Ska du köpa ett solcellssystem? Då är det naturligt att ställa sig följande fråga om den viktigaste komponenten: "Vilka solceller är bäst i test?".

Vi har jämfört 60 solpaneler, både sådana som är populära bland våra kunder samt från flera solcellstillverkare på marknaden. Upptäck alla kategorivinnare i vår lista och hitta den som passar bäst för dina förutsättningar!


Förslag på ett solcellspaket med effektiva solpaneler som passar just för ditt tak? Sök på din adress nedanför:

Vinnarna i våra kategorier

Sammanfattning av kategorivinnare i vår jämförelse av solpaneler 2024:

 1. Övergripande bästa solcellerna i testunderlaget 2024: SunPower M-Series 440
 2. Solcellerna med högst verkningsgrad 2024: SunPower M-Series 440
 3. Solcellerna med den högsta toppeffekten 2024: LONGi Solar LR5-66HPH-515M
 4. Solceller med bäst produktgaranti 2024: SunPower M-Series 440
 5. Solcellerna med bäst effektgaranti 2024: FuturaSun ZebraPro 430 M
 6. Bästa solcellerna för en havsnära installation 2024: REC Alpha Pure Series 410
 7. Solcellerna som väger minst 2024: JA Solar Half-cell Black Module 405W
 8. Bästa helsvarta solcellerna 2024: Evervolt 410HK Black Series
 9. Bästa solcellerna för ett snörikt klimat 2024: SunPower M-Series 440
 10. Bästa solcellerna för blåsiga platser 2024: SunPower M-Series 440

🔍 Intresserad av fler vinnare? Otovo har ett stort utbud av högpresterande solpaneler. Ta reda på mer!


1. Övergripande bästa solcellerna i testunderlaget 2024

SunPower M-series 440 är den övergripande vinnaren i vår jämförelse med 4 kategorivinster och flera topplaceringar. Den har en effekt på 440 Wp och en imponerande verkningsgrad på 22.8%.

Denna panel är för närvarande endast tillgänglig på en liten del av den europeiska marknaden. Vi erbjuder dock andra alternativ, hör med våra solcellsexperter.

Läs mer om SunPower-paneler rent generellt.


2. Solcellerna med högst verkningsgrad 2024

Verkningsgraden anger den del av solenergin som solcellerna kan omvandla till likström, vilket är ett sätt att mäta effektiviteten. I denna kategori stod SunPower M-series 440 som segrare med en verkningsgrad på 22.8%.

Modell Toppeffekt [Wp] Verkningsgrad [%]
SunPower M-Series 440 440 22.8
SunPower Maxeon 3 430 430 22.7
Trina TSM-445 445 22.3
Evervolt 410H 410 22.2
REC Alpha Pure Series 410 410 22.2


3. Solcellerna med den högsta toppeffekten 2024

Toppeffekten anger hur mycket solcellspanelen kan producera som mest under standardiserade testförhållanden (STC). I vår jämförelse hade LONGi Solar LR5-66HPH-515M den högsta toppeffekten på 515 Wp. Solpaneler med hög toppeffekt är ofta större i storlek än genomsnittliga paneler.

Modell Verkningsgrad [%] Toppeffekt [Wp]
LONGi Solar LR5-66HPH-515M 21.7 515
LONGi Solar Hi-MO 5m LR5-66HPH 510W 21.5 510
DMEGC DM505M10-66HBB 21.27 505
JA Solar JAM66S30-500/MR 21.1 500
DMEGC DM495M10-66HBB 20.85 495


4. Solcellerna med bäst produktgaranti 2024

Många solcellstillverkare erbjuder idag en produktgaranti på 25 år. Det finns även solpaneler som har produktgaranti på 30 år, men de ingick inte i vårt testunderlag.

För att räkna fram vinnaren har vi tagit paneler med 25 års produktgaranti och valt den med högst verkningsgrad. I denna kategori är SunPower M-Series 440 åter vår vinnare.

