En optimerare för solceller är en komponent som fästs på varje enskild solpanel och gör att panelen påverkas mindre om övriga panelers prestanda påverkas negativt på grund av skuggning, nedsmutsning eller produktfel. Eftersom det påverkar effekten på din anläggning, kallas komponenten även för en effektoptimerare, eller "power optimizer" på engelska.

Behöver du verkligen köpa optimerare till din anläggning? Det beror på, låt oss kolla på de avgörande faktorerna!


Snabbfakta - några fördelar med optimerare:

  • En optimerare kostar omkring 800 kronor före avdrag och inklusive moms
  • Optimerare maximerar elproduktionen från varje enskild solpanel som den är kopplad till
  • Vid behov kan du montera dina solpaneler med olika grader och fler än två lutningar på taket om du har en optimerare
  • Produktionen påverkas inte, även om panelerna är monterade i olika väderstreck
  • Minimerar alla typer av effektskillnader som uppkommer på grund av skuggning, nedsmutsning eller solpanelens ålder
  • Om alla solpaneler är kopplade till en optimerare så kan du överse prestandan för varje enskild solpanel i realtid

OBS! Samtliga prisexempel beror på flera faktorer: installatör, material- och arbetskostnad, produktmodeller och skatteavdrag och kan komma att ändras.

Kolla ditt tak här!


Övergripande om optimerare

Optimerare för solpaneler kan göra stor skillnad beträffande solcellsanläggningens lönsamhet när du installerar solceller. En optimerare, eller power optimizer, är en komponent vars funktion är helt enkelt att optimera solpanelernas produktion av el. Det är inte alltid självklart att optimerare behövs, utan det beror mycket på din solcellsanläggning och vad du prioriterar.


Hur fungerar en solcellsanläggning utan optimerare?

I en anläggning utan optimerare för solpaneler kopplas solpanelerna samman i oberoende “strängar” med flera seriekopplade solpaneler. Panelerna i en och samma sträng påverkar varandra. Om skugga skulle falla över en enda panel kan produktionen av solel minska även i andra delar av strängen. Det är alltså strängens svagaste länk som avgör hur mycket el som de andra panelerna kan producera. Lite skugga riskerar med andra ord att bli ett ganska stort problem!


Regler för seriekoppling av strängar

I en seriekopplad sträng ska man inte installera fler än 19-21 solpaneler - minst 8 solpaneler. Men det föredras så långa strängar som möjligt. Låt oss titta på ett par exempel nedan:

30 solpaneler på 400 Watt ska upp på taket:
Då är lösningen 15 + 15 seriekopplade strängar, sedan parallellkopplas båda strängarna och vi får ut samma spänning men dubbelt så mycket ström.

Anledningen till att man installerar strängarna på det sättet är att strängarna ska vara lika långa vid parallellkoppling och av samma paneltyp. Det här skiljer sig beroende på valet av växelriktare och system.

Till exempel kan man installera alla solpaneler i en slinga/sträng:
24 x 400W paneler som ger en effekt på 9,6 kWp kan köras i en slinga om man har till exempel en Huawei växelriktare med optimerare. Annars måste man dela upp installationen i två slingor, 12 + 12 eftersom spänningen annars blir för hög!


Solceller har bypassdioder

I regel har solceller så kallade bypassdioder som gör strängarna mindre känsliga för partiell skuggning. Bypassdioderna leder strömmen förbi de delar av panelerna som är i skugga eller täckta av något som har fallit ner på taket. Det innebär att de delar av en sträng som inte är i skugga eller täckta av något kan producera el som vanligt. Det är då enbart den solpanel som står under påverkan som kommer att producera mindre el.


Bypassdioder skyddar solpanelerna

Förutom att bypassdioder påverkar produktionen av el positivt så skyddar de panelerna från att gå sönder. När dioderna leder elen förbi de skuggade panelerna skyddas de från punktvis värmeutveckling, vilket samtidigt bidrar till att göra anläggningen mindre känslig för skugga.

Seriekopplad och skuggad solpanel

Problemet är att dioderna inte är särskilt känsliga, och bara aktiveras när det är stor skillnad på hur mycket solljus som faller på olika paneler i en sträng. Även en panel som är delvis skymd av ett moln kommer att producera mindre och påverka hela strängen. Men det reagerar dioderna inte på. Det är värt att nämna att fler faktorer måste beaktas, till exempel vilket håll skuggan kommer ifrån. Därför är det inte alltid sant att du behöver optimerare bara för att en panel är beskuggad.


"Idag finns bypass-dioder i alla solcellsmoduler. Tillsammans med
effektoptimerare i växelriktaren begränsar de kraftigt inverkan från skuggning
. Genom förbikoppling sjunker enbart utbytet från de skuggade modulerna, så länge detta ger högst effekt. Därmed förblir de oskuggade modulerna ofta opåverkade
" - energiforsk.se


Presterar bättre under skuggiga förhållanden

En optimerare för solceller är en komponent som fästs på varje enskild panel och gör att den påverkas mindre av övriga paneler som den är sammankopplad med. Man kan säga att optimerare tar över en del av växelriktarens uppgift.

