Vill du installera solceller på taket och undrar vad som ingår i en solcellsanläggning? Vi förklarar vilka fem viktiga komponenter ett solcellssystem består av och hur du enkelt kan få en offert med bra pris och garanti.

Sök på ditt tak och få prisförslag på ett komplett solcellssystem:


Vad består en solcellsanläggning av?

Med solceller kan du omvandla solenergi för att producera elektricitet och sänka din elräkning. Samtidigt utnyttjar du en förnybar energikälla i form av solen. Låt oss kolla på vad en anläggning utgörs av!

Det är främst 5 delar som utgör en solcellsanläggning:

  • Solpaneler på taket för att omvandla solenergi till el
  • Fästanordningar för att säkra och fästa solpanelerna på taket
  • Växelriktare för att omvandla likström till växelström
  • Optimerare för att minska eventuella effektförluster
  • Elkablar för att koppla ihop solpanelerna


Solpaneler

Den mest självklara beståndsdelen i en solcellsanläggning är själva solpanelerna. Det finns över hundra solceller i en solpanel. En solcell förvandlar solenergi till elektricitet som du kan använda. För att solcellerna ska kunna vara skyddade på ditt tak, används flera skyddslager, såsom till exempel: aluminumram, härdat glas, Ethylene Vinyl Acetate (EVA) och en baksida där kopplingslådan sitter. När alla lager sätts ihop så får vi en solpanel som skyddar solcellerna, och som kan fästas på ditt tak.

Det finns även solpaneler med glas/glas, vilket innebär att både sidor är skyddade av härdat glass. I traditionella glas/folie-paneler är ovansidan i glas och bakstycket i plast. Kolla gärna vår jämförelse av solpaneler för mer.


Fästanordningar och monteringssystem

För att solcellerna ska få en så optimal verkningsgrad som möjligt, och generera den högsta möjliga effekten, så måste monteringen anpassas efter ditt tak. Monteringssystem för platta tak skiljer sig från fästanordningar till vinklade tak, inte bara i material, utan även i pris.


Här kan du lära dig mer om verkningsgrad och vad som gäller i Sverige.


Växelriktare - omvandlar likström (DC) till växelström (AC)

Efter att dina solpaneler har seriekopplats, ansluts kablarna till en växelriktare. Växelriktaren omvandlar likström från solpanelerna till växelström – den ström vi använder i våra eluttag. Växelriktarens inställningar ser till att elnätsföretagens krav på till exempel spänningskvalitet och inmatningseffekt uppfylls.

Solpaneler på platt tak

Exempel på växelriktare, bild från sma.de

När man planerar en solcellsanläggning är det viktigt att se till att växelriktaren passar till och är väl dimensionerad i förhållande till solpanelerna. Ofta ser man till exempel att växelriktarens växelströmseffekt är något lägre än växelriktarens nominella likströmseffekt. Detta betyder inte att anläggningen levererar mindre energi, oftast är det snarare tvärt om.

Genom att jämna ut förhållandet mellan likströms- och växelströmseffekten kan vi optimera energivinsten från solcellsanläggningen under hela året.


Växelriktare - två typer

Normalt väljs antingen en strängväxelriktare (String inverter) eller en mikroväxelriktare (Micro inverter). Typ av växelriktare påverkar också totalpriset på din solcellsanläggning. En mikroväxelriktare kostar mer men du får bättre prestanda för pengarna.

Så väljer du rätt växelriktare till din solcellsanläggning.


Optimerare

Ibland kan du behöva köpa till optimerare. Till exempel om du behöver montera solpaneler i olika riktningar och lutningar eller om det förekommer skuggning. Idag är dock de flesta solpaneler utrustade med bypassdioder som gör att lite skuggning inte påverkar prestandan.

