Under de senaste åren har antalet installerade solcellsanläggningar ökat med över 50% per år. Men många funderar fortfarande på om det är ekonomiskt försvarbart med solceller i Sverige. Nedan har vi svarat på några av de vanligaste funderingarna.

Finns det tillräckligt med sol i Sverige?

Det skiljer sig en del mellan södra och norra Sverige, men i stora drag har vi väldigt goda förutsättningar för solceller. Här kan du läsa mer om verkningsgraden på solceller i Sverige.

Screen-Shot-2018-06-17-at-16.36.00

I Sverige har vi alltså ungefär lika mycket soltimmar som man har i Tyskland, men Tyskland har ungefär 50 gånger fler installerade solpaneler per capita. Vi bor med andra ord i ett tillräckligt soligt land för solceller, även om det inte alltid känns så.

Är solceller ekonomiskt försvarbart?

Nu när vi vet att solen är tillräcklig i Sverige, kan vi beräkna hur lönsamt det kan vara med solceller. Genom att dividera investeringskostnaden för solcellerna med summan av elen som produceras under 30 år (Solcellernas livstid är ca 30-40 år) får vi kostnaden per kWh för elen som solcellerna producerar. Hur lönsamt solceller kan vara beror helt på ditt tak. Ideala förhållanden är ett ca 35 graders södervänt tak utan någon skugga. Även om du inte har de allra mest ideala förhållandena, så kan solceller givetvis vara något för dig. Vanligtvis kan du räkna hem investeringskostnaden på ca 10 år, därefter producerar du fortsatt el i 20 till 30 år.

På Otovo.se räknar vår algoritm automatiskt ut hur mycket el just ditt tak kommer att kunna producera under 30 år. Utifrån detta kan vi beräkna återbetalningstiden på din investering i solpaneler. Kungliga Tekniska Högskolan har producerat en film angående hur man kan tänka kring ekonomin av solceller.

Få offert snabbt!

Behöver jag inte batterier till mina solceller?

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden, matas elen in på det allmänna elnätet. Denna el kan säljas till ett elbolag till ett överenskommet pris. På Otovo kan du genom vår partner Tibber sälja elen för de spotpriser som Nord Pool erbjuder. Utöver detta ger överskottselen också rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh. Här kan du läsa mer om skattereduktionen och elförsäljning som mikroproducent.

Det betyder att vårt elnät fungerar som ditt batteri. Värdet av den el som matas in på elnätet blir ungefär samma som kostnad som för köpt el, således spelar det ingen större roll om du använder din solel eller säljer tillbaka det till nätet.

Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare funderingar.

Soliga hälsningar från oss på Otovo!

Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.