Solceller på taket

För att räkna ut lönsamheten i en solcellsanläggning måste vi beakta flera olika faktorer. Verkningsgraden, den installerade effekten och elpriset är några av dessa påverkande faktorer.

Det kan därför kännas komplicerat att räkna ut återbetalningstiden på en solcellsanläggning. En exakt beräkning är svår att göra när många faktorer och förhållanden påverkar kalkylen, men nedan har vi försökt att hitta ett ungefärligt sätt att beräkna återbetalningstiden.


Solceller återbetalningstid - en snabbkalkyl:
Med en installerad effekt på 10 kWp och elpris på 2,0 kronor sparar du 20 000:- årligen - återbetalningstiden blir då 5 år.

Så räknar vi: en solcellsanläggning på 10 kWp kostar cirka 100 000:- efter det gröna avdraget. Det innebär att det tar cirka 5 år, (5 x 20 000:-) att tjäna tillbaka dina 100 000:-. Om elpriset är lägre eller högre så ändras naturligtvist tiden det tar att tjäna tillbaka din investering i solenergi.

- Du hittar andra räkneexempel nedan där vi gör noggrannare beräkningar där vi även tar hänsyn till solinstrålning och effektförluster m&m!


Steg 1 - Antalet solpaneler som ryms på ditt tak

Först behöver du mäta din takyta. Det enklaste sättet är att söka på din adress hos oss. Med vår tjänst kommer du enkelt hitta ditt hus och se hur många solpaneler som får plats på taket. Skriv ner antalet solpaneler som får plats och byt ut mot siffrorna som vi använder i vårt exempel nedan!

Sök på din adress

I stora drag kan man räkna på att en solpanel har en area på 1.7 kvadratmeter. Om vi utgår från att ditt tak är ca 50 kvadratmeter stort får vi plats med ca 25 paneler. Våra premiumpaneler på 390 W skulle då ge en total installerad effekt på: 25 x 390 = 9,75 kWp.

Osäker på hur många solpaneler du behöver?
Här förklarar vi mer om hur stor solcellsanläggning du kan behöva.


Steg 2 - Beräkna effekten på solcellerna

För att kunna räkna på dina solceller, alltså hur mycket el solpanelerna på ditt tak kan producera under ett år, måste vi veta vilka förutsättningar ditt tak har och räkna med några andra effektförluster. Verkningsgrad på solceller, det vill säga effekten, räknar vi ut med hjälp av faktorerna nedan.

  • "Solinstrålning" för området där ditt hus är beläget (se figur 1)
  • "lutning och riktning" på ditt tak (se figur 2),
  • "Effektförluster" från exempelvis växelriktare och kablar är ca 10%-12%
  • Årlig “minskad effekt” från solcellerna, under en 30 årsperiod kan man räkna med att få ut 90% av den installerade effekten.
Solinstrålning i Sverige

Bild: Solkarta - SMHI.se

Med hjälp denna information och dina solcellers installerade effekt som vi räknade ut i steg 1, kan vi räkna ut hur mycket elektricitet som ditt tak kan producera per år. Denna "effektformel" är förenklad, men kan ändå hjälpa dig uppskatta din årliga elproduktion för din solcellsanläggning.


Formel för att beräkna effekt på solceller:

Årlig elproduktion = (Installerad effekt) x (taklutning och takriktning) x (solinstrålning) x (effektförluster) x (minskad effekt)

Om vi använder exemplet ovan med 25 premiumpaneler, antar att taket har ca 30° lutning mot söder och är i Stockholmsområdet, blir den årliga produktionen:

9 750 x 1,00 x 1 000 x 0,9 x 0,9= 7 897 500, alltså 7897,5 kWh per år och vi avrundar till 7900 kWh.Steg 3. Återbetalningstid solceller - så räknar du

För att räkna ut återbetalningstiden för din solcellsanläggning så har vi antagit att priset på köpt el (snittpriset i 2021: ca 1,50* kr/kWh) och såld el (1 kr/kWh samt 60 öre i skattereduktion för mikroproducenter per kWh, totalt 1,60 kr/kWh) är ungefär detsamma, ca 1,50 kr/kWh.

*Snittpriset på el: Spotpriset på 1,50 Kr/kWh erhålls från snittet i elområdet E3 för Stockholm. Snittpriset 2021, exklusive energiskatt och nätavgift, ligger på ungefär 53 Öre/kWh i elområdet E3:

Tänk på att det även tillkommer en energiskatt som under 2021 är 35,6 öre/kWh exkl. moms. Det totala elpriset för 1 kWh uppgår därmed till cirka 1,5 – 2,5 kr/kWh för de flesta elkonsumenter.” - elavtal24.com

Därmed har vi använt oss av det lägsta snittpriset på 1,5 Kr/kWh i vår beräkning. Har du ett annat elpris? Byt ut 1,5 till DITT pris för att se skillnaden.


Så mycket pengar kan du spara med en solcellsanläggning

Nu kan vi räkna ut den årliga besparningen du gör genom att köpa en solcellsanläggning:

Vi använder den årliga elproduktionen som vi räknade ut ovan, i steg 2, och multiplicerar den med kostnaden för en kWh. Detta ger oss en årlig besparning på: 7 900 x 1,5 = 11 850 kronor.

Kolla ditt tak här!

Väljer du Otovo får du effektiva solpaneler och kvalificerade installatörer. Vi försöker också alltid att hitta det bästa priset.  I vårt låga pris ingår också marknadens bästa garanti som täcker alla komponenter som ingår i ditt solcellssystem och anläggning! Det gäller oavsett om du köper eller leasar solceller från oss.


Solceller lönsamhet - när börjar jag tjäna pengar?

Hur lång tid tar det innan du börjar tjänar pengar på din investering i solceller? Låt oss estimera ett pris på din anläggning först.

Om vi utgår från att en solcellsanläggning med 25 solpaneler efter det gröna skatteavdraget14,55% reducerat från priset kostar ca 95 000 kronor, kan vi genom att dividera anläggningskostnaden med den årliga besparningen få ut återbetalningstiden: 95 000 / 11 850 = 8 år.

- Räknar vi istället med 2,0 Kr/kWh får vi: 7 900 x 2 = 15 800 i årlig besparning. Vilket innebär att återbetalningstiden blir: 95 000 / 15 800 = 6,0 år.

En solcellsanläggnings livstid är ca 30-40 år. Det betyder att efter ca 8 år kan du producera gratis ström i ytterligare ca 22-32 år. Räknar man med de flukturerande energiskatterna och nätavgifterna som nästan ökar varje år så kan man räkna hem investeringen ännu tidigare.

Statistik över antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige

Bild: Energimyndigheten.se

Detta kanske förklarar varför antalet villaägare som bestämmer sig för att bli mikroproducenter eller producera egen el har ökat med över 50 procent de senaste åren :).

Få offert idag

Nu kan du också beräkna lönsamheten för din solcellsanläggning. Ännu enklare blir det om du kollar ditt tak hos oss så hjälper vi dig hela vägen!

Har du redan leasat eller köpt solceller från Otovo men vill hålla koll på din elproduktion och bevaka din solcellsanläggning? Använd Otovo Solar App!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.