På länken nedan hittar du mer info om optimerare:

Optimerare för solceller - behöver du köpa det?
En optimerare kan minska effektförluster som kan uppkomma av olika skäl, t.ex. vid skuggning och nedsmutsning. Det innebär att inte alla behöver köpa optimerare. Dagens solpaneler använder dessutom tekniken bypassdioder så att bara skuggade paneler påverkas.


Elkablar - koppling av solpaneler

Solpaneler behöver också kopplas ihop. Solpanelerna kan både serie- och parallellkopplas. Dock föredras seriekoppling på grund av att det ger en högre spänning. För att göra detta används elkablar. Dessa kablar dras sedan ned från taket för att kopplas till en växelriktare.


Elektrisk tillkoppling till elcentralen

När solpanelerna har kopplats till växelriktaren är det dags att dra en kabel till elcentralen. I elcentralen, dvs säkringsskåpet, får växelriktaren sin egen krets med sin egen säkring. När elektrikerna väl driftsatt anläggningen är det fritt fram att använda egenproducerad el som gör att du blir mindre beroende av elnätet.

Bevaka och optimera din solcellsanläggning
Visste du att du kan använda Otovo Solar App för att enkelt bevaka din solcellsanläggning och se vilka perioder dina solpaneler producerar mest el?


Viktigt att anlita en certifierad solcellsinstallatör

Installation av ett solcellssystem innebär arbete med elektricitet. Därför krävs en certifierad och kvalificerad solcellsinstallatör av hög kvalitet. Installatören fäster solpanelerna på taket och seriekopplar dem, för att generera hög spänning. Det är också viktigt att ett elinstallationsföretag praktiserar korrekt skyltning, märkning och dokumentation när ett solcellssystem installeras.

Otovo väljer endast certifierade solcellsinstallatörer med bra kundomdömet!

Få prisförslag idag!

“En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el” Elsäkerhetsverket

Certifierad solcellsinstallatör

Vi erbjuder högkvalitativa solpaneler:

Våra solcellspaket kallar vi för: Standard, Premium och Performance. Skillnaden mellan dessa är i effekt, estetik och pris.

Standardpanelerna har en maxeffekt på 360 Wp
Premiumpanelerna
har en maxeffekt på 390 Wp
Performancepaneler har hela 400 Wp och är några av de bästa panelerna som finns tillgängliga på marknaden.

Alla våra paneler har en attraktiv svart look som gör ditt tak ännu snyggare!

Vi erbjuder dessutom 25 års produktgaranti från tillverkaren (15 år är normalt inom branschen).

Effekten då? Jo, även här kan vi skryta med att våra performancepaneler levererar 25% mer kWh under livslängden, jämfört med motsvarande 400W-paneler.

Skaffa solceller här


Solceller Watt Peak - Vad är Wp?

Elektrisk effekt mäts oftast i watt (W), medan effekten för solceller mäts i Watt peak (Wp). Med peak menas höjdpunkten, alltså högsta möjliga effekten i Watt som solpanelen kan uppnå under optimala förhållanden. Eftersom dessa förhållanden kan variera, en molnig dag till exempel, så varierar även solcellernas faktiska effekt.

Läs om vad kW, kWh, kWp, märkeffekt och watt betyder.


Faktorer som påverkar kostnaden för din anläggning

Men det är inte bara taklutningen som påverkar monteringen, även takmaterialet har betydelse för vilken monteringsmetod som väljs. Ta stentak som ett exempel, här måste installatören använda krokar som fästs under takstenen. Självklart får du i slutändan alltid ett lika tätt tak som du hade innan solpanelerna monterades.

Solpaneler på platt tak

På bilden ser vi exempel på solceller på platt tak, lutning har skapats genom att använda monteringsstrukturer.


Men vad menas med optimal verkningsgrad?

En solcells effektivitet beror på hur mycket solljus som träffar solcellens yta. Energin som solljuset tillför solcellens yta frigör i sin tur elektroner som ger dig elektricitet. Därför är även ytans material viktig, liksom design, solcells- och kiseltyp. Olika typer solceller ger därför olika effekter.

