Solceller på taket

En optimerare för solceller är en komponent som fästs på varje enskild solpanel och gör att panelen påverkas mindre om övriga panelers prestanda påverkas negativt på grund av skuggning, nedsmutsning eller produktfel.

Behöver du verkligen köpa optimerare till din anläggning? Det beror på, låt oss kolla på de avgörande faktorerna!


Snabbfakta - några fördelar med optimerare:

 • En optimerare kostar omkring 500 kronor
 • Optimerare maximerar elproduktionen från varje enskild solpanel
 • Du kan montera dina solpaneler med olika grader och fler än två lutningar på taket om du har en optimerare
 • Produktionen påverkas inte, även om panelerna är monterade i olika väderstreck
 • Minimerar alla typer av effektskillnader som uppkommer på grund av skuggning, nedsmutsning eller solpanelens ålder
 • Du kan överse elproduktionen från varje enskild solpanel
 • Optimerare tillåter prestandamätning för enskilda paneler i realtid
Kolla ditt tak här!


Övergripande om optimerare

Optimerare för solpaneler kan göra stor skillnad beträffande solcellsanläggningens lönsamhet när du installerar solceller. En optimerare, eller power optimizer, är en komponent vars funktion är helt enkelt att optimera solpanelernas produktion av el. Det är inte alltid självklart att optimerare behövs, utan det beror mycket på din solcellsanläggning och vad du prioriterar.


Hur fungerar en solcellsanläggning utan optimerare?

I en anläggning utan optimerare för solpaneler kopplas solpanelerna samman i oberoende “strängar” med flera seriekopplade solpaneler. Panelerna i en och samma sträng påverkar varandra. Om skugga skulle falla över en enda panel kan produktionen av solel minska även i andra delar av strängen. Det är alltså strängens svagaste länk som avgör hur mycket el som de andra panelerna kan producera. Lite skugga riskerar med andra ord att bli ett ganska stort problem!


Solcellsanläggningar har bypassdioder

I regel har solcellsanläggningar så kallade bypassdioder som gör strängarna mindre känsliga för partiell skuggning. Bypassdioderna leder strömmen förbi de delar av panelerna som är i skugga eller täckta av något som har fallit ner på taket. Det innebär att de delar av en sträng som inte är i skugga eller täckta av något kan producera el som vanligt. Det är då enbart den solpanel som står under påverkan som kommer att producera mindre el.


Bypassdioder skyddar solpanelerna

Förutom att bypassdioder påverkar produktionen av el positivt så skyddar de panelerna från att gå sönder. När dioderna leder elen förbi de skuggade panelerna skyddas de från punktvis värmeutveckling, vilket samtidigt bidrar till att göra anläggningen mindre känslig för skugga.

Seriekopplad och skuggad solpanel

Problemet är att dioderna inte är särskilt känsliga, utan bara aktiveras när det är stor skillnad på hur mycket solljus som faller på olika paneler i en sträng. Även en panel som är delvis skymd av ett moln kommer att producera mindre och påverka hela strängen. Men det reagerar dioderna inte på.


"Idag finns bypass-dioder i alla solcellsmoduler. Tillsammans med
effektoptimerare i växelriktaren begränsar de kraftigt inverkan från skuggning
. Genom förbikoppling sjunker enbart utbytet från de skuggade modulerna, så länge detta ger högst effekt. Därmed förblir de oskuggade modulerna ofta opåverkade
" - energiforsk.se


Presterar bättre under skuggiga förhållanden

En optimerare för solceller är en komponent som fästs på varje enskild panel och gör att den påverkas mindre av övriga paneler som den är sammankopplad med. Man kan säga att optimerare tar över en del av växelriktarens uppgift.

I ett system utan optimerare är *MPPT:er (Maximum Power Point Trackers) anslutna till växelriktaren som håller isär strängar från varandra så att de kan producera el oberoende. Det är viktigt om du har strängar med seriekopplade solpaneler på olika delar av taket. Optimerare gör dock ett bättre jobb.

