Att producera egen el i liten skala för att bli mer självförsörjande, utnyttja förnybara källor som solen och minska elräkningen blir allt mer populärt.

Om du som privatperson vill satsa på egenproducerad el finns flera möjligheter och viktiga saker att ta hänsyn till. I den här guiden går vi igenom vilka alternativ som passar bäst, vad som är bra att tänka på, samt hur du tar det första steget. Häng med!Får man producera egen el?

Ja, man får producera sin egen el och för husägare är det enklast att investera i solceller eller ett litet vindkraftverk. Nedanför följer en summering:

 • Det finns 4 alternativ: solceller, vindkraftverk, vattenkraftverk samt vedpanna
 • Solceller är det vanligaste alternativet för husägare
 • Både privatpersoner och företag får tillverka el
 • Den producerade elen kan du använda i hushållet eller sälja vidare
 • När du säljer egenproducerad el får du ersättning av nätbolag samt elhandelsbolag
 • Du får även en skattereduktion på 60 öre per såld kWh, den så kallade "60-öringen"

🔍 Visste du? Att producera egen el med hjälp av egna solpaneler kan bli en extra inkomstkälla - se vilka modeller vi erbjuder!

Fyra sätt att tillverka egen el

Det finns huvudsakligen 4 sätt att producera sin egna ström. För privatpersoner är solceller, eller ett litet vindkraftverk de bästa alternativen.

De andra sätten inkluderar vattenkraftverk eller en vedpanna, som både kan alstra värme och el. Men dessa alternativ är i dagsläget inte lämpliga för hemmabruk eller kostnadseffektiva nog.

1. Solceller

Solceller är ett enkelt sätt att börja producera egen el. Tak på bostäder och byggnader är en outnyttjad resurs som lämpar sig väl för solpaneler. En annan möjlighet är att placera solpanelerna på marken med uppvinklade system.

Solenergin fungerar också bra i Sverige. Skåne har en solinstrålning jämförbar med Danmark och norra Tyskland. Elpriserna, särskilt i SE4, kombinerat med grön teknik-avdraget, gör att en genomsnittlig solcellsanläggning i dagsläget ofta återbetalar sig på 7 till 12 år.

När solcellsanläggningen väl är lönsam kommer du "skörda el" från taket i många år framåt. Solcellssystem är i princip underhållningsfria och många tillverkare ger en effektgaranti på 90% efter 25 år.

stapeldiagram över nätanslutna solcellsanläggningar i sverige
Solcellsanslutningar under 20 kW i Sverige. Källa: Energimyndigheten

I Sverige har det skett en solcellsboom de senaste åren. Ovanför ser du hur antalet solcellsanläggningar under 20 kW - vilket ofta är hus, villor eller fritidshus - vuxit. Från 2021 till 2022 skedde en ökning med hela 63.7%, det är ett tydligt tecken på att allt fler husägare producerar egen el med solceller.

Kostnaden för solceller ligger idag på 10 000 till 15 000 kr per installerad kW efter det gröna avdraget.

Kolla ditt tak - kostnadsfritt

Om du överväger en solcellsanläggning bör du först göra en kalkyl över ditt energibehov, elpris och potentiella besparingar. Kolla vilken potential ditt tak har för solceller och få en skräddarsydd offert:

2. Vindkraftverk

Vindkraft växer kraftigt i Sverige, både på land och ute till havs. År 2020 stod den för cirka 16% av Sveriges elproduktion, men då talar vi om stora vindkraftsparker och kommersiella projekt.

Det går även att använda vindkraft för att producera el småskaligt. Då handlar det om vindturbiner eller vindmöllor som man installerar på gården. Minivindkraftverk passar bäst nära fjällen, i öppna landskap, vid kusten eller i skärgården där det ofta blåser friskt. Därför är det ett populärt komplement för stugor eller mindre hus som ligger off-grid.

Ett vindkraftverk med en navhöjd på 18 meter på en plats som har en medelvindhastighet kring 4 m/s, kan producera cirka 500 till 1 000 kWh per år. Med ett mer gynnsamt vindläge och ett högre vindkraftverk med större rotorblad i diameter ökar produktionen. Medelvindhastigheten i Sverige är cirka 5 till 7 m/s.

Vid högre höjder än 20 meter behöver du emellertid bygglov. Vindsnurror låter även en del och det finns bestämmelser på att ljudnivån inte får bli för hög hos grannarna. Ett återkommande problem är att räkna på potentialen och hur många kilowattimmar du får ut i slutändan.

Förutsättningar och pris

Om du är intresserad av vindkraft hemma är ett bra första steg att studera vindförutsättningarna. En professionell vindmätning kan kosta mycket, men genom att kolla på vindkartor hos SMHI eller Global Wind Atlas kan du åtminstone skapa dig en uppfattning om lokala vindförhålladen.

I pris ligger vindkraftverk högre per installerad kW än till exempel en solcellsanläggning.

3. Vattenkraftverk

Vattenkraft är den största enskilda energikällan i Sverige, som står för cirka 45% av den årliga elproduktionen. En fördel är att den producerar elektricitet även under vintern, när behovet är som störst. Å andra sidan ligger de flesta älvarna i norra Sverige, medan efterfrågan på el är som störst i den södra änden av landet.

Att som privatperson satsa på småskalig vattenkraft är dock en svår process. För det första behöver du äga mark med ett vattendrag som har strömstyrka och fallhöjd nog för att driva turbiner. Ett vattendrag har stort miljövärde - att anlägga ett litet vattenkraftverk kräver därför tillstånd från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skriver:

"För att få driva ett vattenkraftverk måste du ha tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I tillståndet står det hur verksamheten ska skötas och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera påverkan på miljön. Du ansöker om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen."

