Om det ligger snö på taket producerar inte solcellerna någon el alls. Å andra sidan kanske du bara förlorar ett par hundralappar, eftersom produktionen ändå går ner under vintern.

Det är trist när anläggningen inte producerar en enda kilowattimme. Men det är inte stora värden du går miste om.


Elvärdet går ner under vintern

Ja, en av nackdelarna med solenergi i Sverige är den mörka vintern. Och det kan vara frustrerande att se att solcellssystemet inte producerar en enda kWh (kilowattimme). Dock kan det vara bra att tänka på att det inte är några större förluster det handlar om.

Detta på grund av att en typisk anläggning i söderläge producerar kanske 1 kWh per kWp under soliga dagar i februari. Det ger dig ett effektvärde på 25-25 SEK från ett genomsnittligt solcellssystem med 28 paneler x 360 W (här har vi räknat ut ett snittpris för el på ca 3-3,5 SEK / kWh och ett system på 10 kWp). I december och januari är kanske hälften kvar.

Beroende på antalet soliga dagar och hur många solpaneler som är täckta av snö kan du anta att du förlorar cirka ett par hundralappar. Därför kan du bara strunta i att solpanelerna är täckta av snö under en period.


Låt solen göra jobbet

Du måste inte borsta bort snön, särskilt inte om snötäcket är tunt. När solen kommer smälter både is och snö snabbt. Har du dessutom en bra vinkel, kommer snön att rasa av.


Borsta försiktigt

Om du ändå bestämmer dig för att borsta bort snön – använd en borste. Undvik att göra repor i solpanelerna med spadar och skrapor.

Hemgjord teleskopkvast röjer snö på solcellspaneler (Foto: Privat)*Hemgjord teleskopkvast röjer snö på solcellspaneler (Foto: Privat)

Gör så här:

  • Stäng av anläggningen med brytaren på växelriktaren.
  • Slå ifrån säkringen på solcellsanläggningens krets.
  • Gå inte upp på taket och på panelerna, du kan nå upp med teleskopkvasten.
  • När du är klar – slå först på solcellsanläggningens säkring. Slå sedan på brytaren på växelriktaren.

Kolla gärna vår artikel om solceller på vintern, där vi går igenom det mesta du behöver veta.

Ett annat lästips är livslängd på solceller och solpaneler.

Solceller - prisförslag
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.