Solceller på taket

Vill du veta hur mycket el du kan producera med solceller? Använd vår Solkarta som visar detaljerad information om svenska byggnader och solförhållanden.

Prova vår solkarta

Otovo är en tjänst som mäter solförhållandena på ditt tak. Då kommer du enkelt fram till hur mycket el du kan producera. Därutöver har Otovo-plattformen priserna till installatörer där du bor. Vi jämför priserna och sammanför dig med montören med bäst pris och högst betyg. Här förklarar vi hur du använder solkartan. Nedan finner du också en bild från SMHI över antalet soltimmar i Sverige. Röda färgen innebär att det är längst solsken i timmar i området och gul färg är motsatsen.

Solkarta över Sverige från SMHI där antalet soltimmar kan ses

Så får du bäst pris på solceller med Otovo.


Solkarta – se solinstrålning för ditt tak

Solen skiner på solpaneler
Sommarsol och radhus med solpaneler

Med Otovo blir det ännu enklare att investera i solenergi. Vår solkarta innehåller detaljerade uppgifter om byggnader och solförhållanden i hela landet. På några få sekunder visar vi dig hur mycket el du kan producera. Vi rekommenderar även var på taket solcellerna bör placeras och hur många solcellspaneler du bör ha.

Så här gör du:

  • Klicka på knappen nedan
  • Skriv in din adress
  • Du ser ditt taks potential
  • Välj betalning, paneltyp och antal paneler


Klicka på knappen nedan

Genom att klicka nedan skickas du vidare till Otovo.se. Där kan du skriva in din adress.

Ange adress här


Skriv in din adress

När du har skrivit in din adress och besvarat några frågor om ditt tak, använder vi solkartan till att kolla taket. Otovo-plattformen har uppgifter om hus och andra byggnader över hela landet. Vi har även data om solförhållanden där du bor.


Du ser ditt taks potential

Solkarta Otovo

På nästa sida ser du beräknad elproduktion. Siffran är baserad på data om solförhållanden, takstorlek och riktning på taket. Söderläge får mest sol. Stora takytor har plats för fler solcellspaneler.

Du ser även beräknat pris för din anläggning. Priset är baserat på en jämförelse av priserna hos lokala installatörer. Vi sammanför dig med montören med bäst pris och kundomdöme.

Om du bläddrar längre ner på sidan, kan du se ditt tak i solkartan. Här ser du rekommenderad takyta.


Välj takyta, betalning, paneltyper och antal paneler

Välj antal solpaneler Otovo


Du kan även byta takyta eller välja flera takytor. Överst på sidan kan du välja mellan leasing och direktköp. Leasing gör det enkelt att börja med solenergi. Direktköp betyder att du betalar allt samtidigt, men då slipper du flera betalningar.

Välj paneltyp Otovo

Vi rekommenderar våra kunder ett visst antal paneler. Du kan även välja färre. Därutöver kan du välja paneltyp till din anläggning. Performance-panelerna är något dyrare, men ger allra bäst prestanda.

Kontrollera ditt tak


Fördelar med solenergi

Här har solpaneler blivit installerade på platt tak
Platt tak med solpaneler

Det finns många fördelar med solenergi. Med Otovo kan du:

  • Få lägre elräkningar
  • Sälj din el vidare
  • Ta ett grönt beslut för miljön
  • Solceller är väldigt lämpliga i Sverige


Få lägre elräkningar

Elpriserna har stigit mycket de senaste åren. Många får höga elräkningar månad efter månad. När du producerar din egen elektricitet, slipper du betala näthyra, nätavgift och elavgift. Då kan du spara stora summor.


Sälj din el vidare

Med lägre elräkningar sparar du pengar. Därutöver kan du tjäna pengar på solenergi. Om din anläggning producerar mer solström än du använder, kan du sälja den vidare till ditt elbolag. Detta sker helt automatiskt.

Det kan du räkna in i det du annars skulle betalat för elektriciteten. Därför får du bäst elpris med solceller på taket.


Ta ett grönt beslut för miljön

Vi måste sänka utsläppen genom att byta till förnybar energi för att stoppa klimatförändringarna. Med solcellspaneler visar du politikerna och investerare att det lönar sig att satsa grönt.


Solceller är väldigt lämpligt i Sverige

Solen går ner i Stockholm
Stockholm, solnedgång

En del tänker kanske att det är för lite sol i Sverige till solceller. Det är helt fel. Det är faktiskt mer solstrålar i Stockholm än i exempelvis Amsterdam, trots att Amsterdam ligger längre söderut.


Vill du också spara pengar och göra ett grönt val? Då bör du kolla ditt tak på vår solkarta.

Otovo hjälper dig att spara

spara med solpaneler

Vi vill göra solceller tillgängliga för alla som vill producera sin egen el. Med solcellspaneler på taket får du billigare el. Du gör dessutom ett grönt val för miljön. Solenergi är förnybar energi som dessutom hjälper dig att spara.

Vill du också producera din egen el? Då bör du prova vår solkarta idag. Du behöver bara klicka på knappen nedan och skriva in dina dress, så är du i gång.

Prova solkartan här
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.