Det svenska elnätet består idag av cirka 58 400 mil ledning som ägs och förvaltas av Svenska Kraftnät. Därmed är det Svenska Kraftnät som ansvarar för att elnätet håller rätt balans mellan både elproduktion och elkonsumtion. För att detta ska gå köps olika typer av stödtjänster in av andra aktörer genom öppen handel.

I denna artikel går vi igenom vad frekvensreglering innebär - och hur du kan stötta elsystemet och tjäna pengar med solcellsbatterier.


Vill du få prisestimat på en solcellsanläggning med batteri och därefter inkludera en styrmodul för att koppla upp dig till CheckWatts virtuella kraftverk? Börja med att kolla ditt tak kostnadsfritt:

Vad är frekvensreglering?

Frekvensreglering innebär att upprätthålla en konstant elektrisk frekvens i ett elnät. Det är avgörande för att säkerställa ett stabilt och pålitligt elförsörjningssystem.


Balansera elnätet

Avseendet med stöd- eller balanstjänster kan vara antingen att stötta den normala driften eller upprätthålla kraftnätet vid större störningar. Det svenska kraftnätet behöver hållas väldigt nära en frekvens på 50 Hz konstant för att fungera. Därav finns det i dagsläget en stor efterfrågan av olika stödtjänster.


I videon nedan förklaras frekvensreglering i närmare detalj:


Virtuellt kraftverk (t.ex. CheckWatts tjänst Currently)

Virtuella kraftverk bygger på att flera decentraliserade producenter, förbrukare eller energilagringsenheter (som då har möjlighet att balansera elnätet genom produktion, förbrukning eller lagring av energi) styrs tillsammans som enhet (aggregator).

När så många enheter styrs som en gemensam enhet finns det möjlighet att snabbt flytta väldigt stora mängder energi in eller ur elnätet och på så sätt stötta till i balanseringen, vilket självklart är väldigt attraktivt för Svenska Kraftnät.


Hur kan jag som kund delta och vad är fördelarna?

Inte nog med att du som privatperson kan vara till stor hjälp för balanseringen av det svenska elnätet, så finns det stora ekonomiska fördelar. Har du någon typ av enhet (till exempel batterilager) som snabbt kan tillföra eller avlägsna en mängd energi från elnätet är du väldigt attraktiv för aggregatorerna som tillhandahåller dessa virtuella kraftverk. I regel så överlåter du då hela eller delar av styrningen av din enhet mot ekonomisk ersättning. 

Så när Svenska Kraftnät behöver stöttning av elnätet verkar aggregatorn på elmarknaden med din enhets resurser. Om ditt batteri används för att stötta balanseringen får du ersättning för det.


Kan min solcellsanläggning användas som stödtjänst?

Vi på Otovo samarbetar med CheckWatt. Genom Checkwatts tjänst Currently har du möjlighet att “låna” ut ditt solcellsbatteri till Checkwatt som då agerar aggregator åt dig. För att CheckWatt ska kunna styra ditt batteri behövs en styrmodul installeras (CM10). Styrmodulen installeras av en elektriker bredvid din elmätare och kopplas mellan både din växelriktare och router.

CheckWatt ersättning

Hur stor ersättning du får baseras bland annat på:

  • Kapacitet (kWh) på batteriet
  • Effekten på batteriet (hur snabbt batteriet kan tankas och tömmas) 
  • Vilket elområde du befinner dig i
  • Vilken typ av stödtjänst ditt batteri används till

Hör gärna av dig till oss med dina förutsättningar så kan vi räkna på ersättningen.

Är detta dåligt för batteriets livslängd?

Nej, generellt sett innebär stödtjänster att batteriet laddas och urladdas med kortare cykler. Det kan faktiskt vara mindre skadligt för batteriets livslängd jämfört med att kontinuerligt använda det för djup urladdning och laddning.

Det är beredskapen du får kompensationen för oavsett om ditt batteri används eller inte. Därmed är det vanligt att ditt batteri inte ens används men du blir ändå kompenserad för det. Medan batterier som används för fastighetens egna förbrukning i regel går igenom en cykel per dygn.


Hur skaffar jag CheckWatt?

Otovo är samarbetspartner med CheckWatt och kan hjälpa dig med installationen av styrmodulen. Kontakta oss på sol@otovo.se eller slå en signal på 08-551 215 89 så förklarar vi mer.

Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.