Är du nyfiken på hur mycket el solceller kan producera per år, månad, dag, timme och kvadratmeter (m2) i Sverige?

I den här artikeln utforskar vi solcellers elproduktion i kilowattimmar (kWh) över olika tidsperioder. Vi kollar även närmare på faktorer som påverkar den och tar avslutningsvis upp vanliga frågor. Välkommen!


Alla siffror i artikeln är uppskattningar och hypotetiska exempel. Hur mycket solceller i slutändan kommer att producera beror på en rad faktorer. Sök på din adress och få en uppskattning på vad solpaneler kan producera på just ditt tak:

Snabbversion

 • I Sverige producerar 10 kW solceller årligen vanligtvis 800 till 1 100 kWh per installerad kW.
 • En solcellsanläggning på 10 kW genererar cirka 8 000 till 11 000 kWh solel per år.
 • Beroende på årstid producerar 10 kW solceller cirka 0 till 1 600 kWh solel per månad.
 • Beroende på årstid och väder producerar 10 kW solceller cirka 0 till 70 kWh solel per dag.
 • En solcellsanläggning på 10 kW genererar årligen cirka 172 till 236 kWh solel per kvadratmeter (m2).
 • Solinstrålning, anläggningens dimension, årstid, väderstreck, lutning och skugga är faktorer som påverkar elproduktionen.


Hur mycket el producerar solceller per år?

I Sverige är den årliga elproduktionen från solceller vanligen mellan 800 och 1 100 kilowattimmar (kWh) per installerad kilowatt (kW) kapacitet.

För en solcellsanläggning med 15 kW i kapacitet, skulle beräkningen se ut så här: 15 kW multiplicerat med 800 till 1 100 kWh per kW resulterar i en årlig elproduktion i spannet 12 000 till 16 500 kWh.


Mer detaljerad bild

För att skapa en något mer detaljerad bild av vad solceller kan producera årligen kan vi använda PVGIS - ett verktyg utvecklat av EU:s gemensamma forskningscentrum, Science Hub.

Med detta verktyg kan vi simulera solcellsanläggningars elproduktion baserat på platser och andra variabler. Själva beräkningarna baserar sig på olika databaser - i vårt fall PVGIS-SARAH2 - som är uppbyggda med satellitdata över global solinstrålning.

I alla exempel nedan har vi valt en taklutning på 35° och systemförluster på 14% i systemet. Solpanelerna är i söderläge.


Årlig produktion i Luleå

 • 5 kW = 4 880 kWh
 • 10 kW = 9 761 kWh
 • 15 kW = 14 641 kWh
 • 25 kW = 24 402 kWh
 • 30 kW = 29 282 kWh


Årlig produktion i Stockholm

 • 5 kW = 4 931 kWh
 • 10 kW = 9 862 kWh
 • 15 kW = 14 795 kWh
 • 25 kW = 24 656 kWh
 • 30 kW = 29 588 kWh

Lästips: Solpaneler i Stockholm


Årlig produktion i Malmö

 • 5 kW = 5 220 kWh
 • 10 kW = 10 475 kWh
 • 15 kW = 15 731 kWh
 • 25 kW = 26 189 kWh
 • 30 kW = 31 428 kWh

Lästips: Solpaneler i Malmö


Kolla din möjliga årsproduktion!

Ovanstående siffror är endast uppskattningar, kolla din adress för att se på ett ungefär vad solpaneler kan producera på ditt tak:

Se årsproduktion


Hur mycket el producerar solceller per månad?

En genomsnittlig solcellsanläggning i Sverige med 10,40 kWp i effekt producerar ungefär 0 till 1 600 kWh solel per månad, beroende på plats och årstid. Anläggningen genererar omkring 90% av solelen mellan mars och november och vintermånaderna står endast för 10%.


Solceller produktion per månad i Stockholm

För att få fram denna data har vi åter gjort simuleringar med PVGIS-verktyget. Nedanför kan du se vad olika effektklasser genererar per månad i Stockholm enligt det. Solpanelerna är i söderläge och har en lutning på 35°. Energiförlusterna i systemet är 14%.