Om du köper en solcellsanläggning hos Otovo får du inte bara produktgaranti och effektgaranti på panelerna, utan även Otovogarantin på 10 år vid köp och hela 20 år när du väljer vårt solabonnemang.

Modell Verkningsgrad [%] Produktgaranti [år]
SunPower M-Series 440 22.8 25
SunPower Maxeon 3 430 22.7 25
Trina TSM-445 22.3 25
Evervolt 410H 22.2 25
REC Alpha Pure Series 410 22.2 25


5. Solcellerna med bäst effektgaranti 2024

För att jämföra effektgarantin har vi kollat den utlovade effekten efter 25 år samt effektdegraderingen. Med effektdegradering avses den årliga procentuella minskningen av solcellernas toppeffekt; en långsammare degradering innebär att de behåller en högre effektivitet över tid.

FuturaSun ZebraPro 420 M är vinnaren med hela 93% effektgaranti efter 25 år.

Modell Verkningsgrad [%] Effektdegradering [%] Effekt år 25 [%]
FuturaSun ZebraPro 430 M 21.84 0.25 93
SunPower M-Series 440 22.8 0.25 92
SunPower Maxeon 3 430 22.7 0.25 92
Evervolt 410H 22.2 0.25 92
REC Alpha Pure Series 410 22.2 0.25 92

Solpaneler för ditt tak


6. Bästa solcellerna för en havsnära installation 2024

I denna kategori har vi undersökt solpaneler som har en IP68-klassning samt IEC61701-certifiering. IP68 innebär att panelerna har högre skyddsnivåer vid kontakt med en större mängd vatten. Med IEC61701 menas hur tålig den är mot korrosion från saltmist.

I vårt testunderlag vinner REC Alpha Pure Series 410.

Modell Verkningsgrad [%] Certifiering IP-klassning
REC Alpha Pure Series 410 22.2 IEC61701 IP68
Evervolt 400HK 21.6 IEC61701 IP68
Trina Vertex S 420 (DE09R.08) 21 IEC61701 IP68
Meyer Burger Black 385 20.9 IEC61701 IP68
Trina Vertex S 410 (DE09R.05) 20.5 IEC61701 IP68


7. Solcellerna som väger minst 2024

Om du vill minimera belastningen på fastighetens tak, kan det vara intressant med solpaneler som väger mindre. Solpanelen som vägde minst i vårt test var JA Solar Half-cell Black Module 405W, med en vikt på cirka 9 kg per kvadratmeter.

Modell Toppeffekt [Wp] kg/m2
JA Solar Half-cell Black Module 405W 405 9.054
Hyundai DG Series 425 425 10.473
Hyundai HG Series 445 445 10.474
Trina TSM-445 445 10.559
JA Solar JAM66S30-500/MR 500 10.617


8. Bästa helsvarta solcellerna 2024

Svarta solceller med svart ram och bakstycke kan vara snyggt och ge ett annorlunda och modernt utseende på taket. Vi har jämfört full black-modeller och sorterat dem efter verkningsgraden. Evervolt 410HK Black Series står ut som vinnare.

Observera att helsvarta solceller kan ha en något lägre verkningsgrad eftersom de tenderar att bli varmare, vilket i sin tur kan påverka solcellernas effektivitet negativt.

Modell Toppeffekt [Wp] Verkningsgrad [%] Färg
Evervolt 410HK Black Series 410 22.2 Full black
Hyundai HG(FB) Series 440 440 21.1 Full black
Hyundai DG(FB) Series 420 420 21.1 Full black
DM410M10-B54HBB 410 21 Full black
LONGi Solar - Hi-MO 5m LR5-54HPB 410 21 Full black


9. Bästa solcellerna för ett snörikt klimat 2024

Bor du på en plats med mycket snö som inte smälter förrän på våren? Då kan det vara intressant med en solpanel som kan motstå höga snöbelastningar. I vår jämförelse är SunPower M-Series 440 vinnare, som klarar av en snöbelastning på upp till 6 000 Pascal (Pa).* Det innebär att panelen kan bära vikten av snö som motsvarar detta tryck.

