Solceller i Halland: Få offert

Skaffa solceller i Halland Utnyttja ditt tak och producera egen solel med solpaneler. Vi erbjuder även batteri. Börja med att kolla ditt tak:
sverigekarta med platsnål på hallands län

Solpaneler i Hallands län - hur bra är det? ☀️

Halland utgör en del av västkusten i södra Sverige och är tack vare sin solinstrålning en riktigt bra plats för solpaneler. Vissa delar av länet ligger även i elområde SE4, vilket kan göra solenergi extra intressant.

Solinstrålning i Halland

Halland är ett av de länen i Sverige med mest solinstrålning, ungefär topp 6. Det finns dock inget exakt sätt att mäta solinstrålning på olika platser i länet. Men med ett verktyg som PVGIS från EU:s forskningsinstitut kan vi bilda oss en uppfattning. Enligt det har Hallands största stad, Halmstad, en årlig solinstrålning på 1 231 kWh/m2.

Monokristallina solceller har en verkningsgrad på cirka 18 till 23%, vilket innebär att de på ett ungefär kan omvandla så mycket av solljuset till likström. Därefter omvandlar en växelriktare likströmmen till elnätets växelström.

Väderstreck, skugga och vinkel

Om man vill få ut så mycket effekt som möjligt är det bäst om solpanelerna är riktade mot söder och inte skuggas av byggnader, träd eller skorstenar. På norra halvklotet är solens bana över himlen under dagen mestadels på södra sidan, vilket innebär att solpaneler riktade mot söder fångar upp maximalt med solljus. Solpaneler mot öst eller väst går också bra - och kan ge mer utspridd produktion över dagen, till exempel på morgonen eller kvällen då de flesta är hemma.

I Halland är en passande lutning på solpanelerna cirka 35 till 40°. De flesta tak i Sverige, som sadel- eller valmat tak, har redan en lämplig lutning och solcellsinstallatören monterar ofta panelerna direkt ovanpå. På platta tak går det att använda montagesystem som vinklar upp panelerna.

Hur mycket kan solceller producera i Halland?

Några viktiga faktorer för att se vad solceller kan producera är:

   Solinstrålningen

   Takets förutsättningar

   Säkringsstorlek

   Dimensionen på anläggningen


Nedan följer ett exempel
:

Exempel - solcellsanläggning på 10 kWp

I Sverige är ett genomsnittligt solcellssystem för en villa cirka 10 kWp, till exempel 24 st solpaneler på 430 Wp vardera (totalt 10,32 kWp). För att beräkna förväntad produktion kan vi använda PVGIS-verktyget med en taklutning på 35° och 14% energiförluster i systemet. Med dessa antaganden kan en 10 kWp-solcellsanläggning producera cirka 9 944 kWh per år i Halmstad. Observera att detta är en uppskattning och systemet kan ibland producera mer, eller mindre, beroende på lokala förutsättningar.

Det är framförallt vintern som drar ner den årliga produktionen. Anläggningen ger endast cirka 10% av årsproduktionen mellan november och februari. Men sedan tar det fart på allvar igen! Maj är årets bästa månad med hela 1 421 kWh.

Otovo har hjälpt tusentals svenskar att skaffa solceller

 • Villa på klippa vid vatten med solceller på taket

  50 st paneler

 • Hus med 18 installerade solpaneler

  18 st paneler

 • Hus med 22 solpaneler på platt tak

  22 st paneler

Vad är priset på solceller i Halland?

Ett nyckelfärdigt solcellspaket på 10 kW (utan batteri) i Hallands län kan kosta cirka:

   Installerad effekt: 10,32 kWp

   Antal solpaneler: 24 solpaneler x 430W

   Pris: 126 492:-

   Grönt avdrag: -24 482:-

   Slutpris: 102 010:-


Observera att detta prisexempel är en uppskattning. Priset skiljer sig beroende på takförutsättningar, växelriktare, lokal solcellsinstallatör samt tillval. För att se ett prisförslag, klicka och fyll i din adress:

illustration plånbok med pengar

Går det att få avdrag för en solcellsinstallation?

Ja, skatteverket har ett grönt avdrag för solceller, energilagring samt laddpunkt för elbilar. För solceller gäller 19,40% avdrag direkt på fakturan. Om du lägger till ett solcellsbatteri kan du även få 48,50% avdrag på det samt växelriktaren och elarbetet. Såklart finns det en del krav du måste uppfylla - och taket ligger på max 50 000 per person och år.

ROT-avdrag är en annan möjlighet, men det går inte att kombinera det samtidigt på samma solcellsinstallation.

Är solceller lönsamma i Halland?

Med dagens förutsättningar (2023) - t. ex. elpris, statliga avdrag och pris per kW - blir en solcellsanläggning i Halland ofta lönsam inom 8-13 år.* Många solpaneler har en effektgaranti på över 90% vid 25 år och livslängden är cirka 30 år, eller mer.

*Ha i åtanke att detta endast är en uppskattning. Varje situation är unik och vi har använt ett genomsnittligt elpris i Hallands län samt generella nyckeltal i vår kalkyl. Skattereduktioner kan även förändras över tid. Kolla ditt tak för att se hur mycket du kan spara per månad, år eller totalt sett.


Elområde SE3 (och SE4)

Elpriset har stor inverkan på lönsamheten i en solcellsanläggning. När du producerar din egen solel ersätter du el du annars hade köpt från nätet och elräkningen kan således bli lägre.

En stor del av Halland ligger i elområde SE3 och en del i SE4. Dessa områden har historiskt sett haft hög elefterfrågan, samtidigt som det inte har producerats nog med el i södra Sverige. Det har lett till högre elpriser.

