Solceller på taket

Detta krävs för att få sälja el till elnätet

För att kunna sälja tillbaka el till elnätet och få ett inmatningsabonnemang behöver du uppfylla en del krav. Dessa krav kan variera något beroende på vilket elbolag du väljer men du ska du vara beredd på att:

 • Elen du framställer ska vara förnybar
  I regel handlar det om solel. Det är svårare att få lönsamhet i anläggningen om du installerar ett litet vindkraftverk med ambitionen att sälja el till elnätet.
 • Din elanläggning får inte ha en huvudsäkring på mer än 63 A
  Du får heller inte ha en inmatningseffekt som överstiger 43,5 kW om du vill sälja el till elnätet.
 • Fastigheten från vilken du säljer el måste vara fast ansluten
  Du kan inte sälja el till elnätet med en tillfällig anslutning eller ett fritidshus/sommarstuga som inte är fast ansluten till nätet.
 • Uttag och inmatning av el ska gå via samma huvudsäkring och elmätare

Bli mikroproducent och sälj el

Vi matchar din adress mot installatörer och kopplar ihop dig med den lokala installatör som är billigast och har högst kundbetyg i ditt område.

Vi erbjuder en lägsta prisgaranti och tar ett helhetsansvar gentemot dig som kund utan några dolda kostnader.

Räkna ut priset för solceller på ditt tak

5 Tips till dig som vill sälja el till elnätet

Olika elbolag betalar olika mycket för överskottsel. Vanligtvis kräver bolaget som köper el av dig att du också köper din el av dem, när dina solceller inte producerar tillräckligt mycket.

 1. Räkna inte med att kunna köpa el där det är billigast och sedan sälja till det elbolag som betalar mest.
 2. Att välja rätt bolag när du vill sälja tillbaka el till elnätet handlar alltså om att väga in både vad du får betalt och vad elen kosta när du måste köpa den.
 3. Elbolag kan även ställa andra krav som är värda att beakta men som inte har att göra med själva solcellsanläggningen.
 4. För att få sälja el till Vattenfall måste du till exempel köpa mer el än du säljer.
 5. Kolla upp vad som gäller hos de elbolag som är störst i den region där du bor. Fortum, Eon och Göteborgs Energi är exempel på elbolag som är vana vid mikroproducenter som vill sälja el tillbaka till elnätet.

Förväntad lönsamhet som mikroproducent

Skattereglerna är gynnsamma för dig som väljer att sälja tillbaka el till elnätet. Du får skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Du är dessutom befriad från moms på den el du säljer så länge beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor.

Inmatningsabonnemang, ett nätavtal med energibolag

Proceduren för att sälja tillbaka el till elnätet är automatisk och det är mycket lite du behöver göra när du väl har kommit igång. För att kunna få lönsamma solceller genom att sälja el kontaktar du ditt elnätsbolag och meddelar att du är en producent av el. Då får du en speciell typ av abonnemang, ett så kallat inmatningsabonnemang, som alltså innebär att du kan sälja el tillbaka till elnätet när du producerar överskottsel. I och med att du blir beviljad abonnemanget får du en bekräftelse på att du har en anläggning som uppfyller de nödvändiga kraven för elproduktion.

Det finns många elbolag som erbjuder sig att köpa överskottsel från dig som solcellsägare. Vanligt är att elbolagen erbjuder att betala marknadspriset för el (spot-priset)  cirka 25 - 40 öre per kWh.

Prisgaranti på din solcellsanläggning

Vi matchar din adress mot installatörer och kopplar ihop dig med den installatör som är billigast och har högst kundbetyg i ditt område.

Vi erbjuder en lägsta prisgaranti och tar ett helhetsansvar gentemot dig som kund utan några dolda kostnader.

Räkna ut priset för solceller på ditt tak

Sälj överskottsel till Tibber som många andra mikroproducenter

Tibber är ett snabbväxande och utmanande elbolag som tar elhandeln till framtiden med hälp av smart och innovativ teknologi. Tibber erbjuder en app, smarta elmätare och ett elabonnemang så som det borde vara.

När du köper solceller från Otovo får du möjlighet att teckna ett exklusivt avtal med Tibber som innebär:

 1. Tibber köper din el för 1 kr per kWh, upp till 1 000 kWh per år. Därefter köper Tibber din el för spotpris.
 2. Tibber har ett unikt villkor för dig som elkund. Du betalar 39 kronor i fast månadsavgift, och därutöver 7 öre extra utöver spotpriset som Tibber köper in elen för på marknaden. Inga dolda påslag.
 3. När du köper och säljer din el genom Tibber får tillgång till Tibbers smarta app, och kan även följa din elproduktion och strömförbrukning i Otovos egen app.
 4. Tillsammans med Tibber vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och Sveriges solcellsägare. Det är de smarta och lönsamma lösningarna som hjälper miljön fortast!

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.