I databladen har tillverkarna ibland angivit "Max text load", ibland "Max design load". Max test load är den maximala belastningen som panelen klarat av i ett test, medan max design load är max test load / 1.5. När vi har stött på max test load, har vi därav delat värdet med 1.5 för att få till ett rättvist jämförelsetal.

*Den tillåtna lasten som databladet anger är inte heller alltid den som kommer gälla för just din installation, eftersom det beror på hur panelerna monteras. Men du kan se det som en slags riktlinje. Våra projektledare ser till att installationen planeras så att den klarar av dina specifika förhållanden.

Modell Toppeffekt [Wp] Verkningsgrad [%] Snölast [Pa]
SunPower M-Series 440 440 22.8 6000
Trina TSM-445 445 22.3 5400
LONGiSolar LR5-66HPH-515M 515 21.7 5400
LONGi Solar Hi-MO 5m LR5-66HPH 510 21.5 5400
Canadian Solar CS6L-465MS 465 21.5 5400


10. Bästa solcellerna för blåsiga platser 2024

Om det blåser mycket där du bor - exempelvis i närheten av fjällen, på landsbygden eller vid havet - kan du överväga extra vindtåliga solpaneler.

Dessa paneler är konstruerade för att tåla höga vindbelastningar och kan ge extra trygghet och durabilitet i blåsiga landskap. SunPower M-Series 440 är vinnaren i kategorin, som klarar en vindbelastning på upp till 3 600 Pascal (Pa).*

*Även här har vi tillämpat samma logik som i snöbelastningen för att skapa ett mer rättvisande jämförelsetal. Våra projektledare kommer se till att installationen klarar av dina specifika förhållanden.

Modell Toppeffekt [Wp] Verkningsgrad [%] Vindlast [Pa]
SunPower M-Series 440 440 22.8 3600
Evervolt 410H 410 22.2 2666.66
REC Alpha Pure Series 410 410 22.2 2666.66
Trina Vertex S 425 (DE09R.08) 425 21.3 2666.66
Meyer Burger Black 385 385 20.9 2666.66


Så här gick testet av solcellspaneler till*

Vi har jämfört totalt 60 solpaneler efter olika datapunkter som tillverkaren angett i produktbladen. Panelerna har vi valt från marknadsledande solcellstillverkare.

För att få ett objektivt test av solceller har vi baserat underlaget på både solpaneler i vårt sortiment samt från andra tillverkare på marknaden. Vi har försökt att inkludera så många solceller som möjligt från den nordiska marknaden - med en bra balans mellan pris, tillgänglighet och prestanda.

Vårt test har baserat sig på 11 datapunkter. Den mest betydelsefulla faktorn har varit verkningsgraden, som fällt avgörandet när två paneler haft samma egenskaper. När även verkningsgraden varit densamma, har vi gått på toppeffekten. Om alla jämförelsetal varit likadana, har vi placerat panelerna i alfabetisk ordning.

I de fall då flera solpaneler från samma tillverkare och serie placerat sig efter varandra har vi valt den med bäst egenskaper och bortsett från de övriga. I vissa fall när det inte funnits nog med paneler i urvalet har vi inkluderat från samma tillverkare och serie.

Jämförelsefaktorer:

 • Toppeffekt [Wp]
 • Verkningsgrad [%]
 • Produktgaranti [år]
 • Effektgaranti [% efter x år]
 • Effektdegradering [% efter x år]
 • Vikt [kg/m2]
 • Snölast [Pa]
 • Vindlast [Pa]
 • Färg [Full black]
 • IP-klassning
 • Certifieringar

När det kommer till solcellspaneler är den bästa modellen inte alltid tillgänglig på marknaden. Otovo samarbetar dock med ledande tillverkare och strävar alltid efter att erbjuda de bästa tillgängliga panelerna. Om du har frågor eller önskemål kring solpanelerna är våra solcellsexperter redo att hjälpa dig.

