Solceller på taket

Om det ligger snö på taket producerar inte solcellerna någon el alls. Å andra sidan kanske du bara förlorar någon hundralapp, eftersom produktionen ändå går ner under vintern.

Det är trist när anläggningen inte producerar en enda kilowattimme. Men det är inte stora värden du går miste om.

Elvärdet går ner under vintern

En vanlig solcellsanläggning i söderläge producerar kanske 1 kWh per kWp under soliga dagar i februari. Det ger dig ett elvärde på 4 kronor från en genomsnittlig anläggning med 20 solcellspaneler. I december och januari är värdet ofta bara hälften av detta.

Låt solen göra jobbet

Du måste inte borsta bort snön, särskilt inte om snötäcket är tunt. När solen kommer smälter både is och snö snabbt. Har du dessutom en bra vinkel, kommer snön att rasa av.

Borsta försiktigt

Om du ändå bestämmer dig för att borsta bort snön – använd en borste. Undvik att göra repor i solpanelerna med spadar och skrapor.

Hemgjord teleskopkvast röjer snö på solcellspaneler (Foto: Privat)*EHemgjord teleskopkvast röjer snö på solcellspaneler (Foto: Privat)

Gör så här:

  • Stäng av anläggningen med brytaren på växelriktaren.
  • Slå ifrån säkringen på solcellsanläggningens krets.
  • Använd sele.
  • Gå inte på panelerna.
  • När du är klar – slå först på solcellsanläggningens säkring. Slå sedan på brytaren på växelriktaren.
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.