Solpaneler på taket lämpar sig på de flesta tak. Taktyp, takets skick och lutning är dock tre huvudfaktorer som avgör om du kan ha solpaneler på taket eller inte.  

Ta reda på om du kan ha solpaneler på ditt tak på bara 1 minut, sök bara på din adress och välj ditt tak så får du ett prisförslag:

Offert på en minut

Svart solpanel från DMEGC


Vilka tak kan man installera solpaneler på?

 1. Solpaneler på tegeltak

Ett vanligt material som är tillverkat av lera och som förekommer på många tak tack vare dess förmåga att tåla väder och vind. Tegeltak fungerar utmärkt att montera solpaneler på.

 1. Solpaneler på betongpannor

Betongpannor är också vanliga och är tillverkade av cement men ska vara billigare än tegeltak att producera. Precis som med tegeltak så går det bra att installera solpaneler även på betongpannor.

 1. Solpaneler på metalltak

De metaller som används är bland andra: aluminium och koppar. Även metalltak kan du installera solpaneler på utan problem.

 1. Solpaneler på skiffer

Ett dyrare alternativ av natursten som är väldigt hållbart. Här är det viktigt att tänka på att natursten är ett tungt material och att även solpanelerna väger en del. Därför kan installationen vara något komplicerat.

 1. Solpaneler på papptak

Papptak är ett billigt material men nackdelen är att hållbarheten är sämre jämfört med de andra taktyperna. Installation av solpaneler på papptak görs av vissa installatörer, medan andra väljer att avstå montering på papptak på grund av att installationen är komplicerat. Lutningen på papptaket är också avgörande för hur komplicerat installationen kan bli.

 1. Solpaneler på eternittak

En blandning mellan asbest och cement ger eternit. Materialet är hälsofarligt och lämpar sig inte för installation av solpaneler. Det här materialet är inte lämpligt för installation av solpaneler. Även om materialet är lämpligt så måste lutning, väderstreck, skuggning och takets skick också beaktas.


Solpaneler väderstreck - sydläge bäst?

I Sverige ger solpaneler mest el för pengarna i sydläge. Dock fungerar även lutning mot öst riktigt bra. I regel gäller att inte installera solpaneler som lutar norrut då de riskerar att hamna i skugga och således uteblir elproduktionen. Du kan också välja att installera dina solpaneler i olika väderstreck beroende på hur mycket plats du har på taket och under vilka tider du tänker utnyttja elen från solcellerna.

Kyla däremot spelar mindre roll då solpaneler har minst energiförlust när det är kallare väder. De flesta solpaneler fungerar effektivt i spannet minus 5 grader C upp till 25 grader C. Utanför spannet kan effektförluster förekomma men även då fungerar dem!

Kolla ditt tak här!


Solpaneler platt tak

Solpaneler går att installera på platt tak genom att använda ställningar som lutar panelerna omkring 10-15 grader. Dock kommer en sådan installation att kräva bygglov!


Solpaneler takpannor

Takpannor finns i olika material, betongtakpannor eller tegelpannor som görs med lera. De är tillverkade i varierande färger och har du mörka takpannor så passar dem speciellt bra med dagens helsvarta solpaneler.

Takpannor i betong i olika färger

Bild på takpannor i betong i flera färger - källa: bygghem.se


Solpaneler på låglutande tak

Solpaneler på låglutande tak, till exempel garagetak, kan monteras tack vare montagesystem som kompenserar för lutningen. Ju längre norrut huset befinner sig desto högre lutning krävs på solpanelerna. Därför beror den optimala lutningen på ditt hus geografiska läge!

Generellt fungerar en lutning på 25-30 grader riktigt bra i till exempel Stockholm, men bor du i södra Sverige så kan det fungera med en mindre brant lutning.


Installera solpaneler i olika lutningar

Det går även bra att installera solpaneler i olika riktningar och lutningar med optimerare.


Vilket tak är bäst för solpaneler?

