Vill du veta hur mycket el du kan producera med solceller? Använd vår solkarta som visar detaljerad information om svenska byggnader och solförhållanden.

Prova vår solkarta

Otovo är en tjänst som mäter solförhållandena på ditt tak. Då kommer du enkelt fram till hur mycket el du kan producera. Därutöver har Otovo-plattformen priserna till installatörer där du bor. Vi jämför priserna och sammanför dig med montören i vår plattform med bäst pris och högst betyg. I denna artikel förklarar vi hur du använder solkartan.

Nedan finner du också en bild från SMHI över antalet soltimmar i Sverige. Röda färgen innebär att det är mest solsken i timmar i området och gul färg är motsatsen.

Solkarta över Sverige från SMHI där antalet soltimmar kan ses


Solkarta – se solinstrålning för ditt tak

Solen skiner på solpaneler
Sommarsol och radhus med solpaneler

Med Otovo blir det ännu enklare att investera i solenergi. Vår solkarta innehåller detaljerade uppgifter om byggnader och solförhållanden i hela landet. På några få sekunder visar vi dig hur mycket el du kan producera. Vi rekommenderar även var på taket solcellerna bör placeras och hur många solcellspaneler du bör ha.

Så här gör du:

  • Klicka på knappen nedan
  • Skriv in din adress
  • Du ser ditt taks potential
  • Välj betalning, paneltyp och antal paneler


Klicka på knappen nedan

Genom att klicka nedan skickas du vidare till Otovo.se. Där kan du skriva in din adress.

Ange adress här


Skriv in din adress

När du har skrivit in din adress och besvarat några frågor om ditt tak, använder vi solkartan till att kolla taket. Otovo-plattformen har uppgifter om hus och andra byggnader över hela landet. Vi har även data om solförhållanden där du bor.


Du ser ditt taks potential

På nästa sida ser du beräknad elproduktion. Siffran är baserad på data om solförhållanden, takstorlek och riktning på taket. Söderläge får mest sol. Stora takytor har plats för fler solcellspaneler.

Du ser även beräknat pris för din anläggning. Priset är baserat på en jämförelse av priserna hos lokala installatörer. Vi sammanför dig med montören i vår plattform som har lägst pris och bäst kundomdöme.

Om du bläddrar längre ner på sidan, kan du se ditt tak i solkartan. Här ser du rekommenderad takyta.


Välj takyta, betalning, paneltyper och antal paneler

Välj antal solpaneler Otovo


Du kan även byta takyta eller välja flera takytor. Överst på sidan kan du välja mellan vårt solabonmang och köp. Solabonnemang gör det enkelt att börja med solenergi. Köp betyder att du betalar allt samtidigt, men då slipper du flera betalningar.

Välj paneltyp Otovo

Vi rekommenderar våra kunder ett visst antal paneler. Du kan även välja färre eller fler. Därutöver kan du välja paneltyp till din anläggning. Performance-panelerna är något dyrare, men ger allra bäst prestanda.

Kontrollera ditt tak


Fördelar med solenergi

Här har solpaneler blivit installerade på platt tak
Platt tak med solpaneler

Det finns många fördelar med solenergi. Med Otovo kan du:

  • Få lägre elräkningar
  • Sälj din el vidare
  • Utnyttja solen
  • Solceller är lämpligt i Sverige


Få lägre elräkningar

Elpriserna har varit volatila de senaste åren och många har fått högre elräkningar. När du producerar din egen elektricitet, ersätter du el du annars hade köpt från nätet. Då kan du spara summor.


Sälj din el vidare

Solpaneler på platt tak nära vatten
Solpaneler på låglutande tak

Med lägre elräkningar sparar du pengar. Därutöver kan du tjäna pengar på solenergi. Om din anläggning producerar mer solström än du använder, kan du sälja den vidare till ditt elbolag. Detta sker helt automatiskt efter några förberedande steg, som exempelvis att teckna avtal och eventuellt byta elmätare.


Utnyttja solen

Med solpaneler på taket kan du alstra energi från en förnybar källa, det vill säga solen.


Solceller är lämpligt i Sverige

Solen går ner i Stockholm
Stockholm, solnedgång

En del tänker kanske att det är för lite sol i Sverige till solceller. Det är helt fel. Det är faktiskt mer solstrålar i Stockholm än i exempelvis Amsterdam, trots att Amsterdam ligger längre söderut.


Vill du också sänka elräkningen och börja utnyttja solenergin? Då bör du kolla ditt tak i vår solkarta.

Otovo hjälper dig att spara

illustration spara med solpaneler
Med solpaneler kan du sänka elkostnaderna

Vi vill göra solceller tillgängliga för alla som vill producera sin egen el. Med solcellspaneler på taket kan du få billigare el samtidigt som du utnyttjar en förnybar energikälla (solen).

Vill du komma igång med att producera din egen solel? Då bör du prova vår solkarta idag. Du behöver bara klicka på knappen nedan och skriva in dina adress, så är du i gång. Att använda solkartan är kostnadsfritt.

Prova solkartan här
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.