Solceller på taket

Elpris, elnätsavgift och avgifter har ökat kraftigt de senaste åren. Med solceller från Otovo får du billigare el. Med en anläggning på 10 000 kWh kan du spara tiotusentals kronor årligen!


Snabbfakta om elpriser:

 • Rörligt elprisavtal är den vanligaste typen i Sverige - energimyndigheten.se
 • Det totala elpriset ligger mellan 1,50 kr till 2,50 kr per kWh för de flesta elkonsumenter - elavtal24.com
 • Du kan spara 15 000 till 20 000 kronor på elpriset per år med en solcellsanläggning som har en kapacitet på 10 000 kWh/år
 • Det finns fyra olika elområden i Sverige där elpriserna varierar stort
 • Boende i södra Sverige kan få betala 300-900 % mer för sin el än de som bor norrut - zmarta.se
 • Nord Pool är elbörsen där elbolagen köper el som i sin tur säljes vidare till konsumenterna.

Historiska elpriser

Elpriset har aldrig varit högre. Även med skyhöga nivåer fortsätter det att stiga. Det beror både på varaktiga och tillfälliga ändringar. Sådana ändringar har pressat upp elpriset till hittills okända nivåer.

Varaktiga ändringar:

 • Energiskatten har ökat från 35,38 öre år 2011 till 44,5 öre år 2021.
 • Ökad elnätsavgift eller uppgraderingar av elnätet.
 • Elpriset i Sverige påverkas av europeiska elpriser. Framöver får vi ökade prissvängningar.

Tillfälliga ändringar påverkar också elpriset. Det är oklart om de blir varaktiga eller ej, men de har varit med och ökat priserna de senaste åren.

Tillfälliga ändringar:

 • CO2-priset har ökat kraftigt. Det ökar priset på el i Europa.
 • Lite nederbörd leder till mindre vattenkraft och ökade priser.

Lösningen är enkel: Fast elpris med solceller från Otovo

Lösningen på dessa ändringar är enkel. Med solceller från Otovo får du billigare elpris. På det sättet försäkrar du dig mot skyhöga elpriser. Du kan till och med tjäna pengar på elen du inte förbrukar.

Låter det lockande med fast och lågt elpris? Med Otovo kan du enkelt kolla hur mycket el du kan producera på ditt tak. Klicka nedan för att se ditt taks potential. Vi matchar din adress med installatören med lägst pris och högst kundbedömning i ditt område.

Kolla ditt tak här!

Varför ökar elpriserna?

Du köper el men producerar grön el som du säljer
Du köper el men producerar grön el som du säljer

Elpriserna i Sverige fortsätter att öka. Enkelt förklarat är det på grund av ökade priser på el och elnätsavgift. Därutöver har avgifterna ökat. Din elräkning består nämligen av tre komponenter:

 1. Elhandelskostnad
 2. Elnätsavgift
 3. Skatter och avgifter

För att förstå varför priserna ökar, måste man förstå vad de här begreppen betyder. Nedan kan du läsa mer om det.

1. Elhandelskostnad - Elbörsen Nord Pool

Du måste betala ett kraftpris för elen du köper. Det här priset på el bestäms av den nordiska elbörsen Nord Pool. Priset påverkas av tillgång och efterfrågan. Vidare påverkas både tillgång och efterfrågan av en rad olika faktorer.

Det är därför det finns flera anledningar till att du får en dyrare elräkning. Elpriset påverkas både av efterfrågan, vädret och klimatkamp, och därför får vi ett rörligt elpris.

EU har satt som mål att bli utsläppsfritt innan 2050. Det innebär en dubbling av den europeiska elförbrukningen. För att täcka den förbrukningen är det viktigt att tillgången ökar i takt med efterfrågan.


Elen i Sverige kommer huvudsakligen från vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Om det är mycket vatten i magasinen, kan man producera mer el. Vidare betyder det att priserna blir lägre. Om det regnar mycket ett år, betyder det således att du kan få billig el.

2. Vad ingår i elnätsavgiften?

Elräkningen består även av en elnätsavgift. Den fastställs av ett elnätsföretag. Energimarknadsinspektionen (Ei) bestämmer elnätsföretagens intäktsramar. Det är det totala priset kunder ska betala till nätföretaget.

Nätföretaget äger elnätet där du bor. Elnätet är länken mellan de som producerar el och de som använder den. Det är alltså vägarna elen tar från fördämningen, väderkvarnen eller kärnkraftverket till din bostad.

Nätavgift täcker kostnaderna för att transportera el hem till dig. Om elnätet måste uppgraderas, måste nätföretaget finansiera det via nätavgift. Med andra ord kommer din elräkning att öka när det byggs nya master eller elledningar.

Kolla din adress här!

Fast och rörligt elpris

Nätavgiften består av två delar: Ett fast och ett rörligt pris. Det fasta elpriset är det samma för alla på nätet, medan det rörliga elpriset beror på hur mycket el du använder.

I Sverige är elnätsavgiften dyr för att vi bor spritt. Vi bor även långt från platsen där elen produceras. Därför måste elen fraktas långt för att komma fram.