I ett system utan optimerare är det växelriktarens inbyggda *MPPT:er (Maximum Power Point Trackers) som håller isär strängar från varandra så att de kan producera el oberoende. Det är viktigt om du har strängar med seriekopplade solpaneler på olika delar av taket. Optimerare gör dock ett bättre jobb om du har ett tak med olika lutningar och varierande beskuggning under löpet av en dag.

*MPPT är maxeffektpunkten, vilket innebär den punkt där en solcell producerar så mycket elektricitet som möjligt.

Det finns flera olika typer av optimerare för solceller men vad de alla gör är att de kan reglera spänning och ström för varje enskild panel. Även i en anläggning med optimerare för solceller behövs dock en växelriktare som, precis som vanligt, omvandlar likström till växelström.

Här kan du läsa mer om vilka faktorer som påverkar verkningsgraden.

Få offert!


Andra fördelar med optimerare för solpaneler

När du använder optimerare för att maximera elproduktionen från varje enskild solpanel, istället för att göra det på strängnivå genom MPPT:er, minskar du det produktionsbortfall som kan vara en följd av att panelerna degraderas olika mycket över tid. Du få också möjlighet att använda dig av solpaneler som ger olika effekt i en och samma sträng. Det gör det lättare att uppgradera systemet och är bra om du behöver byta ut enskilda solpaneler som gått sönder mot nya. Utan optimerare är det som sagt den sämsta panelen i en sträng som avgör hur mycket el de andra panelerna kan producera.


Med optimerare kan du ha paneler i olika väderstreck

När du använder optimerare för solceller kan du montera dina paneler med olika grad av lutning och i olika väderstreck utan att produktionen påverkas. Det blir mer lönsamt att även lägga paneler på de delar av ett tak som oftare ligger i skugga då dessa inte påverkar panelerna med optimalt läge.

Du kan helt enkelt bygga ett större system än vad det annars är lönsamt att göra och du kan skapa strängar av paneler på olika delar av taket. I en anläggning utan optimerare brukar man inte kunna placera sina strängar i fler än två olika lutningar utan att behöva lägga till extra växelriktare, och sådana är förhållandevis dyra.

Att installera solpaneler i olika väderstreck och lutningar är vanligt när man har valmat tak, eller också vill inkludera solceller på garaget.

Solceller med abonnemang


Övervaka enstaka solpanelers elproduktion

En annan fördel med att använda optimerare är att du får möjlighet att överse produktionen från varje enskild solpanel. Utan optimerare kan du bara övervaka anläggningen sträng för sträng. Du ser direkt om en panel går sönder och kan agera snabbt. Optimerare kan också göra så att spänningen från solpanelerna sjunker när växelriktaren stängs av. Det gör att det blir mindre farligt att hantera paneler och kablar på taket.


Finns det nackdelar med att använda optimerare för solceller?

Optimerare kostar pengar, merkostnaden för ett system med optimerare för solceller ligger på omkring 5-10 %* jämfört med vad det kostar att installera en solcellsanläggning utan optimerare. Du måste alltså producera 5-10 % mer, över tid, för att det ska bli lönsamt. En anläggning med optimerare för solceller är också mer komplex och har fler delar som kan gå sönder och kräva underhåll.

OBS! *Alla priser beror på flera faktorer: installatör, material- och arbetskostnad, produktmodeller och skatteavdrag.


Rekommenderas köp av optimerare?

Det är inte alltid lönsamt att köpa optimerare till din solcellsanläggning. Därför rekommenderar vi på Otovo våra kunder att köpa optimerare i enbart de fall där vi ser att kunden kommer att ha nytta av dem. Det är alltså dina förutsättningar och din situation som bestämmer om du verkligen behöver ha optimerare!

Då måste du köpa en optimerare: om du har ett tak där solpaneler måste installeras på olika riktningar och lutningar eller om du verkligen behöver bevakning av hur mycket varje enskild solpanel producerar. Här är lösningen att köpa optimerare.

Optimerare från Otovo:

  • Huawei - SUN2000-450W-P
  • Tigo - TS4-A-O
  • SolarEdge*

Alla optimerare från Otovo erbjuder 25 års garanti.

OBS! Vissa modeller av varumärket SolarEdge* har för närvarande fått försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket. Vilka modeller det gäller kan du läsa om här. Istället hänvisar vi till optimerare av modellerna nedan.

Godkända SolarEdge-optimerare som Otovo erbjuder:
P401 P404 P485 P601 P605 P701 P750 P801 P860 P950 P960 P1100 S440 S500 M1600 - Ok enligt elsäkerhetsverket.


Köp optimerare bara om det verkligen behövs

Slutsatsen är att inte slänga pengar på optimerare om det inte verkligen behövs. När du pratar med oss på Otovo kommer vi att kolla på just ditt tak och skuggningen av det. Av erfarenhet vet vi att alla inte behöver investera i optimerare till sin solcellsanläggning. Oftast är det dessutom någon eller några enstaka solpaneler som är drabbade av skuggning. Våra solpaneler är av hög kvalitet och använder teknik som minskar energiförlusten även vid skuggning.

Fortfarande osäker? Klicka på "Sök på din adress" nedan och kolla upp ditt tak hos oss så får du prisförslag helt digitalt på bara någon minut, vi hör sedan av oss och besvarar alla dina frågor!

Sök på din adress här!
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.