Stödtjänster är relativt nytt för husägare, vilket innebär att man nu kan vara med på stödtjänstmarknaden med sitt batterilager och få ersättning. I denna artikel finns allt du behöver veta för att komma igång med att balansera elnätet.


Solpaneler, batteri och därefter delta i stödtjänstmarknaden? Gör en sökning på din adress för en offert:

Vad innebär stödtjänster?

Stödtjänster, balanstjänster, frekvensreglering, vad är egentligen skillnaden?

Stödtjänster är samlingsnamnet för de tjänster som behövs för att det svenska elnätet ska vara i balans och fungera helt enkelt. Vidare kategoriseras dessa typer av tjänster efter “stödtjänster för balansering” och “icke-frekvensrelaterade stödtjänster”.


Två kategorier

Inom kategorin “stödtjänster för balansering” finns de tjänster som på ett eller annat sätt balanserar elnätet genom att reglera frekvensen upp eller ned. Just det svenska kraftnätet kräver en konstant frekvens runt 50 Hz för att fungera, medan i Nordamerika behöver elnätet ligga på 60 Hz. 

I kategorin “icke-frekvensrelaterade stödtjänster" finns istället andra nödvändiga tjänster för att hålla elnätet pålitligt, som: spänningsreglering, reaktiv kraftförsörjning eller systemåterställning. 

Så hur skiljer sig stödtjänster, balanstjänster och frekvensreglering? Det beror på hur specifik eller generell man är när man pratar om tjänster för att stötta elnätet, därför är det inte ovanligt att folk syftar på samma typ av tjänst, fast benämner det olika.


Marknaden för balanstjänster

I Sverige är det Svenska kraftnät som ansvarar för det svenska elnätet. För att kunna hålla elnätet stabilt upphandlas bland annat stödtjänster genom en öppen konkurrens och budgivning av olika aktörer, som uppfyller de tekniska krav som ställs.

Denna upphandling sköts av en balansansvarig som har affärs- och planeringsansvar för att det finns en balans mellan tillförsel (exempelvis produktion) och uttag (konsumtion) av el i elnätet.

På den svenska stödtjänstmarknaden upphandlas följande tjänster:

  • FCR-D (upp och ned): Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar. 
  • FCR-N: Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid små förändringar i förbrukning eller produktion.
  • mFRR: Manuell stödtjänst som avlastar de automatiska stödtjänsterna och återställer frekvensen till 50 Hz.
  • aFRR: Automatiskt aktiverad stödtjänst som återställer frekvensen till 50 Hz.


Att delta i stödtjänstmarknaden

Ett av kraven för att buda på beredskapen av samtliga stödtjänster för frekvensreglering är att du kan tillhandahålla en viss effekt. De beredskaper med lägst krav ligger på 0,1 MW, alltså 100 kW.

I dagsläget har ett normalstort solcellsbatteri för det privata hemmet en kapacitet på 10 kWh och en effekt på 5 kW. Detta innebär att det hade krävts 200 stycken batterier med denna effekt för att kunna lägga ett bud på beredskapen för frekvensreglering.

Däremot kan du som privatperson vara med indirekt och buda på stödtjänstmarknaden, genom ett virtuellt kraftverk (engelska: virtual power plant). Ett virtuellt kraftverk innebär att flera enheter (exempelvis batterier), kopplas samman virtuellt och styrs gemensamt. Ett exempel på ett virtuellt kraftverk är CheckWatts tjänst Currently.

Solceller med batteri


Får man grönt avdrag om man ska använda sitt energilager på stödtjänstmarknaden?

​​Om avsikten med ditt batteri är att delta på stödtjänstmarknaden uppfyller det tyvärr INTE Skatteverkets krav för att ta del av skattereduktionen för grön teknik (50% av kostnaden av material och arbete).

Ett av kraven förtydligades av Skatteverket i januari 2024 med:

"För att skattereduktionen ska kunna medges krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el för hushållets användning vid ett senare tillfälle. Då stödtjänstmarknaden för batterier handlar om att ge ett tillskott eller uttag av el från elnätet faller det utanför det nyss nämnda kravet." 

Däremot har ersättningen från stödtjänstmarknaden varit väldigt hög historiskt sett. Så fortsätter ersättningen att ligga på samma nivåer som tidigare så blir återbetalningstiden för ett batteri anslutet till stödtjänstmarknaden bara några år, även utan grönt avdrag.


Hur mycket kan man tjäna på stödtjänster?

Genom CheckWatts kalkylator kan du få en indikation på hur den årliga ersättningen för att ansluta ditt batteri till deras tjänst kommer att se ut. Exempelvis så är den förväntade årliga ersättningen för ett batteri med en effekt på 5 kW, 22 253 kr exklusive moms* (8/2-2024). 

*Denna kalkyl baserar sig på marknadens priser från 2020 fram tills idag. Tänk på att marknadspriserna kan svänga, denna kalkyl visar på bra avkastning bakåt i tiden. Hur det går i framtiden kan ingen förutspå, marknadens priser kan gå både uppåt och nedåt.

Du kan testa CheckWatts kalkylator och få en indikation på årsersättning för olika kapaciteter.


Vi hjälper dig att komma igång

Otovo samarbetar med CheckWatt och genom att ansluta ditt batteri till deras virtuella kraftverk, Currently, är ditt batteri med och budar på stödtjänstmarknaden.

Det enda du betalar för att komma igång är material- och installationskostnaden av CheckWatts styrmodul, CM10. Därefter kan du när som helst ansluta dig till Currently, utan någon bindningstid.

Solceller (med CheckWatt)
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.