Solceller på taket

Otovo och Solar utökar sitt samarbete inom inköp och logistik till att nu också omfatta Sverige. Tillsammans blir man nu en av de mest effektiva kanalerna på den skandinaviska solcellsmarknaden.

Otovo och Solars norska verksamheter har samarbetat inom inköp och leveranser av hårdvara för solenergi sedan juni 2018.

Nu utökas samarbetet till Sverige, där de båda företagen har egna dotterbolag.

- Vi gör detta för att förbättra villkoren och servicenivån för såväl våra kunder som alla de installatörer som vi arbetar med i Norge och Sverige. Solar är ett företag med stor kompetens inom inköp, logistik och kundhantering, säger Otovos VD Andreas Thorsheim.

Hela Skandinavien

Otovo är en av de största och snabbast växande aktörerna inom solceller för privatpersoner i Skandinavien. Företaget säljer kompletta solcellsanläggningar online, och driftar ett omfattande nätverk av installatörer i Norge och Sverige.

Solar är en dansk koncern med fokus på grossisthandel och logistik inom elinstallationer, VVS, industri och offshore med mera. Koncernen har 3000 anställda och saluför i dagsläget över 200,000 olika varor.

Från vänster: Anders Koppel, VD för Solar Sverige, Andreas Bentzen, CTO på Otovo, Thomas Skovli, affärsutvecklingschef på Solar 

- Solar har varit aktiva på solcellsmarknaden i Danmark och Nederländerna i flera år. Efter att vi påbörjade vårt strategiskt samarbete med Otovo i Norge har vi sett en mycket god utveckling av detta affärsområde. Därför var det ett naturligt val att utöka samarbetet med den ledande leverantören av solcellsanläggningar till privatpersoner, säger Thomas Skovli, chef för affärsutveckling på Solar.  

Växande marknader

Utöver logistiklösningar kommer Solar att leverera solcellsutrustning till företagsmarknaden i både Sverige och Norge. Avtalet täcker solpaneler, integrerade solcellstak, växelriktare, fästmaterial och övrig förbrukningsvara.

- Vi har en stark tro på ytterligare tillväxt inom marknader för solceller och vill säkra en bra position på den svenska marknaden. I en sådan satsning är Otovo en spännande och naturlig samarbetspartner för oss, säger Anders Koppel, VD för Solar Sverige AB.

Otovo genomförde 2017 en emission på 6 miljoner euro för att gå in i Sverige. I början av 2018 öppnade man således sin svenska verksamhet.

- Nu ska vi skapa Skandinaviens ledande kompetenscenter inom leverans av solceller och Sunstyle solcellstak. Vi har en stark tro på att vi kan få den samlade marknaden att växa fortare och samtidigt utveckla våra individuella positioner, säger Thorsheim. Otovo och Solar kommer att arbeta för att utvidga antalet aktiva installatörer i respektive marknad i takt med att efterfrågan växer.

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.