Ja Solar erbjuder högeffektiva solpaneler av modellen JAM60S20 och S21 samt JAM54S30 och S31.

Dimensioner på JAM54S30 från JA Solar


Köp JA Solar


Företaget JA Solar

JA Solar är en tillverkare av solpaneler som startades 2005. Dess expansion har varit mycket snabb och de utmärker sig för sitt PERC-teknologipatent. JA Solar har tiotusentals kunder över hela världen och en arbetsstyrka på cirka 22 000 anställda på alla marknader där de är verksamma.

JA Solar har inkluderats på Fortune-listan över de 500 starkaste nationella företagen, vilket uppärksammar det faktum att JA Solar är bland de starkaste företagen ekonomiskt i Kina. De förekommer också bland de 500 mest avancerade energiföretagen i världen.

På Otovo arbetar vi med JA Solar på grund av deras högkvalitativa produkter som ger oss decennier långa garantier och ständiga innovationer och engagemang.


PERC - tekniken bakom JA Solar

PERC-tekniken är designad för att öka solcellsproduktionen av solpaneler. Detta åstadkoms genom att lägga till ett lager som reflekterar ljus till botten av solcellerna. Då kan solcellerna ta vara på de fotoner som passerar genom panelen, och på så sätt erhålls högre effektivitet.


PERC bifacial

JA Solar erbjuder monokristallina PERC tvåkomponentsmoduler med 60 eller 54 solceller. Dessa är bifaciala, med ett lager av glas i den nedre delen av cellerna, vilket möjliggör solcellsproduktion på båda sidor av panelen, även om produktionen av den nedre delen såklart blir mindre.


Solpaneler med halvcellsteknik

Utöver PERC-teknologin, tillverkar JA Solar "Half-Cell"-moduler. Detta innebär att ytan med cellerna delas i hälften och strömmen i två delar som är seriekopplade. Tack vare detta, blir systemförlusterna lägre, och kontinuerlig produktion säkerställs om modulerna delvis påverkas av skuggor. Fördelen är att endast den skuggade delen påverkas och övriga delen fungerar som vanligt.

Half-cut eller halvskurna celler är en teknik som de flesta topptillverkare av solceller använder idag.

Offert på solceller


Lägre LCOE

Enligt JA Solar är en av de viktigaste egenskaperna hos dessa moduler att de erbjuder en lägre "Levelized Cost of Energy" (LCOE). LCOE är förkortningen på engelska för att ange kostnaden för elproduktion. Denna indikator mäter de totala kostnaderna som genereras av ett solcellssystem under dess livslängd och delas med energin som produceras inom samma tidsintervall.


JAM54S och JAM60S

JAM54S har 108 halvskurna celler, 6 på kortsidan gånger 18 på långsidan, och JAM60 har totalt 120, 6 gånger 20.

Dimensioner på JAM54S30 från JA Solar

Det innebär alltså att både vikt och storlek skiljer sig åt mellan dessa två modeller. JAM60 är till exempel längre men JAM54 är bredare och väger lite mer. Båda typerna är tåliga mot både vind- och snölast.

Som med alla våra moduler på Otovo, är även JA Solars solceller av typen monokristallina.

Effekten varierar mellan de olika modellerna men 390 Watt är den allra populäraste modellen hos Otovo. I vissa fall väljes JAM54S30 eller S31 på 400-405 Watt.


Produktgaranti från JA Solar

JA Solar erbjuder en produktgaranti på 12 år och en effektgaranti på 25 år vilket innebär att du kommer producera egen elektricitet i med hög effekt i 25 år och även i många år efter det!

För att du ska känna dig säkrare, erbjuder vi på Otovo en garanti på 20 år för solabonnemangkunder och 10 år vid köp.


System med solceller från JA Solar

En solcellsanläggning med solpaneler från märket JA Solar kan till exempel byggas ihop med en Huawei växelriktare eller Fronius Symo.

Här är ett exempel:
Anta att du önskar en totaleffekt på cirka 10 kWp på systemet, då kan det passa bra med 26 solpaneler från JA Solar med en effekt på 390 Watt. Således blir effekten strax över 10000 Wp (Watt peak). Då kan du ha en växelriktare av märket Fronius Symo.

I vissa fall kommer du eventuellt behöva optimerare, smartmätare eller ett solcellsbatteri. Därför är det bäst att kolla upp din adress för att vi ska kunna estimera ett pris för just ditt tak!


Solpaneler av hög kvalitet

Förutom JA Solar, satsar vi just nu på DMEGC, Trina och LONGiSolar vilka erbjuder högeffektiva solpaneler med snygg design och bra garantier!

Populärast just nu är system med växelriktare från Growatt, Fronius eller Huawei och solpaneler från DMEGC eller Trina. Kolla vårt solceller bäst i test där vi jämfört solpaneler för att läsa mer.

Det enklaste sättet att ta reda på både pris och produkter som passar bäst för just dina energibehov och för ditt tak är att söka på din adress hos oss.

Sök din adress här
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.