Solenergi fungerar genom att solstrålar belyser ytan på solceller som består av kisel. Energin som tillförs bidrar till att frigöra elektroner som hamnar i rörelse och i sin tur ger dig elektricitet.Vad är solenergi?

Solenergi är solljus, alltså solens strålar som via den fotoelektriska effekten genererar  elektricitet som du kan använda. Mängden solenergi som träffar jorden är betydligt mycket större än energin som vi förbrukar och därför finns det tillräckligt mycket solenergi för att omvandla till elektricitet. Det är en förnybar energikälla som alla kan utnyttja, även i kalla klimat.

Vill du veta hur mycket el du kan producera på ditt tak? Då bör du kontrollera ditt tak hos oss.

Bild på solnedgången
bild på solnedgång
Kolla ditt tak idag!

Solenergi i  Sverige

Antalet installerade anläggningar nådde över 92 000 i slutet av 2021. Tillsammans är den installerade effekten för alla dessa solcellsanläggningar ungefär 1,6 GWh.

De flesta energikällor kommer från solen

Solen är också upphovet till flera andra former av förnybar energi. Det är nämligen så att solen värmer upp atmosfären. Denna uppvärmning leds vidare till vind, vågor, strömmar i havet och nederbörd. Med andra ord är solen källan till förnybara energikällor som vindkraft och vattenkraft.

Faktiskt är solen även källan till fossila bränslen som olja och kol. Fotosyntesen leder till att vatten och CO2 blir biomassa. Över många miljoner år har denna biomassa blivit till fossilt bränsle. De enda formerna av energi som solen inte är källan till är kärnkraftsenergi, geotermisk energi och tidvattenenergi.

Solceller och solfångare

När solstrålarna träffar jorden kan de användas till värme och elektricitet. Både solceller och solfångare är exempel på teknologi som använder solenergi. En solfångare absorberar värmen och skickar den vidare via vätska eller gas. Solfångare kan till exempel användas till uppvärmning av byggnader.

Solceller använder solstrålarna till att skapa el. I början var solceller dyra att producera. De sista 30 åren har teknologin gjort större framsteg, och idag är solceller både billigare och bättre. Därför ser vi nu en markant ökning i användning av solkraft över hela världen.

Undrar du hur solceller fungerar? Nedan kan du läsa om just det. Vill du se hur mycket förnyelsebar energi du kan producera på ditt tak? Då är det bara att klicka nedan och ange din adress, svaret får du inom ett par sekunder.

Kolla din adress

Solenergi: Hur fungerar solceller?

solceller på tak

Solceller gör om energin från solen till elektrisk energi. Det sker genom det som kallas en fotoelektrisk (eller fotovoltaisk) process. En solpanel består av flera solceller. Dessa är seriekopplade för att spänningen ska bli större.

Solpaneler är som regel gjorda av kisel, glas och laminat – i tillägg till en aluminiumram. Solcellerna absorberar solenergi från solljus och använder energin till att generera en elektrisk laddning. Denna laddning kan fraktas vidare och användas.

Elen som produceras beror på solljusets intensitet. Styrkan på solljuset kommer vidare att bero på tidpunkt och årstid. Det innebär inte att solcellerna inte producerar el på vintern eller när det är molnigt, bara att effekten är lägre än när solen står högt mitt på sommaren.

Kolla ditt tak idag!

Förnybar energi och solenergi

solceller på tak

Som nämnt stammar de flesta energikällor på jorden, både förnyelsebar och icke-förnyelsebar, direkt eller indirekt från solen. Så länge solen skiner kommer vi att ha tillgång till tillräckligt med energi till hela världen, såvida vi klarar av att utnyttja denna energi. Det är även viktigt att vi utnyttjar den på ett hållbart sätt.

Klimat och hållbarhet

FN:s mål är att utrota fattigdom, bekämpa olikheter och stoppa klimatändringarna före 2030. Flera av FN:s hållbarhetsmål handlar om klimatet. Särskilt viktigt är:

  • Mål 7: Hållbar energi för alla
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

För att nå mål 7 måste vi byta ut fossilt bränsle mot förnybar energi. Vi måste producera mer ren el och samtidigt se till att den har ett överkomligt pris. Just detta mål sammanfaller med Otovos vision. Vi vill göra solenergi tillgänglig för alla.

För att nå mål 13 får inte genomsnittstemperaturen stiga med mer än 1,5 °C. Här är det viktigt att vi satsar på lagring av koldioxid, förnyelsebar energi och förändringar inom industri och infrastruktur.

Går vi en ljus framtid till mötes?

EU har som mål att reducera utsläppen med 55 % före 2030 . Det handlar då om 55 % av nivån från 1990.

Efter att Donald Trump förlorade valet år 2020, är USA under Joe Biden tillbaka i internationellt samarbete om klimatet. Kinas ledare Xi Jinping har uttalat att Kina ska bli utsläppsfritt före 2060.

Framöver är det viktigt att utnyttja alla förnybara källor vi har. Här är solenergi en viktig nyckel till framgång. Exempelvis anser International Energy Agency (IEA) att världens användning av solkraft måste öka med 15 % varje år fram till 2030. Detta är en viktig del av IEA:s scenario för hållbar utveckling, som handlar om vad som måste göras inom energi för att världen ska nå FN:s hållbarhetsmål.

Du kan också vara med i det gröna skiftet

Om vi inte ersätter fossilt bränsle med förnybar energi, blir det omöjligt att stoppa klimatförändringarna. För att undvika en global katastrof måste vi göra stora förändringar. Sådana förändringar kräver politiska beslut, gröna investeringar och engagemang bland folket.

Med solceller kan du producera förnybar energi på egen hand. Då investerar du i framtiden och i miljön samtidigt som du sparar pengar. I tillägg visar du politiker och näringslivet att det är värt att satsa på ren energi.

Solenergi är förnybar energi du sparar pengar på

solpanel på tak

Det finns många fördelar med solceller. Du bidrar till det gröna skiftet och producerar förnyelsebar energi på ditt tak. Dessutom kan du både spara och tjäna pengar på solceller. Det finns i synnerhet två anledningar till det:

  • Du betalar inte elbolaget när du producerar egen el
  • Elbolaget kommer att köpa elen du inte använder

Du betalar inte elbolaget när du producerar egen el

Med solceller producerar du din egen ström på taket. Då köper du inte lika mycket el från ditt elbolag längre. Du slipper både elpris och nätavgift på elen du producerar själv. Det innebär att du får billigare el med solceller.

Elbolaget kommer att köpa elen du inte använder

På extra soliga dagar kan du producera mer el än du förbrukar. Det skulle varit meningslöst om den elen bara försvann. Som tur är finns det en lösning: ditt elbolag vill gärna köpa din el.

Försäljning av “överskottsel” sker helt av sig själv. Du behöver bara vara pluskund hos ditt elbolag. De köper elen, den går tillbaka till elnätet och säljs vidare till någon annan. Kanske blir din el såld till grannen?

Solenergi är förnyelsebar energi du sparar pengar på

När du säljer din el får du en extra inkomst. Den kan du dra bort från din årliga elförbrukning. Du får billigare el om du inte betalar för elen du använder. Därför både sparar och tjänar du pengar på solceller från Otovo.

Solceller är din försäkring mot höga elpriser.

Osäker på solförhållandena hos dig? Kontrollera ditt tak idag!

Osäker på om du får tillräckligt med sol? Hos Otovo är det enkelt att kolla upp ditt taks potential. Du behöver bara klicka dig vidare nedan, ange din adress och sedan får du svaret på några sekunder.

Kolla din adress
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.