CheckWatt - Balansera elnätet och få ersättning

Otovo samarbetar med CheckWatt. Köp en solcellsanläggning med batteri och ta klivet in på stödtjänstmarknaden! 👇🏻
illustration över elledning med solcellsbatterier och checkwatt partner logga

CheckWatt - Vad är det egentligen?

CheckWatt är ett företag som erbjuder tjänster för energiövervakning och optimering, vilket hjälper användare att effektivisera sin energianvändning och öka sin energiproduktion. En populär tjänst bland våra kunder är till exempel stödtjänsten FCR-D (upp och ner).


Ditt batteri kan kopplas upp till stödtjänstmarknaden

Med batteri och styrmodul kan du ansluta till CheckWatts virtuella kraftverk, Currently, och delta i stödtjänstmarknaden. Förenklat innebär det att du "hyr ut" ditt batteri till CheckWatt, som agerar aggregator och kombinerar en stor mängd batterier. Genom att upplåta ditt batteri till stödtjänstmarknaden får du ersättning.

Styrmodulen CM10

CM10 är hårdvaran, rättare sagt stryrmodulen som CheckWatt tagit fram för att ditt batteri ska kunna komunicera med CheckWatts molntjänster. Modulen monteras på DIN-skenan i elcentralen och bygger sex moduler i bredd (105 mm). Din CM10 kopplas upp med LAN eller 4g.

Gör som många av våra kunder

Många väljer att inkludera CheckWatt när de köper solpaneler och batterier hos oss.

Skaffa CheckWatt hos Otovo

Sök på ditt tak.
Du får prisförslag på en solcellsanläggning med batteri.
Be om offert.
Våra tekniska konsulter återkopplar och inkluderar CheckWatts styrmodul CM10 i offerten.
houses-on-hills

Historisk årsersättning från CheckWatt

Dessa exempel är hämtade från CheckWatts kalkylator för historisk avkastning och kommer till 95% ifrån deltagande på Stödtjänstmarknaden hos Svenska Kraftnät, specifikt FCR-D upp och ned. Kalkylen baserar sig på marknadens priser från 2020 fram till maj 2024. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Vanliga frågor

Är CheckWatt dåligt för batteriet?

I dagsläget är det mer hälsosamt för batteriet att vara uppkopplad mot CheckWatts stödtjänster än att använda det till eget bruk. Batteriet används enbart vid enstaka tillfällen och står för det mesta i standby-läge. Detta innebär färre i- och urladdningar, vilket i sin tur bidrar till en ökad livslängd för batteriet.

Är CheckWatt gratis?

CheckWatt debiterar en fast månadskostnad för ditt abonemmang. Avgiften baseras på hur många enheter du har uppkopplade mot tjänsten och faktureras eller dras från självfakturan (utbetalningen).

Finns det något bindningstid?

Det finns ingen bindningstid för CheckWatts tjänster, vilket innebär att du kan när som helst välja att avsluta användningen av tjänsten. Du behöver däremot meddela att du vill avsluta användningen fem dagar innan.

Får man grönt avdrag om man ska använda sitt batteri till stödtjänster?

Nej. I början av 2024 förtydligade Skatteverket lagtolkningen om avdrag för grönt teknik, där nu en av punkterna för godkända arbeten för energilagring lyder "Installation av lagringssystem för egenproducerad el, som enbart ska nyttjas av det aktuella hushållet". Här kan du läsa om Skatteverkets nya lagtolkning.

Vilka stödtjänster finns?

CheckWatt erbjuder stödtjänster inom frekvensreglering av typen:

   FFR

   FCR-N

   FCR-D upp

   FCR-D ned


Fler frågor...?

Fick du inte svar på din fråga ovanför? Läs gärna följande artiklar. Du kan också höra av dig till oss så besvarar våra tekniska konsulter dina frågor.