Månad 5 kW 10 kW 15 kW
Januari 88 kWh 176 kWh 264 kWh
Februari 193 kWh 387 kWh 580 kWh
Mars 445 kWh 891 kWh 1 337 kWh
April 615 kWh 1 230 kWh 1 845 kWh
Maj 700 kWh 1 400 kWh 2 100 kWh
Juni 710 kWh 1 421 kWh 2 131 kWh
Juli 695 kWh 1 391 kWh 2 110 kWh
Augusti 595 kWh 1 190 kWh 1 785 kWh
September 453 kWh 906 kWh 1 360 kWh
Oktober 269 kWh 538 kWh 807 kWh
November 111 kWh 223 kWh 334 kWh
December 62 kWh 124 kWh 186 kWh

Data: PVGIS

I stapeldiagrammet nedan har vi också visualiserat elproduktionen för 15 kWp solceller i Stockholm under årets månader.

stapeldiagram med elproduktion per månad
Elproduktion per månad av 15 kW solceller i Stockholm (data: PVGIS).

Produktionen går ner rejält från oktober till februari och solcellsägare måste därför komplettera med ytterligare energikällor under vintern. När dagarna blir allt längre börjar solcellerna snabbt generera el, och redan i mars kommer det nästan 1 340 kWh från solcellsanläggningen.

För många ger solcellssystemen elöverskott från och med april och under hela sommaren. Den elen går inte till spillo, efter vissa förberedelser kan du i många fall automatiskt sälja överskottselen från solcellerna till nätet, då får du ersättning för nätnyttan samt sålda kilowattimmar.


Hur mycket el producerar solceller per dag?

En solcellsanläggning i Sverige med en effekt på 10 kWp producerar vanligen från 0 till 70 kWh solel per dag. Det som framförallt påverkar den dagliga produktionen är årstiden, väder och vilken del av landet det handlar om.

På sommaren sker merparten av elproduktionen mellan kl. 08:00 till 20:00 - peaken är ofta vid 13:00 snåret. Tack vare de ljusa dygnen kan solceller i norra Sverige däremot börja alstra el betydligt tidigare på morgonen och längre in på kvällen.

Sök på ditt tak


Genomsnittlig solcellsproduktion per dag i Stockholm

Med hjälp av PVGIS har vi uppskattat den genomsnittliga dagsproduktionen från solceller under olika månader i Stockholmsområdet. Solpanelerna har en lutning på 35° och är riktade mot söder. Vi har inkluderat 14% i energiförluster i anläggningen.

Månad 5 kW 10 kW 15 kW
Januari 2,8 kWh 5,6 kWh 8,5 kWh
Februari 6,8 kWh 13,8 kWh 20,7 kWh
Mars 14,3 kWh 28,7 kWh 43,1 kWh
April 20,5 kWh 41 kWh 61,5 kWh
Maj 22,5 kWh 45,1 kWh 67, 7 kWh
Juni 23,7 kWh 47,3 kWh 71 kWh
Juli 22,4 kWh 44,8 kWh 68 kWh
Augusti 19,9 kWh 38,3 kWh 57,5 kWh
September 15,1 kWh 30,2 kWh 45,3 kWh
Oktober 8,6 kWh 17,3 kWh 26 kWh
November 3,7 kWh 7,4 kWh 11,1 kWh
December 2 kWh 4 kWh 6 kWh

Data: PVGIS


Solcellers elproduktion per timme

Under ideala förhållanden kan solceller producera lika mycket som sin angivna toppeffekt per timme. Tio kWp solceller skulle i teorin således kunna ge 10 kWh under en timme.

Ovanstående är dock inte hela sanningen och det ser inte ut så i verkligheten. Men det skulle kunna inträffa kortare stunder under riktigt soliga och inte alltför varma dagar. Intressant nog kan solceller i ytterst sällsynta fall även leverera cirka 3% över sin angivna märkeffekt.

graf över solcellsproduktion per timme
10 kW solceller en majdag i Stockholm.

Ovanför kan du se produktionen under en majdag för 10 kW solceller i Stockholmsområdet. Som du ser pekar den kring kl. 13:00, då solen står som högst och lyser som starkast.

Många av våra kunder installerar dessutom paneler i östligt och västligt väderstreck, för att dra nytta av morgon- och kvällssolen och jämna ut produktionskurvan. Energitoppar sker ju ofta på morgonen eller kvällen när folk är hemma.

Ytterligare ett steg man kan ta är att skaffa sig ett solcellsbatteri och lagra överskottet av solel under dagen, och använda det i större utsträckning över dygnet.


Hur mycket ger solceller per m2?

