Solceller på taket

Det blev ett JA. Onsdag 25/11 kl 16.30 var det klart. Riksdagen antog regeringens förslag av skattereduktion för installation av solceller fr.o.m. 1 jan 2021.

En tydlig Grön skattereduktion för privatpersoner på 15% för installation av solceller. Skatteverket är ansvarig myndighet och hanterar ”Grön Teknik”-ansökan efter ROT-avdragets regler” från leverantören och för mikroproducenten. Totalt skatteavdrag uppgår till högst 50 000 kronor per person och år.

Solcellsstödet i 2021 fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdrag

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet.

Det nya  inkluderar även avdrag på 50% av kostnaderna för lagring av egenproducerad el och laddningspunkter för elbil.

Vi hittar den bästa installatören

Vi matchar din adress mot installatörer och kopplar ihop dig med den installatör som är billigast och har högst kundbetyg i ditt område.

Testa ditt tak och få ett förslag

Positivt med det nya solcellsstödet

  • Beställaren slipper ligga ute med hela kostnaden i väntan på ett godkännande.
  • Det nya avdraget gör det möjligt att söka stödet på nytt varje år. Detta innebär att solcellsanläggningar kan byggas ut och kompletteras med nya solpaneler eller batterilösningar.
  • Skatteavdraget förenklar för privatpersoner att installera solceller och samtidigt slipper en kötid på upp mot två år.

Villkor för att använda det nya skatteavdraget för solceller

För använda avdraget behöver vissa villkor uppfyllas av dig som beställare. Hur mycket du kan få i ROT-avdrag avgörs av din inkomst och hur många andra avdrag du gör.

Det finns en del villkor som ska uppfyllas för att få lov att använda det nya solcellsstödet.  Här kan du läsa mer om villkoren för rotavdrag på Skatteverket.se

...

Relaterade artiklar till Skatteavdrag för solceller i 2021 ersätter Solcellsstöd

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.