Även utomstående faktorer kan påverka verkningsgraden. Några sådana faktorer är: temperatur, väder, väderstreck och solcellernas lutning.


Hur stor solcellsanläggning bör jag ha?

Nu när du vet vad som bör ingå i ett solcellspaket så kan vi försöka räkna på vad en solcellsanläggning kan kosta dig. Den vanligaste frågan är: “hur många solpaneler behöver jag”, och den vanligaste motfrågan som vi ställer våra blivande solkunder är: “hur mycket ström förbrukar ni?”. Däri ligger också svaret på din fråga! Låt oss ta ett exempel.

Exempel - Kostnad för en solcellsanläggning på 10 kWp:
Ponera att din årliga elförbrukning ligger runt 10 000 kWh*, och du väljer våra snygga premiumpaneler som genererar 390 Wp. Vi antar också att solpanelerna fästs på ditt tak som har en lutning på ungefär 25-27 grader till exempel.

*Medelstora hus och villor brukar ha en elförbrukning på ca 20 000 till 25 000 kilowattimmar enligt statistiska centralbyrån. I exemplet väljer vi ett “mindre” hus (100-110 kvm) och utgår ifrån ca 800-900 kWh i förbrukning månatligen. Det motsvarar en årlig förbrukning på 9 600-10 800 kWh, nästan 10 kilowattimmar alltså. En liten solcellsanläggning å andra sidan, anses ha en förbrukning på cirka 5 kilowattimmar.

Hus med 29 solpaneler på taket

Hus med 29 svarta solpaneler installerade på taket.


Resultat: så många solpaneler behöver du för din solcellsanläggning

För att täcka energibehovet kan det då vara tal om cirka 25 solpaneler. Multiplicera sedan 25 med 390 Watt. Det ger 9,75 kWp. Det innebär en elproduktion på 9 000-10 000 kWh per år. 1 kWp motsvarar alltså ungefär 900-1000 kWh per år.

Observera att Wp innebär effekten under optimala förhållanden.

Vad kostar en solcellsanläggning som genererar cirka 10 kWp? Vi kan uppskatta det till ca 150 000 till 130 000 kronor* före det gröna skatteavdraget för solceller.

*Priset varierar beroende på typ av tak, val av växelriktare och övriga komponenter och installatör. Sök upp din adress för att få ett prisförslag!

Prisförslag på solceller


Är det lönsamt att ha solpaneler på taket? Här kan du läsa hur man räknar ut lönsamheten i en solcellsanläggning.


Priset på din solcellsanläggning kan variera

Kom ihåg att detta endast är en uppskattning. Otovo har alltid som mål att hitta den solcellsinstallatör i vår plattform som har lägst pris i ditt område, men flera faktorer påverkar priset. Några sådana faktorer är: typ av solpanel, väderstreck, att du behöver fler solpaneler för önskad effekt på grund av att taket skuggas av andra byggnader eller träd.


Komplett solcellsanläggning med batteri

Väljer du Otovo får du inte endast ett komplett solcellspaket, i priset ingår också en lång garanti som täcker alla komponenter som ingår i ditt solcellssystem och anläggning! Det gäller oavsett om du köper eller tecknar vårt solabonnemang.

Du kan också välja solcellsbatteri till din anläggning. Om du skaffar batteri till din solcellsanläggning kan du "låna" ut det och få ersättning om det används för stödtjänster. Läs mer om stödtjänster och frekvensreglering och batteri.

Kolla din adress här


Kolla upp din adress idag!
Vi kollar ditt tak och matchar dig med en lämplig solcellsmontör i vår plattform! Klicka på knappen ovan för att se hur många solpaneler som får plats på just ditt tak. Våra experter guidar dig vid val av komponenter och batteri när vi kontaktar dig efteråt.

Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.