En solcellsanläggning på 10,32 kWp genererar årligen vanligtvis mellan 172 och 236 kWh solel per kvadratmeter. Så här har vi räknat:

En sådan anläggning kan bestå av 24 solpaneler på 430 Wp vardera, sammanlagt 10 320 Wp.

Måtten på en solcellspanel i 400 Wp-spannet är cirka 1 722 x 1 134 mm, men man brukar räkna med cirka 2 m2 per panel då det tillkommer mittklämmor samt marginal till skorstenar och liknande. Vi kan säga att panelerna tar upp 48 m2 totalt sett.

solpaneler på vitt hustak
Måtten på en solcellspanel (400 Wp-spannet) är cirka 1 722 x 1 134 mm.

Om vi antar att en solcellsanläggning i Sverige årligen producerar 800 till 1 100 kWh per installerad kW, landar den årliga elproduktionen per m2 på 172 kWh i det lägre spannet och ungefär 236 kWh i det högre.

Uträkningen ovanför är emellertid grovt förenklad. Hur mycket el solceller faktiskt producerar per kvadratmeter kommer bero på platsen i fråga samt solcellsmodulen.


Fem faktorer som påverkar elproduktionen

1) Solinstrålning

Solinstrålningen är den viktigaste faktorn som påverkar hur mycket el solceller producerar. Desto mer solinstrålning, desto bättre förutsättningar finns det för att producera egen el med hjälp av solenergi. I Sverige har Gotland mest solinstrålning.


2) Dimension

Ju fler solpaneler du installerar, desto högre blir den totala installerade effekten (mätt i kWp). Om du skaffar en större anläggning behöver du också en växelriktare med tillräcklig kapacitet.

Prisförslag på solceller


3) Verkningsgrad

Solcellernas verkningsgrad innebär hur mycket av solenergin som kan omvandlas till likström. Verkningsgraden ligger vanligtvis från 18 till 23% på dagens moderna solcellspaneler.

Den skiljer sig dock markant beroende på typ av solceller, monokristallina eller polykristallina. Monokristallina är i de flesta fall den mest lämpliga typen och ger mest effekt för pengarna.


4) Taket i fråga

Taket kommer att ha stor inverkan på hur mycket el som solpaneler genererar. Om du vill ha mest effekt är det ett tak i söderläge som gäller.

Även taklutningen spelar roll och optimal lutning i Sverige är mellan 35 till 50°. Många svenska hustak har en nog bra lutning och montören installerar vanligtvis panelerna direkt ovanpå. Det går även att installera solceller på plattare tak, då är det i vissa fall värt att använda montagesystem som skapar en vinkel.

Har du inte ett tak som är lämpligt för solpaneler? Då kan du istället överväga solceller på marken.


5) Skuggeffekt

Skugga påverkar elproduktionen. Finns det objekt - som skorstenar, träd eller byggnader - som kastar skuggor på panelerna blir slutproduktionen mindre. Även smuts, löv och pollen kan bilda en skuggeffekt. Om snö till exempel lägger sig på solpanelerna kan produktionen sjunka ända ner till noll.

Idag har solceller ofta inbyggda bypassdioder mellan cellerna som minskar prestandaförlust på grund av skuggning. Det går även att köpa optimerare till solpanelerna för att hantera det.

Lästips: Solceller vintertid


Otovo-appen

När du köper en solcellsanläggning från oss får du tillgång till Otovos solcellsapp. Den gör det enkelt för dig att hålla koll på hur mycket dina solceller producerar per år, månad, timme, eller i ännu kortare perioder!

Det kan vara riktigt trevligt att öppna upp appen på sommaren och följa med i hur mycket el dina solpaneler genererar och hur mycket du säljer till nätet.


Vanliga frågor

Var i Sverige producerar solceller mest el?

Tack vare solinstrålningen producerar solceller i Sverige mest på Gotland, Skåne samt Öland. Läs mer om solenergi på dessa platser:


Hur mycket el producerar solceller totalt sett i Sverige?

Enligt Svensk Solenergi kom 2,0 TWh elenergi från svensk nätansluten solkraft år 2022. År till år ökade solkraften med hela 71%!


Vilken solpanel producerar mest el?

SunPower erbjuder i dagsläget några av de solpanelerna som producerar mest el: med hög toppeffekt och verkningsgrad. Kolla vårt solceller bäst i test där vi jämför verkningsgrad, toppeffekt och mycket mer.

Offert på solceller
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.