Sälja solel

När sommaren anländer till västkusten med sina soliga dagar kommer solcellssystemet troligtvis att producera mer el än du använder i fastigheten. Då kan du, efter viss förberedelse, automatiskt mata ut överskottet och få ersättning. Du får ersättning för el du säljer samt nätnyttan du gör.

För varje såld kilowattimme solel kan du även få en skattereduktion på 60 öre. Taket är max 30 000 kWh eller 18 000:-. Säljer du mer el än du köper från nätet, får du inte "60-öringen" på mellanskillnaden.

Så här fungerar det

 • Hus med platsnål

  Utforska ditt taks förutsättningar för solceller

  Lägg in adressen och välj takyta så räknar vi ut solpotential, vad installationen av solceller kostar och vad du kan spara.
 • Beställ och anpassa online

  Anpassning och erbjudande

  Tillsammans anpassar vart och hur många solpaneler du behöver för bästa utseende och effekt samt finner ett passande installationsdatum.
 • Solpaneler är installerade på ditt hus

  Leverans och inkoppling

  Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Du kan följa processen på Min sida.
 • Få den bästa garantin med Otovo

  Fossilfri el i 25 år

  Solcellerna beräknas att producera el i 25 år, men troligtvis även längre än så. Producerar solcellerna mer el än vad du gör av med skickas överskottet ut på elnätet, vilket du får betalt för.

Du bestämmer hur du byter till solenergi

Med Otovo får du högkvalitativa solpaneler för ditt tak, inklusive montering. Hur du vill dra nytta av solen är upp till dig.

Lås in låga priser

När åren går och elpriserna stiger kommer dina kostnader att vara desamma!

Enkelt att köpa ut

Varje månad tjänar du en bonus vilket gör att det blir billigare och billigare att köpa ut din anläggning.

20 års garanti

Otovo övervakar och underhåller din solcellsanläggning så du slipper tänka på det.

En månadsprenumeration utan initial investering. Otovo ansvarar för att underhålla ditt solcellssystem i 20 år. Du har möjlighet att köpa ut det när som helst under tiden.

Läs mer.

Från 409 kr/mnd

Solenergi i Halland

Precis som i resten av Sverige har antalet solcellssystem i Halland vuxit lavinartat de senaste åren. Enligt Energimyndigheten fanns det i slutet av 2022 hela 9 164 nätanslutna solcellsanläggningar med en totaleffekt på 147,31 MW. Samma siffror 2021 var 5 335 st anläggningar som stod för 94,31 MW. År till år ökade alltså antalet solcellsanläggningar med cirka 71%.

Den kommun med flest nätanslutna solcellssystem 2022 var Kungsbacka (2 169 st), följt av Halmstad (2 121 st) och därefter Varberg (1 929 st). Även i dessa kommuner har det skett en stor ökning de senaste åren.

De siffror du ser ovanför inkluderar alla effektklasser, allt från stora solcellsparker till privatpersoner. För husägaren är nog en effektklass under 20 kW mer intressant, vilket troligtvis innebär solcellssystem i hus, villor och fritidshus. I stapeldiagrammet kan du se den utvecklingen i Halland de senaste åren.
stapeldiagram över solcellsanläggningar under 20 kW i halland

Vanliga frågor

Är Halland en bra plats för solpaneler?

Ja, Halland har riktigt goda förutsättningar för solenergi. Länet är ett av de län i Sverige med mest solinstrålning och ligger dessutom i elområde SE3 och SE4, som historiskt haft högre elpriser jämför med norra Sverige. Solenergin är också på frammarsch i södra Sverige och det finns många lokala solcellsmontörer.


Installerar Otovo solceller i Halmstad, Kungsbacka, Varberg eller Falkenberg?

Ja, vi installerar solceller i nästan hela Halland, bland annat i Halmstad, Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. Som ett första steg - sök på din adress och kolla vad solpaneler kan producera på just ditt tak.

Behövs det bygglov för solceller i Halland?

Det krävs ofta bygglov om installationen förändrar byggnadens utseende, den är K-märkt eller annat anges i detaljplanen. Vidare kan det krävas bygglov om området är av riksintresse för totalförsvaret.

Kolla med din lokala bygglovsenhet om du känner dig osäker. Till exempel erbjuder Halmstad kommun bygglovs­rådgivning. Du kan också höra av dig till våra solcellskonsulter.

Behöver man ett solcellsbatteri?

Nej, om din fastighet är nätansluten behöver du inget solcellsbatteri. Man kan säga att elnätet fungerar som ett stort "batteri", du kan ju köpa el därifrån när solen inte lyser och mata in när du har överskott (sälja).

Om du vill öka självförsörjningen kan dock batterilager vara intressant. Då kan du använda din egenproducerade el över dygnet i större utsträckning. Idag kan du även använda solcellsbatteri för att balansera det svenska elnätet och få ersättning.

Om du har en stuga som ligger utanför det allmänna elnätet, behöver du emellertid batteri för att lagra strömmen.

Hur länge tar det innan solcellsanläggningen är på plats?

Vanligtvis tar det cirka 4 till 20 veckor innan solpanelerna är på plats och anläggningen driftsätts. Det beror dock på flera faktorer och vart i Halland installationen sker.

Var kan man läsa mer om solenergi i Halland?

Kolla på de lokala kommunernas webbplatser. Till exempel har Halmstad kommun nyttig information om solceller och solfångare.

Vad för garanti får man?

Solceller är en stor investering och vi vill att du ska känna dig trygg med den. Därför ger vi lång garanti: 10 år vid direktköp och hela 20 år om du tecknar vårt solabonnemang.