elkonsumenter.” - elavtal24.com

Därmed har vi använt oss av det lägsta snittpriset på 1,5 Kr/kWh i vår beräkning. Har du ett annat elpris? Byt ut 1,5 till DITT pris för att se skillnaden.


Så mycket pengar kan du spara med en solcellsanläggning

Nu kan vi räkna ut den årliga besparingen du gör genom att köpa solceller:

Vi använder den årliga elproduktionen som vi räknade ut ovan, i steg 2, och multiplicerar den med kostnaden för en kWh. Detta ger oss en årlig besparing på: 8 100 x 1,5 = 12 150 kronor.

Kolla ditt tak här!

Väljer du Otovo får du effektiva solpaneler och kvalificerade installatörer. Vi försöker också att hitta det bästa priset i vår plattform. I vårt pris ingår också en lång garanti som täcker alla komponenter som ingår i ditt solcellssystem och anläggning! Det gäller oavsett om du köper solceller eller tecknar vårt solabonnemang.


Solceller lönsamhet - när börjar jag tjäna pengar?

Hur lång tid tar det innan du börjar tjänar pengar på din investering i solceller? Låt oss estimera ett pris på din anläggning först.

Om vi utgår från att en solcellsanläggning med 25 solpaneler efter det gröna skatteavdraget reducerat från priset kostar ca 165 000 kronor, kan vi genom att dividera anläggningskostnaden med den årliga besparingen få ut återbetalningstiden: 165 000 / 12 150 = 13,6 år.

- Räknar vi istället med 2,0 Kr/kWh får vi: 8 100 x 2 = 16 200 i årlig besparingen . Vilket innebär att återbetalningstiden blir: 165 000 / 16 200 = 10,2 år.

En solcellsanläggnings livstid är ca 30-40 år. Det betyder att efter ca 10-14 år kan du producera ström i ytterligare ca 22-32 år. Räknar man med de fluktuerande energiskatterna och nätavgifterna som nästan ökar varje år så kan man räkna hem investeringen ännu tidigare.

Statistik över antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige
Statistik över antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige

Bild: Energimyndigheten.se

Villor med solpaneler sparar på elräkningen

Detta kanske förklarar varför antalet villaägare som bestämmer sig för att bli mikroproducenter och producera egen el har ökat med cirka 50% senaste åren.

I 2021 installerades ytterligare 26 500 nätanslutna anläggningar. Totalt finns det numera över 92 000 anläggningar i Sverige. De flesta villaägare täcker cirka halva energibehovet och tjänar även pengar på att sälja överskottselen.

Få offert idag

Bilden nedan visar solcellsanläggningar per kommun baserat på installerad effekt i Watt.

Solcellsanläggningar per kommun 2019 - energimyndigheten


Nu kan du också beräkna lönsamheten för dina solceller och din solcellsanläggning. Ännu enklare blir det om du kollar ditt tak hos oss så hjälper vi dig hela vägen!

Har du redan solabonnemang eller köpt solceller från Otovo men vill hålla koll på din elproduktion och bevaka din solcellsanläggning? Använd Otovo Solar App!

Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.