Tänker du byta tak innan du installerar solpaneler så är det en bra idé att lägga TP20 (takplåt) på grund av att det är ett tåligt material och bland de billigaste taktypen. Dessutom är det enkelt att installera solpaneler på plåttak.


Solpaneler storlek

Vilket mått har solpaneler egentligen? En solpanel består av 104-120 halvskurna solceller och tar upp en yta på knappt 2 kvadratmeter på ditt tak. Och det är just takets area som avgör hur stor solcellsanläggning som du kan installera, vilket i sin tur avgör vad priset för ett komplett solcellssystem kommer hamna på.


Vad kostar solpaneler?

Installation av solpaneler med en kapacitet på 10 kWp kostar ungefär 130 000* SEK före det gröna skatteavdraget som ligger på 14,55%.

*Samtliga priser angivna här kan vara annorlunda för just ditt tak. Det är många faktorer som påverkar vad det kan kosta för just dig. Sök upp ditt tak hos oss så får du en estimering på någon minut!


Prisexempel beroende på takstorlek:

 • 75 000* kr och 5 kW kapacitet - takyta på 25 kvm.
 • 130 000* kr och 10 kW kapacitet - takyta på 50 kvm.
 • 235 000* kr och 20 kW kapacitet - takyta på 100 kvm.

*Priset kan variera för just ditt tak - få ett prisförslag anpassat för ditt hus, sök på din adress här nedan:


Fakta och begrepp:

 • kWh, eller kWt på svenska, står för kilowattimmar
 • kWp är den effekt som kan fås ut under optimala förhållanden
 • Solceller består av grundämnet kisel
 • Solpanel kallas modulen som innehåller själva solcellerna
 • Monokristallina solceller består av en enda kristall
Kolla ditt tak här!


Hur stort tak behöver jag till solpaneler?

Takytans storlek avgör storleken på din solcellsanläggning. Totalytan kanske är 60 kvadratmeter men i verkligheten blir något mindre på grund av att du har ett eller flera takfönster och skorsten. Någon del av takytan kan också vara helt skuggad av träd, andra byggnader eller befinna sig i norrläge. Det innebär att du kanske får plats med fler eller färre antal solpaneler.

Oftast finns det dock en bra lösning. En liten beskuggad area brukar inte vara ett problem då dagens solpaneler är utrustade med bypassdioder och specifika modeller av växelriktare som är utrustade med teknologi som kan hantera solpaneler som hamnar i skugga så att du fortfarande producerar så mycket energi som möjligt.

Andra lösningar är att en del av panelerna installeras på garage eller -förrådstaket där möjligheten finns. Generellt måste det hela sättas i relation till hur mycket el du förbrukar och hur mycket du vill producera själv. Då kan du få en uppfattning om huruvida det passar dig och ditt hus. För de flesta brukar det vara väldigt lönsamt.


Hur mycket solpaneler behöver jag?

Låt oss anta att ditt tak har en area på 50 kvadratmeter, då får du plats med ungefär 25 solpaneler. Ponera att varje panel har en effekt på 395 kWh, så som våra premiumpaneler från Hyundai, LONGi Solar, Suntech, DMEGC eller Trina. Då kommer du kunna installera en effekt på 25 x 395 kWh. Det motsvarar en anläggning på ungefär 9,8 kWp.
OBS! Nu kan vi erbjuda LONGi-paneler med en effekt på ca 500W - då behöver du bara 20 solpaneler för att nå upp till 10 000 kWh.

Förbrukar du 15 000 kWh el per år så har du alltså täckt nästan två tredjedelar av din elförbrukning genom egen elproduktion. Dessutom gör du miljön en stor tjänst genom att du sänker ditt koldioxidutsläpp.

Fler exempelpriser på solcellsanläggningar som vi installerat tidigare kan du se här.

