Solceller i Göteborg av hög kvalitet med Otovo-certifierade installatörer!

Vi erbjuder både solabonnemang och köp och lång garanti på hela anläggningen ingår i priset. Sök på din adress nedan och ta in offert på en komplett solcellsanläggning i Göteborg för dig med hus eller villatak.

Skaffa solceller i Göteborg, börja med att söka på ditt tak:

I dagsläget råder det underskott på el i elområdena 3 och 4 som tillhör Västra Götaland. Tack vare solceller på hustaket sänker många Göteborgare sina elpriser och tjänar dessutom pengar på att sälja överskottsel tillbaka till nätet. Vi ska nedan visa ungefär hur mycket du kan förvänta dig producera per månad om du köper en anläggning på cirka 10-14 kWp.


Lönsamt med solceller i Göteborg

Göteborg är en ort med mycket bra solförhållanden enligt solkartan från SMHI. Grafen nedan visar hur stor din elproduktion kan bli om du installerar en anläggning på cirka 11 kWp och vi utgår ifrån en effektförlust på ca 14% - i Sverige räknar vi dock normalt med en effektförlust på ca 10%.


Solpaneler på ett vanligt hus i Göteborg med en lutning på 35 grader:

stapeldiagram över solcellsproduktion i göteborg


… och med en lutning på 25 grader:

stapeldiagram över solcellsproduktion i göteborg


Generellt gäller att månaderna mars till och med september är de månader då dina solpaneler producerar mest elektricitet i Göteborgsområdet. Maj, juni, juli och augusti är dock de absolut bästa månaderna. Det är då som du även säljer mycket el tillbaka till elnätet, oftast tusentals kronor per månad!

Observera att den största effektförlusten sker under första året. Därefter håller sig solcellerna i god skick i minst 25 år och kommer att fortsätta producera med god effekt även långt efter det! Våra produkter kommer från välrenommerade tillverkare som lovar en effekt på +85% även 25 år efter installation.


Solceller i Torslanda

Ett annat exempel är taget från en anläggning i Torslanda som till hör en av våra glada producerare av solel, det är ett område i Göteborgs kommun, väst om Hisingen. Anläggningen har en kapacitet på cirka 14 kWp, växelriktare från Huawei (SUN2000-15KTL-M2) och solpaneler från DMEGC av modellen M395M10-54HBB-V (395W).

Kolla ditt tak här!

Anläggningen, trots en beräknad förlust på 14%, kan producera ca 2000 kWh i maj, juni och juli. Men produktionen under april och augusti ser mycket lovande ut också, den landar på cirka 1700 kWh. Vidare generar anläggningen ungefär 1200 kWh i mars och 1200 kWh i september. Det är alltså bara under de 5 mörkaste vintermånaderna som produktionen är minimal, se stapeldiagrammet nedan för att se produktion/månad för anläggningen i Torslanda.

stapeldiagram över solcellsproduktion i torslanda

Samtliga diagram är hämtade från: re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/

Du kan enkelt estimera hur mycket du kan spara med en sådan produktion. Ta fram ditt nuvarande elpris först, notera sedan hur mycket elektricitet du konsumerar per månad (det går att se i nätägarens app/hemsida). Räkna sedan hur mycket du sparar per månad genom att producera större delen av den el du förbrukar och hur mycket överskottsel som du kommer att sälja.

Ännu enklare är att bara söka upp din adress hos oss på Otovo, då får du se hur många solpaneler som får plats på ditt tak, vilken modell som rekommenderas och din besparing per år!


Tjäna pengar på att sälja el

Det brukar vara spotpriset som elbolagen köper el av dig med solcellsanläggning, för närvarande drygt 79 öre/kWh i Göteborg (E3/E4 området). Här kan du läsa mer om hur det är att vara en så kallad “mikroproducent”.

När din anläggning är igång så kan du börja övervaka din elproduktion i Otovo-appen. Där kan du se dag för dag, vecka för vecka eller månad för månad hur mycket du producerar.

Solceller i Göteborg
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.