En strålande svensk sommardag med blå himmel, gott sällskap och solceller på taket som levererar elöverskott, det är en skön känsla av tillfredsställelse. Men hur fungerar solceller på vintern? Ger de fortfarande någon effekt? Och vad händer när det snöar?

I denna artikel tar vi en närmare titt på hur solceller presterar när vintern anländer, med sina korta dagar, kyla, snö och is.


Att producera egen el med hjälp av solceller på taket blir allt mer populärt. Antalet solcellsinstallationer har ökat kraftigt i Europa de senaste åren - och även i Sverige ser vi att allt fler tak kompletteras med dessa energisystem.

Om du funderar på att skaffa solceller, är det naturligt att undra över verkningsgraden på vintern. När solen står lågt på himlen, dagarna blir kortare, molnen tätnar och snöfallen blir allt vanligare, hur påverkar dessa förhållanden solceller?


Hur mycket el producerar solceller på vintern?

Solceller producerar ungefär 90% av den årliga elproduktionen mellan mars och oktober, vilket innebär att vintermånaderna endast står för cirka 10%.

Under en sommarmånad kan elproduktionen vara så mycket som 100 gånger högre än i december.

Det är viktigt att komma ihåg att produktionen kan skilja sig från år till år. Snö, is, skugga, installationer som inte är fullt optimerade och andra energiförluster kan ge avvikande utfall. Dessutom spelar det geografiska läget på solcellsanläggningen en stor roll.

Se ditt taks potential

Låt oss ta en närmare titt med ett exempel i södra respektive norra Sverige.


Årlig produktion i Malmö

Skåne har en genomsnittlig årlig solinstrålning på cirka 1 046 kWh per kvadratmeter. Det gör länet till en av de bästa platserna i Sverige för att sätta solpaneler på taket.

Om vi föreställer oss en solcellsanläggning i Malmö med en installerad kapacitet på 10 kWp, och lägger till en antagen energiförlust på 14%, får vi fram den förväntade energiproduktionen.

stapeldiagram över solcellers årsproduktion i malmö
Källa: PVGIS

I detta fall har solceller i Malmö en förväntad årlig energiproduktion på cirka 9 902 kWh. Om du kollar på produktionen per månad kan du tydligt se att solcellerna genererar minst mellan november och februari. Framställningen av solel ökar dock snabbt i mars när vi går mot ljusare tider.

Utifrån vårt exempel ger solceller i Malmö ungefär följande under vintermånaderna:

  • November: 251 kWh
  • December: 147 kWh
  • Januari: 187 kWh
  • Februari: 319 kWh


Årlig produktion i Luleå

Om vi tillämpar samma hypotetiska exempel på en solcellsanläggning - kapacitet 10 kWp och energiförlust 14% - i Luleå, Norrbotten, får vi ett något annorlunda utfall.

stapeldiagram över solcellers årsproduktion i luleå
Källa: PVGIS

Som du ser sjunker den förväntade energiproduktionen ytterligare under vintermånaderna - och december utmärker sig med i princip ingen solel alls.

Utifrån vårt exempel ger solceller i Luleå ungefär följande under vintermånaderna:

  • November: 84 kWh
  • December: 1 kWh
  • Januari: 38 kWh
  • Februari: 309 kWh

Om vi slår ut det på året får vi in cirka 9 583 kWh av solcellerna i Luleå. Kanske trodde du att den siffran skulle vara ännu lägre? Snöns reflektionsförmåga, solcellers ökade effektivitet i kyla samt långa vår- och sommardagar i norr lyfter produktionen.

En intressant observation är att mars månad i Luleå faktiskt ger en högre produktion än i Malmö.

Även om vintern inte erbjuder de mest optimala förhållandena för solceller, finns det fortfarande fördelar och möjligheter att generera energi även då. Om vi kollar på årsdata är det tydligt att en satsning på solceller i Sverige definitivt kan bli lyckad.

Lästips: Hur mycket el solceller producerar


Vill du kolla ditt taks potential?

Varje hem är unikt och har olika förutsättningar för en solcellsinstallation. Är du nyfiken på att se om du kan dra nytta av solenergin?

Hos Otovo kan du snabbt och enkelt undersöka vilka möjligheter ditt hem har för solpaneler. Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Allt du behöver göra är att ange din adress nedanför - så får du svar inom en minut!

Mer om solceller i vintertid

Det är viktigt att förstå att det inte primärt är värme som styr hur mycket ström solceller genererar. Varma temperaturer eller kyla kan påverka, men mer om det längre ner.

Det är snarare solinstrålningen, det vill säga mängden ljus som träffar en given yta under en given tidsrymd, som är helt avgörande. Den mäts ofta i soltimmar per år och område.