Solpaneler installerade på taket på en villa
Solpaneler installerade på taket på en villa

Sammanfattning vad gäller lämpliga tak för solpaneler:

Takmaterial:
När det gäller plåt och -tegeltak går det alldeles utmärkt att installera solpaneler på. Har du eternittak däremot, så kan det vara svårt att hitta en installatör som vill lägga solpaneler på det materialet. Eternittak är sköra och utsöndrar dessutom hälsofarliga partiklar såsom asbest.

Tänk också på att en solpanel kan väga kring 21 kilogram, då är det verkligen inte att föredra ett tak som lätt kan gå sönder.

Takytans riktning:
Bäst väderstreck för solpaneler är i sydläge - eftersom dina dina solpaneler exponeras för mest solljus och under en längre tid på dagen. Västläge är näst bäst men östläge fungerar också bra.

Vad som är optimalt beror egentligen på när på dagen du använder mest energi. I vissa fall kan det till och med vara fördelaktigt att installera solpaneler i olika riktningar.

 • Solpaneler riktade mot norr bör du dock helst undvika.

Vill du ta reda på solförhållandet för just ditt tak? Gör en sökning hos oss, då får du offert helt gratis! Du binder dig inte till något alls - skriv bara din adress här nedan:

Kolla ditt tak här!


Vad säger kunderna om solenergi?

Över 85% av Otovos kunder svarade i en undersökning att solpaneler på taket hade sänkt elräkningarna. För resterande 15% var det fortfarande för tidigt att dra en slutsats då de enbart haft sin anläggning i en kort period 3-5 månader.


Hur fungerar en solpanel?

Solpanel är en panel bestående av solceller. Dessa solceller gör om solljuset som träffar panelen till elektrisk energi som vi kan använda. Med hjälp av fotovoltaisk effekt klarar solpanelerna att göra om solenergi till elektrisk ström. Energin i solljuset består av fotoner, och när de träffar solcellerna frigörs elektronerna så att de rör sig och skapar el.

Energin som skapas bildar en spänning mellan två lager av kisel. Dessa två lager är täckta med två olika ämne: fosfor i det ena och bor i det andra. Energin som skapas av solpanelerna kan användas direkt i elektroniska apparater, lagras i batterier eller transporteras till användare via ett elnät.


Solceller garanti

Det är också jätteviktigt att du har en garanti som täcker skador på anläggning och komponenter. Hos oss får du “Otovo Garanti”. Vanligtvis erbjuder leverantörer 5 års garanti. Otovo har valt att dubbla den. Hos oss får du en garanti som varar i hela 10 år, inkluderat i priset.

Garantin täcker alla komponenter, arbetstimmarna för reparationen och eventuella kostnader vid frakt. Reparationen kommer givetvis utföras av en Otovo-certifierad tekniker eller installatör. De här komponenterna täcks:

 • Solpaneler
 • Monteringsutrustning (krokar, skenor och klämmor)
 • Växelriktare
 • Optimizer
 • Kablar och kontakter
 • Brytare


Otovo-garanti på solcellsanläggningen

För att du som kund ska slippa bekymra dig om din solcellsanläggnings produktion så erbjuder vi “Otovo-garantin”. Genom vår garanti kan du känna dig trygg med att vi ställer upp om något skulle gå fel. Dessutom visar garantin hur säkra vi är på att våra solceller är av yttersta kvalitet. Vi vet att våra Otovo-certifierade installatörer är de bästa i landet och att alla dina solceller är i trygga och erfarna händer.


Vad betyder “funktionsgaranti”?

Funktionsgaranti betyder att vi garanterar att alla delar av solcellsanläggningen ska fungera i mer än 10 eller 20 år. Med andra ord kan du vara trygg med våra solpaneler på taket. Garantin täcker alla komponenter. Om en komponent skulle gå sönder, ordnar vi med reparation eller byte av delar.

Vi tar givetvis kostnaden för båda delar.


Vad är solpanelernas verkningsgrad?

Hur stor verkningsgrad solcellerna har påverkas av flera faktorer. Verkningsgraden påverkas bland annat av teknologin som används, nederbörd, temperatur och solinstrålning.

