Från och med 2023 höjs skatteavdraget för solceller från 15 till 20%.

För installation av nätansluten solcellsanläggning får du 20% i grönt avdrag. Skatteverket är ansvarig myndighet och hanterar ansökan efter ROT-avdragets regler från leverantören och för mikroproducenten. Totalt skatteavdrag uppgår till högst 50 000 kronor per person och år.

Gröna avdraget fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdrag

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet.

Det nya inkluderar även avdrag på 50% av kostnaderna för lagring av egenproducerad el (till exempel i ett batteri för solceller) samt laddningspunkter för elbil.


Vi hittar installatören - kolla upp ditt tak idag

Vi matchar din adress mot installatörer och kopplar ihop dig med den installatör i vår plattform som har lägst pris och har högst kundbetyg i ditt område.

Sök på ditt tak här


Positivt med det nya solcellsstödet

  • Beställaren slipper ligga ute med hela kostnaden i väntan på ett godkännande.
  • Det nya avdraget gör det möjligt att söka stödet på nytt varje år. Detta innebär att solcellsanläggningar kan byggas ut och kompletteras med nya solpaneler eller batterilösningar.
  • Skatteavdraget förenklar för privatpersoner att installera solceller och samtidigt slipper en kötid på upp mot två år.


Villkor för att använda det nya skatteavdraget för solceller

För använda avdraget behöver vissa villkor uppfyllas av dig som beställare. Hur mycket du kan få i ROT-avdrag avgörs av din inkomst och hur många andra avdrag du gör.

Tänk på att det finns villkor som ska uppfyllas för att du ska kunna utnyttja det nya solcellsstödet (avdraget). Här hittar du mer info om: villkoren för rotavdrag på skatteverket

Offert på solceller
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.