De korta vinterdagarna i Sverige - med färre soltimmar och solens lägre infallsvinkel - innebär att solpanelerna får mindre direkt solinstrålning på sig. På grund av det minskade solljuset blir solcellernas verkningsgrad sämre, vilket leder till minskad elproduktion.


Sol och kyla - en bra kombination

En lägre temperatur gör solceller mer effektiva. Det kan verka konstigt, men solceller fungerar faktiskt bäst vid -5 grader. I kontrast till det sker en energiförlust på omkring 0,4% per grad när temperaturen överstiger +25.

Så i det avseendet blir solceller mer effektiva på vintern, även om den totala energiproduktionen i slutändan blir betydligt mindre på grund av färre soltimmar. Men under kalla och soliga vinterdagar, när solstrålarna även reflekteras i snön, kan du faktiskt förvänta dig en relativt intensiv produktion av solel.


Ska man ta bort snö som ligger på solpaneler?

Snö och is kan ha negativ inverkan på solcellernas prestanda. Om solcellerna täcks av snö eller is kan ljuset inte tränga igenom, vilket resulterar i en skuggeffekt. Eftersom solceller i en solpanel är seriekopplade, påverkas hela panelens effektivitet även om bara en del av den är täckt.

Om det bara handlar om lätt pudersnö eller en tunn ishinna, kan solcellerna dock fortfarande absorbera och omvandla en viss mängd av solljuset till elektricitet.

trädgård med snö och en villa med solceller
Villa med solceller i vinterlandskap.

I södra Sverige är det vanligtvis inte ett problem med att solpaneler förblir snötäckta under längre perioder. De har en hal yta, och panelerna monteras ofta med lutning som gör att snön kan glida av i töväder.

I Norrland är snötäcken på solpaneler en vanligare syn. Snön kan lägga sig tidigt på vintern och ibland ligga kvar ända till våren, vilket gör att du kan gå miste om viktig elproduktion när solen åter börjar skina på allvar.

Vi rekommenderar att du läser följande artikel, där vi går igenom vad du ska göra med snö på solceller.


Solpaneler

Nu har vi gått igenom hur vintern påverkar själva solcellerna, men hur är det med paneler? För många är skillnaden mellan solceller och solpaneler kanske inte glasklar, så låt oss ta en snabb översikt.

Solpanelen (modulen) är en samling tätt sammanfogade solceller, ofta omkring 60 stycken, men antalet kan variera beroende på modell. Standardstorleken på paneler är cirka 1 x 1,7 meter. Vanligtvis köper man många solpaneler och sammankopplar dessa för att få tillräckligt med strömstyrka och göra investeringen lönsam.

Panelerna är designade för att vara robusta och klara svenska vinterförhållanden. Solpaneler från LONGi, som är kända för sin höga kvalitet och pålitlighet, anger att de bör installeras i miljöer där de månatliga genomsnittliga högsta och lägsta temperaturerna sträcker sig mellan -40℃ till 40℃.

Om solpanelerna monteras med en flack lutning kan snö lägga sig vid solpanelsfästen eller monteringsskenor och stanna kvar. Men så länge snö eller is inte täcker ovansidan av solpanelerna, påverkar det inte energiproduktionen.

Lästips: Solpaneler bäst i test där vi jämfört datapunkter.


Utnyttja sommarens överskott!

Som du ser ovan behöver solcellsägare komplettera med ytterligare en energikälla under vintern.

Ett vanligt sätt att hantera det är att bli mikroproducent och sälja sin solel på sommaren, då solcellsanläggningar ofta producerar mer el än vad du förbrukar i fastigheten. På så sätt kan du köpa in el från nätet under vintern och balansera ut kostnaderna över året.


Spara solel till vintern

Vissa elbolag erbjuder nuförtiden möjligheten att “spara” sin solel till vintern.* Du kan tänka dig det som ett virtuellt batteri, där solcellerna genererar elöverskott under sommaren och laddar batteriet. När vintern anländer och ditt energibehov ökar, kan du helt enkelt använda värdet av överskottet.

*Elbolagens villkor kan variera och varje persons situation är unik. Därför är det viktigt att själv göra sin research, jämföra och läsa det finstilta innan du beslutar dig för att ingå i ett avtal av något slag.


Trots vårt vinterklimat, är solceller lönsamt?

Visste du att solinstrålningen i södra Sverige är jämförbar med den i norra Tyskland (ett av länderna med flest solcellssystem i världen)? Dessutom har Danmark, som befinner sig på samma breddgrad och har en mindre yta än södra Sverige, många gånger fler solceller per invånare.

Detta tyder på att det utan tvekan finns tillräckligt med solinstrålning och goda förutsättningar för en investering i solenergi även i Sverige.