Om du bor i Sverige kommer solcellerna att producera 650 till 1 000 kWh per år, och solceller i Sverige kan producera lika mycket eller mer el som städer längre söderut.

Radhus med skorsten där solpanelerna lagts kring dem
Solpaneler på ett tak med skorsten

Läs mer om vad solcellernas verkningsgrad påverkas av här.


Våra solpaneler ger hög effekt

Hos Otovo kan du välja mellan solpaneler i olika prisklasser till ditt tak. Alla är givetvis av hög kvalitet och av typen monokristallina. Det innebär att alla solpaneltyper kommer att producera mycket el, och att de även kommer att fortsätta leverera över tid.

Samtidigt får du den bästa prestandan med våra bästa paneler. Då betalar du lite mer per panel, men kommer samtidigt att producera mer el. Vår allra bästa solpanel, Performance från SunPower, har marknadens högsta prestanda. Performance producerar hela 400 watt per panel.

Premium levererar 390-395 watt och är bland de bästa solcellerna från de mest erkända producenterna. Här får du bra balans mellan prestanda och pris.

Standard levererar 360 watt. Här får du en solpanel på taket av hög kvalitet till låga priser.

Gratis offert


Vilka solpaneler ska du välja?

Det finns några faktorer som du bör tänka på när du ska välja solpaneler till huset eller villan.

 • Hur stor är effekten och verkningsgraden?

En solpanel kan till exempel ha en effekt på 400 Watt. Men Verkningsgraden avgör hur mycket av solens strålar som omvandlas till energi. På Otovo erbjuder vi endast solpaneler med hög verkningsgrad, 19-22,7%.

 • Hur ser solpanelerna ut?

Även designen spelar en roll. En svart snygg design gör det attraktivare vid försäljning av ditt hus till exempel. Svart absorberar dessutom solljus bättre än andra färger. Det har du säkert märkt om du gått ut i svarta kläder en solig sommardag!

 • Vilken teknologi är panelerna utrustade med?

Tekniken spelar roll. Halvskurna solceller med “hot spots” är till exempel något om förlänger livslängden och prestandan. En annan teknik är bypassdioder som gör solcellerna mindre känsliga för skuggning.

 • Hur lång är produkt och -effektgarantin på solpanelerna?

Som med allt annat så slits även solpaneler och varje solcell. Därför är det viktigt att välja en tillverkare som garanterar en så liten effektminskning som möjligt.

OBS! På Otovo erbjuder vi 20 års garanti för leasingkunder - vi sköter installation och underhåll!

 • Kompabilitet till växelriktare och andra komponenter

Det är också viktigt att tänka på framtida planer. Kommer du att vilja köpa till ett batteri? Kommer du att vilja bygga ut och uppgradera din solellsanläggning med ytterligare solpaneler i framtiden? Kanske bygger du ett garage nästa år och får plats med fler solpaneler. Då är kompabilitet också viktigt!


Bäst pris på solpaneler hos Otovo

Otovo är en unik plattform för solceller som kopplar dig till de bästa och billigaste installatörerna i närheten. Hos oss får du:

 • Bäst pris
 • Bäst kvalitet

Otovo-plattformen inhämtar de bästa priserna från installatörer nära dig. Efter att du angett din adress, kopplar vi ihop dig med den bästa installatören i området. På så sätt får du bäst kvalitet och bäst pris på solpaneler hos Otovo.

Kolla ditt tak här!

Leasing solpaneler med 20 års garanti

Om du väljer att leasa solceller så får du garanti under hela leasingperioden på 20 år. Den är så klart inkluderad i priset. Du behöver med andra ord bara betala månadshyran – 20 års garanti får du med på köpet.


Certiferad solcellsinstallatör

Alla solcellsinstallatörer hos oss är certifierade. Det innebär att de är särskilt utvalda och certifierade för att uppfylla de högsta kraven på hälsa, miljö och säkerhet samt det bästa priset på marknaden. Därmed kan du vara trygg med att din installation av solceller utförs på rätt sätt.


