Om du går i solcellstankar kommer du kanske stöta på en rad nya begrepp som är vanliga i energibranschen. Du känner säkert redan till kWh, men hur är det med kW, kWp, märkeffekt eller watt (W)? Hur är de relevanta för en solcellsanläggning och hur skiljer dem sig åt?

Vi går igenom dessa typiska effekt- och energibegrepp och förklarar varför de är viktiga att känna till när det kommer till solceller.


Undrar du om det går att installera solpaneler på just ditt tak? Kolla det enkelt och snabbt nedanför:

Snabbversion

 • kW: står för "kilowatt" och är en enhet för att mäta effekt. K:et står för kilo och en kW är således detsamma som 1 000 watt (W).
 • kWh: står för "kilowattimme" och är en enhet för att mäta energi under en tidsperiod. Benämns även som "kWt" på svenska.
 • kWp: står för "kilowattpeak" och används för att beskriva solcellspanelers toppeffekt under standardiserade testförhållanden (STC).
 • Märkeffekt: beskriver vad, till exempel, solpaneler kan producera under optimala förhållanden, det vill säga samma som "kWp".
 • Watt (W): är en mått för att mäta elektrisk effekt.


I detalj

 • kW = k (kilo) + W (watt)
 • kWh = k (kilo) + W (watt) + h (timme)
 • kWp = k (kilo) + W + (watt) + p (peak)
 • Watt (W) = ampere (A) * volt (V)


Vad är kW?

kW, som står för "kilowatt", är en vanlig måttenhet för effekt. Kilo betyder tusen och en kW motsvarar således 1 000 watt. Vanligtvis använder man kW för att beskriva hur mycket effekt som används eller produceras. Detta kan gälla i allt från hushållsapparater till värmesystem och solcellsanläggningar.


Solcellsanläggningar och kW

Måttenheten kW i samband med en solcellsanläggning avser vanligtvis anläggningens storlek eller kapacitet. Till exempel vad solceller kan producera för effekt under verkliga och realistiska förhållanden (NOTC - Normal Testing Conditions). När du gör research kring pris på solcellsanläggningar är det också en bra idé att jämföra pris per kW.

Du bör anpassa en solcellsanläggning till din energiförbrukning, tillgänglig yta, solförutsättningar, samt lämplig effekt på komponenter som solcellsbatteri och växelriktare. Solcellsanläggningar kan dock ha stora skillnader i effekt. För sommarstugor kan 4 till 5 kW vara tillräckligt, medan industrier kan kräva flera hundra kilowatt.

Sveriges största solcellspark, som ligger i Strängnäs, har en kapacitet på 14 MW (14 000 kW). Men denna är ändå ingenting i jämfört med världens största solcellspark i Indien, som har en effekt på ofattliga 2,25 GW, eller 2 250 000 kW!

Det är dock viktigt att inte endast fokusera på kW, utan också på kWh och kWp för att skapa sig en fullständig bild.


Vad är kWh?

kWh står för "kilowattimme" och är en enhet för att mäta energi. Kortfattat innebär kWh mängden energi som en apparat förbrukar när den körs kontinuerligt i en timme. På svenska benämns kWh även som kWt. Elpriser visas i öre/kWh, det vill säga hur mycket 1 kWh kostar i ören.

Solceller i Sverige producerar cirka 800 till 1 100 kWh per installerad kW och år.

Lästips: Vad drar mest el i hemmet och typiska energitjuvar


Exempel

 • Om en solcellsanläggning producerar 5 kW under en timme, motsvarar detta 5 kWh. Om den producerar 5 kW under en hel dag med solsken, skulle det motsvara 5 kWh multiplicerat med antalet soltimmar under dagen.*
 • Om en tvättmaskin har en effekt på 2 kW (2 000 W) och körs i 1,5 timmar, kommer den att förbruka 3 kWh energi. Det beräknas fram genom att multiplicera effekten (2 kW) med tiden (1,5 timmar), vilket ger totalt 3 kWh.

*Detta är ett förenklat exempel och kommer i slutändan skilja sig beroende solinstrålning, väderstreck, lutning, etc. I Otovo-appen kan du se hur många kWh dina solceller faktiskt producerar per dag, vecka eller månad.