*MPPT är maxeffektpunkten, vilket innebär den punkt där en solcell producerar så mycket elektricitet som möjligt.

Det finns flera olika typer av optimerare för solceller men vad de alla gör är att de kan reglera spänning och ström för varje enskild panel. Även i en anläggning med optimerare för solceller behövs dock en växelriktare som, precis som vanligt, omvandlar likström till växelström.

Här kan du läsa mer om vilka faktorer som påverkar verkningsgraden.

Få offert idag!


Seriekopplade solpaneler på taket


Andra fördelar med optimerare för solpaneler

När du använder optimerare för att maximera elproduktionen från varje enskild solpanel, istället för att göra det på strängnivå genom MPPT:er, minskar du det produktionsbortfall som kan vara en följd av att panelerna degraderas olika mycket över tid. Du få också möjlighet att använda dig av solpaneler som ger olika effekt i en och samma sträng. Det gör det lättare att uppgradera systemet och är bra om du behöver byta ut enskilda solpaneler som gått sönder mot nya. Utan optimerare är det som sagt den sämsta panelen i en sträng som avgör hur mycket el de andra panelerna kan producera.


Med optimerare kan du ha paneler i olika väderstreck

När du använder optimerare för solceller kan du montera dina paneler med olika grad av lutning och i olika väderstreck utan att produktionen påverkas. Det blir mer lönsamt att även lägga paneler på de delar av ett tak som oftare ligger i skugga då dessa inte påverkar panelerna med optimalt läge. Du kan helt enkelt bygga ett större system än vad det annars är lönsamt att göra och du kan skapa strängar av paneler på olika delar av taket. I en anläggning utan optimerare brukar man inte kunna placera sina strängar i fler än två olika lutningar utan att behöva lägga till extra växelriktare, och sådana är förhållandevis dyra.

Leasa solceller billigt!


Övervaka enstaka solpanelers elproduktion

En annan fördel med att använda optimerare är att du får möjlighet att överse produktionen från varje enskild solpanel. Utan optimerare kan du bara övervaka anläggningen sträng för sträng. Du ser direkt om en panel går sönder och kan agera snabbt. Optimerare kan också göra så att spänningen från solpanelerna sjunker när växelriktaren stängs av. Det gör att det blir mindre farligt att hantera paneler och kablar på taket.


Finns det nackdelar med att använda optimerare för solceller?

Optimerare kostar pengar, merkostnaden för ett system med optimerare för solceller ligger på omkring 5-10 % jämfört med vad det kostar att installera en solcellsanläggning utan optimerare. Du måste alltså producera 5-10 % mer, över tid, för att det ska bli lönsamt. En anläggning med optimerare för solceller är också mer komplex och har fler delar som kan gå sönder och kräva underhåll.


Rekommenderas köp av optimerare?

Det är inte alltid lönsamt att köpa optimerare till din solcellsanläggning. Därför rekommenderar vi på Otovo våra kunder att köpa optimerare i enbart de fall där vi ser att kunden kommer att ha nytta av dem.

Optimerare från Otovo:

 • Huawei - SUN2000-450W-P
 • Tigo - TS4-A-O
 • SolarEdge
  SolarEdge erbjuder 25 års garanti på sina optimerare!


Köp optimerare bara om det verkligen behövs

Slutsatsen är att inte slänga pengar på optimerare om det inte verkligen behövs. När du pratar med oss på Otovo kommer vi att kolla på just ditt tak och skuggningen av det. Av erfarenhet vet vi att alla inte behöver investera i optimerare till sin solcellsanläggning. Oftast är det dessutom någon eller några enstaka solpaneler som är drabbade av skuggning. Våra solpaneler är av hög kvalitet och använder teknik som minskar energiförlusten även vid skuggning.

Fortfarande osäker? Klicka på "sök på din adress" nedan och kolla upp ditt tak hos oss så får du offert helt digitalt på bara någon minut, vi hör sedan av oss och besvarar alla dina frågor!

Sök på din adress här!

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.