*Observera att vårt test inte är heltäckande och baserar sig endast på testunderlaget. Det finns solceller med högre toppeffekt, verkningsgrad, produktgaranti, eller andra egenskaper, än det i vår jämförelse. Vi reserverar hos för att eventuella fel kan förekomma. Vänligen läs den specifika panelens produktblad för detaljerad information.


Fem tips för att välja solceller

Nedanför har vi sammanställt en checklista med saker som kan vara bra att tänka på när du vill producera egen el med solceller.

närbild på solceller på hustak
Det finns en del att tänka på när man ska välja solceller.

1. Förutsättningar och typ av solceller

Börja med att kolla på ditt energibehov samt takförutsättningar. Fundera på hur många solcellspaneler du behöver och får plats med. Kommer du eventuellt utöka anläggningen i framtiden? Osäker på dimensioneringen? Sök på ditt tak och be om en offert så får du hjälp av en våra solcellsexperter.

När det gäller typ av solceller är det vanligtvis monokristallina som är bäst i Sverige. Läs om monokristallina vs polykristallina solceller.


2. Certifieringar

Det är viktigt att välja certifierade paneler för att säkerställa robusthet och säkerhet. Två viktiga certifieringar är till exempel IEC61215 för robusthet samt IEC61730 för säkerhet.


3. Jämför pris per watt

För att få en rättvis prisjämförelse bör du kolla priset per watt.

Vi hjälper dig med solceller


4. Jämför garantier och prestanda

Läs om produktgarantin, effektgarantin samt om installatören erbjuder garanti. Andra viktiga nyckeltal är verkningsgraden och toppeffekten.


5. Utseende

Slutligen är utseendet en annan aspekt att tänka på: solpanelerna kommer ju faktiskt att vara det yttre lagret på ditt tak och vara väl synliga. Till exempel: vill du ha helsvarta paneler eller bara med svart ram?

Hör gärna av dig till våra solcellsexperter om du har specifika frågor eller önskemål kring solpaneler så hjälper vi dig.


Vanliga frågor

Vilka solpaneler erbjuder Otovo?

Vi samarbetar med marknadsledande solcellstillverkare, till exempel LONGi Solar, Trina, JA Solar, DMEGC och fler. Vi har således en mängd solpaneler med olika egenskaper som passar just dina förutsättningar.


Vad kostar solpaneler?

Det är svårt att säga en specifik kostnad för solpaneler, eftersom det beror på modell och användningsområde. Rent generellt har dock priset per watt sjunkit betydligt det senaste året.

Kolla vår artikel om vad det kostar att installera solceller.


Går det att installera solpaneler på marken?

Ja, absolut, det är fullt möjligt! Det finns flera skäl till varför man installerar solpaneler på marken snarare än på taket. Faktorer som takets väderstreck och eventuell beskuggning kan vara orsaker.

Läs vår artikel om solceller på marken för att se vad som krävs och hur du går tillväga.


Vilket tak passar bäst för solceller?

De flesta tak är lämpliga för solceller. Det förutsätter att du inte ska byta taket och att det kan hålla åtminstone lika länge som livslängden på solcellerna.

Idealiskt sett bör taket ha en lutning mellan 35 och 50° och vara i söderläge. Dock är en kombination av syd-, öst- eller västlägen också fullt möjligt. Många föredrar faktiskt det, eftersom det leder till jämnare energiproduktion då energitoppar sker på morgonen och eftermiddagen när de flesta är hemma. Totaleffekten blir dock något lägre.


Vilket är det bästa solcellsbatteriet?

Några av de bästa solcellsbatterierna kommer från tillverkare som Tesla, Sonnen, Huawei, Growatt, Sunpower, LG samt BYD.

Läs mer om batterier till solceller.


Vilken är den bästa växelriktaren för solceller?

Några av de bästa och mest kända tillverkare av växelriktare är Fronius, SolarEdge, Solis, Growatt och Huawei. För dig som är teknikintresserad kan SMA vara ett trevligt alternativ. Med deras system kan du få detaljerad kontroll och insikt, det går att övervaka alltifrån enskilda apparater till elbilen.

I följande artikel går vi igenom växelriktare till solceller.

Offert på solcellspaket
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.