En elmätare kallas också för energimätare och det är en komponent som registrerar elförbrukningen av hemmet. Din elmätare sitter oftast utanför huset och dess funktion är att mäta hur mycket elektricitet du köper och säljer.

Få prisförslag idag!

Men vad är en smartmätare?

Okej, så jag har ju redan en elmätare, behöver jag ändå en köpa en till mätare för min anläggning?

Den elmätare vi erbjuder i tillägg hämtar elproduktionsvärdena direkt från växelriktaren, då får får du veta hur mycket elektricitet som din solcellsanläggning producerar. Men du får också reda på din elförbrukning, och hur mycket överskottsel som du matar ut (säljer) till elnätet.

Den stora skillnaden är att du även får din produktion visualiserad via växelriktarens app som tar in data från smartmätaren. Då kan du enkelt få överblick på din konsumtion och produktion för en mer optimerad användning av ditt solcellssystem.

App från Solaredge


Smart va? Ja, och därav namnet “smartmätare” eller “smart meter” på engelska. Har du dessutom funderat på att komplettera din solcellsanläggning med ett solcellsbatteri så måste du ha en smartmätare för att systemet ska veta hur mycket och när solcellsbatteriet ska laddas.


Hur fungerar en smartmätare?

Smartmätaren övervakar energiflöden kontinuerligt, vilket gör att växelriktaren kan begränsa den levererade effekten vid behov. Allt detta möjliggör en större lönsamhet för anläggningen, eftersom dina energiförbrukningsvanor kan anpassas utifrån din elproduktion. Till exempel hur mycket energi som bör laddas i batteriet och under vilka tider är det bäst att utnyttja batteriet eller nätet.

Ytterligare en fördel med att ha en smartmätare är att det underlättar ditt och installatörens arbete vid felsökningar och underhåll, detta eftersom man får information i realtid.

App från Fronius

Installation och drift av elmätare

Smarta mätare är lätta att installera, du behöver ansluta mätaren till växelriktaren och hemmets huvudcentral. Då är enheten fysiskt ansluten till hemmets elektriska krets, medan kommunikationen med växelriktaren sker via Ethernet-kabel.

När din anläggning producerar likström som skickas till din växelriktare, omvandlas den till växelström som du använder i ditt hus. Om du producerar 5 kWh och använder 4 kWh så säljer du 1 kWh tillbaka till elnätet. Det är just detta som en smartmätare samlar data på, alltså din elproduktion, elförbrukning och differensen.


Kan jag installera smartmätaren själv?

Tänk på att mätaren måste installeras korrekt för att du ska få värden som stämmer överens med din produktion och konsumtion. Därför rekommenderar vi att installationen utförs av en certifierad installatör.

Själva mätaren är liten i storlek, t.e.x 9,15 x 5,38 x 6,3 cm, därför behöver den inte ett speciellt avsett utrymme i hemmet. När smartmätaren är installerad och ansluten till Internet, börjar enheten mäta förbrukningen, och informationen överförs via Internet till tillverkarens specifika applikation. Du använder sedan appen för att både optimera och felsöka din anläggning.

Sök på ditt tak här


Enfas eller trefas

Det finns två huvudtyper av smartmätare: de som är kompatibla med enfasinstallationer och med trefasinstallationer.

Installationer med 1-fas utgörs av en (vanligtvis brun eller svart) fas och en nolla (vanligtvis blå) fas. Denna typ av installation har en standardmatningsspänning på 220-230V.

Smartmätare av modellen 3-fas å andra sidan, består av tre faser och en nolla med en standardspänning mellan faserna på 380-400V.

Vilken mätare du bör välja beror på den kapacitet som du tänker installera. Normalt rekommenderar vi 3-fas till större hus med anläggningar över 6 kW. Därför är det oftast i mindre bostäder med lägre elförbrukning som 1-fas installeras. Samma princip om faser gäller även när du väljer växelriktare.


Smarta mätare från Otovo

Det finns energimätare från många olika tillverkare och på Otovo erbjuder vi högkvalitativa märken. Nedan har vi listat de smarta mätare som du kan köpa till din anläggning, samtliga modeller finns i både 1- och 3-fas:

  • Enphase ENV-S-WM-230 (Envoy-S Metered)
  • Fronius SMART METER TS 65A-3 och TS 100A -1
  • Huawei DDSU666-H
  • SolarEdge A-400V-3Y-MTR-SE
  • SMA EMETER-20
Få offert idag!


Enphase Envoy-S Metered

Envoy-S från Enphase är idealiska för både enfas (med 2 CTs - strömsensorer) och trefas (med 4 CTs) installationer.

Enligt tillverkaren är smartmätaren kompatibel med alla IQ Enphase mikroväxelriktare, de mikroväxelriktare som vi arbetar med på Otovo, men även med andra modeller.

Envoy skickar informationen till Enlighten-applikationen där all data om din solenergiproduktion och förbrukning kan kontrolleras.


Fronius SMART METER TS

Denna mätare från Fronius finns som både enfas- och trefasmodell och den nominella effekten är 208V-400V för 65A och 230 Volt för varianten 100A-1.

Den är kompatibel med växelriktare som innehåller en Fronius Datamanager 2.0 och med både Fronius Symo och Tauro. Applikationen som används vid övervakning är Fronius Solar.web, vilket är fallet med alla smartmätare från denna tillverkare.


Huawei DDSU666-H och DTSU666-H

Huawei Smart Power Sensor som de kallar modellen, finns i både enfas och trefas. Övervakning sker via SolarFusion-appen.


SolarEdge Modbus A-400V-3Y-MTR-SE

Denna mätare har hög noggrannhet och är lämplig för både bostäder och kommersiella installationer. Modbus är ett kommunikationsprotokoll som används där det finns behov av en anslutning till en centraliserad enhet där data bearbetas. Det används av produkter från SolarEdge för att skicka data.

Energimätare från SolarEdge

Informationen som skickas innehåller data om din elproduktion, konsumtion eller import/exportövervakning av elektricitet.

SMA EMETER-20

Även mätare från SMA finns i både enfas och trefas och de är kompatibla med SMA-växelriktare.

Data som registreras av smartmätaren skickas till SMA Energy App som möjliggör övervakning av solcellsanläggningen.

Garanti på smartmätare

De flesta tillverkare av smartmätare erbjuder bara 3-5 år garanti. På Otovo får du 10 års garanti vid köp eller 20 års garanti om du väljer vårt solabonnemang. Då har du garanti på hela anläggningen och alla komponenter som ingår.

Förslag på solcellspaket
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.