Processen är komplex och kostnader för tillstånd och anläggningen skyhöga. Vattenkraftverk är generellt sett inte något att satsa på för småproducenter.

4. Vedpanna

De senaste åren har möjligheten att producera egen el med vedpannor dykt upp i allt större grad. I dessa kan du antingen elda med vanlig ved, pellets, flis eller liknande. De är utrustade med en integrerad stirlingmotor och generator som omvandlar värmeenergin till elektricitet.

Problemet ligger i att mindre vedpannor fortfarande har låg verkningsgrad, det vill säga att de inte är nog bra på att omvandla värmenergi till ström. Det går förvisso att utnyttja värmen för andra ändamål, men det löser inte elfrågan.

Tekniken är dock onekligen spännande och kanske kan bli ett attraktivt alternativ för hushåll som vill bli helt självförsörjande i framtiden. Tänk dig att kombinera solenergi, vindkraft och en vedpanna som producerar el på vintern, det är en spännande tanke!

Vilket är det bästa sättet för producera egen el?

För husägare är det bästa sättet att producera egen el med solceller. Vi drar den slutsatsen eftersom:

 1. Det finns goda förutsättningar för solkraft
 2. Det har aldrig varit enklare att skaffa solceller
 3. Installationen går snabbt, om du väljer Otovo tar det vanligtvis 4 till 20 veckor
 4. Kostnaden per kilowatt är lägre än på länge
 5. Det är enkelt att räkna på solceller och en solcellsanläggning blir vanligtvis lönsam efter 7 till 12 år
 6. Det gröna teknikavdraget


Sälja egenproducerad el

Om du tillverkar egen el och är ansluten till det allmänna elnätet kan du i många fall sälja överskottet. Då får du betalt för den el som matas ut på nätet samt för nätnyttan du gör. Din el går först till dina närmaste grannar som i stunden har stort elbehov.

Producera el med solceller

Att sälja elöverskottet är vanligt när det gäller solceller och ett sätt att jämna ut kostnaden över året. Solceller vintertid står endast för 5 till 10% av den totala årsproduktionen, vilket innebär att du behöver köpa el från nätet då.

Lästips: Hur mycket producerar solceller

Mikroproducent

En mikroproducent är någon som producerar förnybar el på ett småskaligt vis. I ellagen står följande:

 • Anläggningseffekten får ej överstiga 43,5 kW
 • Huvudsäkringen får ej överstiga 63A
 • Hushållet måste vara nettokonsument (köpa mer el än man säljer)

Som mikroproducent kan du dra nytta av en rad förmåner såsom att slippa betala inmatningsavgift.

Lästips: Sälja el som mikroproducent

Skattereduktion på såld el

Om du är mikroproducent och säljer el från solceller eller vindkraftverk får du en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Du kan få avdrag upp till max 30 000 kWh, eller 18 000 kronor årligen per anslutningspunkt. Om du säljer mer än du köper, så får du inte “60-öringen” på mellanskillnaden.

Fyra fördelar med egen elproduktion

1) Ökar värdet på bostaden

Studier visar att bostaden ökar i värde om det finns en anläggning som producerar egen el från en förnybar källa. Husspekulanter är i många fall villiga att betala mer för smarta energilösningar.

2) Mer självförsörjande

Med egenproducerad el blir du mindre beroende av elmarknaden. Om du vill öka självförsörjningen ytterligare, kan du lägga till ett batteri och använda elen över dygnets alla timmar.

3) Energi från förnybara källor

När du använder dig av sol-, vind- eller vattenkraft utnyttjar du förnybara energikällor.

4) Minskar elräkningen

När du producerar din egen el sänker du dina elkostnader från dag 1. Du ersätter den ström du annars hade köpt.

Vanliga frågor

Kan ett hushåll bli helt självförsörjande på el?

Ja, det går, men det är inte helt enkelt och blir ofta en dyr historia. Det genomsnittliga elbehovet för en villa i Sverige ligger på cirka 20 000 kWh per år. Solceller klarar av att producera tillräckligt med el under sommaren, men utmaningen kommer under vintern.

Men om en fastighet har ett lägre elbehov, kan du uppnå självförsörjning genom en kombination av batterier, solceller, vindturbiner och kompletterande energikällor, såsom en elproducerande vedpanna eller ett dieseldrivet elverk, vilket förvisso inte är en förnybar energikälla.

I följande artikel kan du se exempel på ett självförsörjande hushåll i Göteborg.


Vad innebär nätnytta?

När du matar in el på nätet bidrar du positivt till elsystemet, du skapar “nätnytta”. Dina grannar i närheten som just då behöver ström kommer ofta att använda din producerade el. I praktiken minskar det energiförluster i nätet och du får betalt för den positiva påverkan du har på systemet.

Nyckelfärdig solcellsanläggning med Otovo

Otovo vill göra det enkelt för dig som husägare att använda dig av solenergin. Vi har redan hjälpt tusentals svenskar med att installera solpaneler på taket.

Vi använder oss av högkvalitativa solpaneler, växelriktare, solcellsbatterier och annat material i våra solcellspaket. För att bli Otovo-certifierad måste installatörerna uppfylla våra strikta kvalifikationer. Därefter följer vi upp kontinuerligt och utvärderar deras arbete för att säkerställa att de lever upp till våra kvalitetskrav.

Vi vill att du ska känna dig trygg när du skaffar solceller. Därför ingår lång garanti: 10 år vid köp och hela 20 år om du väljer vårt solabonnemang.

Offert på solceller
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.