Varifrån kommer Otovo?

Otovo startade i Norge, men har sedan växt till Sverige och finns nu i flera europeiska länder. Vi vill att alla som vill ska få producera grön solenergi hemma hos sig själv. Otovo hjälper människor i Norge, Sverige, Polen, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien med att installera solceller. Nu kan fler och fler spara pengar och producera sin egen solenergi.

Vi är stolta över att kunna bidra till ett grönare Europa med lägre elräkningar.

Villor med många solpaneler på taket
Villor med solpaneler

Övervaka din anläggning och elproduktion

Efter att du kontrollerat ditt tak hos oss får du upp en beräkning på hur mycket el dina solceller kan producera efter installation. Detta står uppfört i årlig produktion (angivet i kWh). Då kan du enkelt jämföra med hur mycket el du förbrukar per år.

Efter installation kan du även se hur mycket el dina solceller producerar i Otovo-appen. Där finns det en översikt över effekt just nu. Du kan även se produktion och förbrukning i kWh. I appen finns det nyttiga grafer som visar produktionen per månad och år.

I tillägg kan du se när på dagen dina solceller ger bäst effekt.


Varför är det bra att använda solpaneler?

Är du osäker på om solceller är något för dig? Det finns många fördelar med solceller. Här kan du läsa mer om dem.

Goda anledningar till att ha solceller:

 • Du betalar mindre för elen
 • Du bidrar till att rädda klimatet
 • Du kan sälja elen du inte använder
 • Du får skattereduktion för att installera grön teknik


Du betalar mindre för elen

Är du trött på höga elpriser? Med solpaneler på taket får du det bästa och billigaste elpriset.

Många av våra kunder har sparat flera tusen på sin elräkning. Med Otovo betalar du mindre för elen.

Kolla ditt tak här!


Sälj elen du inte använder

Flera av våra kunder producerar mer el än de förbrukar. Den elen är inte “bortkastad”. Elbolaget köper överskottselen av dig och säljer den sedan vidare till dina grannar. Det sker automatiskt.


Spara tusenlappar med solenergi

Tack vare det gröna skatteavdraget blir det många tusenlappar billigare att köpa solpaneler. När du väl börjat producera el kommer du ganska tidigt märka att du sparar tiotusentals kronor på att ha solpaneler på taket. Med vår "lönsamhetsformel" kan du själv göra en kalkyl på hur snabbt en egen anläggning betalar av sig. Ännu enklare är det att bara söka upp din adress och se hur många solpaneler som får plats på ditt tak samt hur mycket pengar vi beräknar att du kommer spara genom att producera förnybar elektricitet.


Vanliga frågor och svar om solpaneler på taket:


Hur fungerar solpaneler på tak?
Solcellerna omvandlar solenergi till elektricitet i form av likström som omvandlas av växelriktaren till växelström som du kan utnyttja hemma. 

Hur mycket solpaneler kan man ha på ett tak?
Det beror på takytan, räkna med ca 2 kvm per solpanel och cirka 400 kWp i effekt.
Har du 50 kvm utan hinder (så som skorsten i vägen) så får du plats med, grovt räknat, 25 solpaneler, dvs ca 10kWp.

Varför ska man ha solpaneler på tak?
Genom att installera solpaneler på taket minskar du elräkningen men tjänar dessutom pengar på att sälja överskottselen tillbaka till elnätet.

Kan jag lagra solenergi? 
Du kan lagra solenergi genom att köpa till ett solcellsbatteri till din solcellsanläggning.

Vilka solpaneler är bäst?
Monokristallina solpaneler är bäst, men effekt, livslängd och garanti spelar också roll när du väljer solpaneler. Läs mer om de olika solcellstyperna här.

Vilken lutning är bäst för solceller?
25-30 graders lutning är optimalt men ju längre norr desto brantare lutning krävs.

Vad är bästa väderstrecket för solceller?
Bästa väderstrecket för solceller är söder, men öst och väst fungerar också bra.

Få en offert!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.