3. Skatter och avgifter

Din elräkning består även av energiskatt, moms och avgifter till myndigheter. Som andra varor läggs det till en moms på 25 %. När det gäller avgifter på el, är likväl elavgiften den viktigaste.

Energiskatten har ökat kraftigt de senaste åren. År 2011 låg den på 35,38 öre per kWh. År 2021 låg den på 44,5 öre per kWh. Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har energiskatten tredubblats.

Även CO2-priset ökar kraftigt. Det är ett incitament som ska leda till att förorenade industrier sänker sina uppsläpp. Dessvärre finns det fortfarande många kolkraftverk i Europa. Därför leder ett högt CO2-pris även till ett högt europeiskt elpris.

Vidare påverkar det här svenska elpriser då vi är kopplade till elmarknaden i Europa.

Vilket elavtal är bäst?

Det beror lite på vad du föredrar. Det finns huvudsakligen två typer av elavtal:

 • rörligt elpris
 • fast elpris

Rörligt elpris

Ett elavtal med rörligt elpris betyder att man betalar olika pris varje månad. Du betalar då samma pris som elbolagets inköpspris från den nordiska elbörsen Nord Pool. Med ett elavtal med rörligt elpris kan du få billig el under billiga perioder, men får samtidig dyrare el under dyra perioder (som på vintern).

Fast elpris

Ett elavtal med fast elpris innebär att du betalar samma pris varje månad. Ett sådant elavtal är mer förutsägbart än det rörliga, men du får samtidigt inte med dig de billiga perioderna. Därför bör du alltid jämföra olika avtal för att se vilket som passar dig.

Med Otovo kan du få billigare el oavsett om du har fast eller rörligt elpris.

Vad betyder öre/kWh?

Elpriset uppges ofta i öre/kWh. En kilowattimme (kWh) är enkelt förklarat den energi som en effekt på 1 kW utvecklar under en timme. Om du sätter i gång en apparat som använder 1 000 W el och låter den stå på i en timme så har du använt 1 kWh.

En kWh är trots det inte det samma som en klocktimme, för olika apparater drar olika mängder el. En glödlampa som förbrukar 100 W kommer behöva 10 timmar för att förbruka 1 kWh, medan en spis som använder 2 000 watt kommer behöva en halvtimme för att förbruka 1 kWh.

Detta betyder öre/kWh

När elpriset uppges som öre/kWh, betyder det hur mycket 1 kWh kostar i ören. Detta är ett vanligt sätt att uppge elpris på, oavsett om det handlar om rörligt elpris eller fast elpris.

Solceller från Otovo är lösningen på högt elpris

Solpaneler installerade på platt tak
Platt tak med solpaneler

Genomgången ovan visar att många faktorer påverkar elpriset. Dagens elpris är ett resultat av ökad efterfrågan, ökat överföringspris och ökade avgifter. Vill du försäkra dig mot skyhöga elpriser? Då bör du köpa eller leasa solceller från Otovo.

Så här enkelt är det

 • Skriv in din adress
 • Vår plattform kollar ditt tak
 • Vi hittar det bästa priset bland lokala installatörer
 • Du får se hur mycket el du kan producera

Solceller försäkrar dig mot höga elpriser med stora svängningar. Du kan till och med tjäna pengar på elen du inte själv förbrukar.

Sänk elpriset nu!

Därför är solceller lösningen på högt och rörligt elpris

Tecknad bild, hus med solpaneler kopplat till elnätet
El med solpaneler

Med solceller får du billigare el i många årtionden framöver. Samtidigt kommer elpriserna fortsätta att öka. Därmed blir solceller en bättre och bättre investering för varje år som går, och för varje krona elpriset stiger.

Sänk ditt elpris med solceller

Otovo är en unik plattform för solceller. På plattformen har vi detaljerade data på bostäder och solförhållanden i Sverige. På bara ett par sekunder får du en uppskattning på hur mycket ström du kan producera. Otovo-kunder har halverat sina elräkningar med solcellspanel.

Tillverka egen ström på taket

När du tillverkar din egen ström på taket, är du inte längre lika beroende av investeringar i kraftbranschen och politiska beslut. Du betalar fortfarande elnätsavgift, men strömmen från solcellerna kommer att täcka mycket av din elförbrukning.

När förhållandet mellan tillgång och efterfrågan svänger, är du säkrad med dina solceller.

Sälj elen du inte använder

Elen du inte använder själv kan du sälja vidare. Strömmen går då tillbaka till elnätet och säljs vidare till dina grannar. Du tjänar pengar medan elpriserna ökar.

Solceller till lägst elpris med Otovo

Otovo-plattformen inhämtar de bästa priserna från lokala installatörer i området där du bor. Vi sammanför våra kunder med de bästa installatörerna över hela landet.

Genom att välja Otovo för din solcellsinstallation får du produkter av bästa kvalitet, installatörer som är särskilt utvalda och certifierade för att uppfylla de högsta kraven för hälsa, miljö och säkerhet samt det bästa priset på marknaden. Således kan du känna dig trygg med att du får det bästa erbjudandet med Otovo.

Få fast elpris:

Kolla ditt tak här!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.