Vad är kWp?

kWp står för "kilowattpeak" och är som en bergstopp när kommer till effekt - alltså det högsta punkten solceller kan nå. Tillvekare använder det för att mäta och beskriva den maximala effekten som solceller kan producera under standardiserade testförhållanden (STC).

Skillnaden mellan kW och kWp är att kW beskriver vad solpaneler, eller hela solcellsanläggningen, genererar under vanliga förhållanden, medan kWp anger deras toppeffekt under ideala omständigheter. Men det är inte heller helt sant, då solpanelen i vissa väldigt speciella fall kan producera över sin angivna toppeffekt (i bästa fall cirka 3% mer).


Standard Test Conditions (STC)

För att få ett rättvis resultat som gör det enkelt att jämföra prestanda testar solcellstillverkare sina paneler under ett specifikt förhållande (STC), det är standard i branschen. Ett av nyckeltalen är kWp, som de anger i solpanelernas produktblad.

Här är de specifika förhållandena som solpaneler testas i:

 • Celltemperatur på 25°C;
 • Solinstrålning på 1000 W/m2;
 • Luftmassa 1,5 (AM1.5).

I verkligen skulle det kunna inträffa under en solig svensk sommardag.


Användningsområde

Eftersom kWp är ett standardiserat nyckeltal är det användbart för att jämföra möjlig prestanda. Vi kan ta ett exempel; 25 stycken installerade solpaneler med 400 Wp (wattpeak) ger en anläggning en toppeffekt på 10 000 Wp. Och om vi delar med 1 000, får vi fram 10 kWp.

Den faktiska elproduktionen i slutändan varierar emellertid beroende på faktorer som lokala väderförhållanden, årstid och placering. Kilowattpeak anger som sagt den maximala effekten solcellspaneler kan producera under idealiska förhållanden.

Tänk också på att det sker andra små energiförluster, till exempel när växelriktaren omvandlar likström till elnätets växelström.


Skaffa solceller


Vad är märkeffekt?

Märkeffekt är en term som används för att beskriva den maximala effekten som solcellspaneler kan leverera under optimala förhållanden, alltså samma som "kWp" (läs ovan).

Det är ett viktigt mått som används av tillverkare för att specificera prestandan i deras produkter.


Vad är watt?

Watt (W) är ett mått för elektrisk effekt och indikerar den omedelbara effekten. Watt kan räknas fram med formeln: watt (W) = ampere (A) * volt (V).

När el flödar från uttaget genom en sladd till en lampa eller dator, skapar den effekt. Denna effekt, ett resultat av spänning och ström, mäts i watt. Ett exempel är en glödlampa på 60W, vilket innebär att den förbrukar energi med en hastighet på 60 watt, eller 60 joule per sekund.

Det är möjligt att använda en speciell elmätare för att mäta och hålla koll på energiförbrukningen i apparater. Genom att koppla den mellan ett vägguttag och en elektrisk apparat får du se hur många watt den använder vid uppstart och drift. Effekten i watt brukar även stå angiven på en etikett på apparaten.


Solcellspanel och wattpeak (Wp)

Effekten för solcellspaneler mäts ofta i wattpeak (Wp). Om en solcellspanel har en toppeffekt på 500 wattpeak (Wp), innebär det att den under optimala förhållanden kan producera så mycket.* Om du bygger en anläggning med 16 paneler på 500 Wp vardera, blir märkeffekten 8 000 Wp (16 st * 500 W), eller 8 kWp.

*Inte helt sant, då den i sällsynta fall kan producera några procent över sin märkeffekt.

Lästips: Solceller bäst i test där vi jämfört solpaneler


Kom igång med solenergi!

Nu har vi gått igenom vad kW, kWh, kWp, märkeffekt och watt (W) betyder. Som du ser är de nära sammankopplade när det gäller en solcellsanläggningen.

Vill du sätta solpaneler på ditt tak och fånga upp solenergin? Kolla om ditt tak är lämpligt och se vad solceller skulle kunna producera.


Kolla ditt tak här
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.