För att beräkna om solceller är lönsamt måste vi ta flera variabler i beaktning, till exempel solinstrålningen, verkningsgraden, installerade effekten, installationskostnaden, det gröna avdraget och elpriser.

Kolla vår artikel där vi går igenom hur man kan räkna på om det är lönsamt med solceller.


Vanliga frågor

Fungerar solceller på vintern?

Ja, solceller fungerar på vintern, förutsatt att de inte är täckta med snö eller is och att det finns tillräckligt med solljus. På grund av kortare dagar med mindre solinstrålning kommer produktionen vara avsevärt mindre än på sommaren.


Går det att använda solcellsbatteri och lagra solel till vintern?

Nej, ett solcellsbatteri är effektivt för att lagra energi under kortare perioder, vanligtvis något eller några dygn, så att du kan använda elektricitet när solen inte skiner. För närvarande är det inte möjligt att lagra solel under en längre period.


Fungerar solceller under vintern i Norrland?

Ja, solceller fungerar under vintern i Norrland, så länge som solljus kan nå dem. Solpaneler är robusta och ska normalt klara snöbelastning och kyla. Din lokala installatör kommer att ha den kunskap som krävs för att säkerställa att anläggningen monteras korrekt och fungerar effektivt där just du bor.

Det finns flera exempel på stora solcellssatsningar och installationer i nordliga städer som Umeå, Piteå och Luleå.


Går det att montera solpaneler på vintern?

Ja, det går att montera solpaneler på vintern, vilket är något som Otovo-certifierade installatörer gör. Beroende på väder kan vissa utmaningar uppstå och göra installationen mer komplicerad, till exempel vid snöfall, isiga tak eller hårda vindar.

Å andra sidan går det nästan alltid att hitta en bra period för solcellsinstallationer även på vintern.


Vilken lutning ska solpaneler ha vintertid?

Under senhösten och på vintern kan solpaneler generellt ha en brantare lutning för att fullt ut utnyttja det tillgängliga solljuset. Även andra faktorer, som det geografiska läget och taket i fråga, påverkar vilken lutning som är optimal.

Dock är det inte praktiskt - och sällan kostnadseffektivt - att ändra lutningen på dina solpaneler mellan säsong, till exempel för solpaneler på platt tak. Normalt kommer din installatör att hitta en lösning som ger bästa möjliga effektivitet över hela året, anpassad efter dina specifika förhållanden.


Ska man stänga av sin solcellsanläggning på vintern?

Det är vanligtvis inte nödvändigt att stänga av sin solcellsanläggning under vintern. Även om solinstrålningen är mindre på vintern, kommer solcellerna fortfarande att producera solel och ge dig ett litet, men ofta välkomnande tillskott.


Kan reflektioner i snön ge ökad produktion?

Ja, reflektioner i snön kan ge en extra boost till produktionen. Snö har en god reflektionsförmåga, vilket innebär att en del av solens strålar kan studsa mot solpanelerna. Men även om solceller kan absorbera ljus från olika riktningar, är de mindre effektiva på att omvandla ljus som kommer från sneda vinklar.

Så i slutändan blir den ökning som kommer av snöreflektioner marginell - och den totala produktionen blir ändå betydligt lägre på grund av korta dagar med mindre solinstrålning.


Vad ger solceller en molnig dag?

En vanlig fråga är vad solcellerna ger under en molnig dag. Trots att molnen minskar intensiteten av direkt solljus, producerar solceller fortfarande ström eftersom de tar emot diffus solinstrålning.

Generellt kan du förvänta dig att produktionen minskar med upp till 80% under gråa dagar med låga, tjocka moln. Om det däremot är övervägande molnigt, men med sporadiskt solsken, blir energiproduktionen ungefär 50% av vad den är under en klar och solig dag.*

*Dessa siffror är endast uppskattningar och många faktorer kan påverka.


Är kyla dåligt för solceller?

Nej, så länge det inte råder extrema temperaturer på minussidan är kyla inte dåligt för solceller. Tvärtom, de arbetar mer effektivt i kallare temperaturer och verkningsgraden ökar. Den optimala arbetstemperaturen för solceller är -5 grader.


Sammanfattning

Som du kan se i artikeln levererar solceller i normala fall riktigt bra med ström under sommarens långa dagar och ljusa kvällar. Och även om produktionen under vintern endast är en bråkdel av sommarens, får du fortfarande ett visst tillskott.

Genom att bli mikroproducent och sälja sommarens energiöverskott, eller “spara” din solel via en eltjänst, kan du i viss mån kompensera för den minskade produktionen på vintern.

Om du väljer att installera solceller blir du även mer självförsörjande från elnätet då du producerar din egen el. Klicka på knappen nedanför för att se vilken potential ditt tak har samt vad du kan spara:

Kolla din adress
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.